דברי אלוקים חיים והשקפה טהורה וברורה בנושא הגיוס מזקן מועצת חכמי התורה עמוד האמת הגר"מ מאיה שליט"א

ע"ה ס"ט

Well-known member
מצורפים ראיון ושיחה של מו"ר זקן מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי משה מאיה שליט"א עמוד האמת בדורינו.ראש הטופס​
זקן חברי המועצת: "הצבא לא צריך בחורי ישיבות, זה בלוף והסתה"

על חוק הגיוס: "הם לא צריכים בחורי ישיבות, כל זה רק בלופים והסתה. שום דבר אחר לא" | על החשש ממלחמה בצפון: "חיזבאללה או החמאסניקים יצליחו לעשות משהו? הקב"ה צוחק עליהם. שום דבר לא יהיה, אין מה לפחד"

צביקה סגל | חרדים21.3.2024 | 21:12
הגאון רבי משה מאיה | צילום: שוקי לרר

זקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, התייחס היום (חמישי) באופן נדיר לסערת חוק הגיוס, והבהיר כי גם צעירים חרדים שאינם לומדים לא יתגייסו לצה"ל. "ודאי שאי אפשר לשלוח בחור שומר תורה ומצוות ללכת להתגייס - ומחר הוא יבוא הביתה כמחלל שבת", אמר הגר"מ מאיה.

רגע לפני חג הפורים ובעיצומה של המלחמה הפוקדת את ישראל, העניק הגר"מ מאיה שיחה מיוחדת ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית של רדיו 'קול ברמה', והתייחס לשורה של סוגיות אקטואליות.

הראיון המלא

מאז חג שמחת תורה עם ישראל עובר תקופה קשה מאוד. מצד אחד, יש בציבור המון צער וכאב על כ"כ הרבה הרוגים וחטופים. מצד שני, אנו נמצאים רגע מחג הפורים שאז מוטל עלינו לשמוח. איך עושים את זה ביחד?


"יש חיוב של שמחה, אבל יש שמחה ויש הוללות. כל הציווי של הפורים 'חייב אדם לבסומי' – אז מפרשים את זה שלפעמים זה חורג אפילו מעבר לשמחה. זה ודאי שאין בזה היתר. בפרט לחרוג מעבר לזה בימים שאנשים נלחמים וסובלים. אבל מצד שני, עולם השמחה הוא העולם הכי גבוה. מספרים על ה'סבא משפולי' שהגיע אליו לבקר אותו המלאך הקדוש, הנכד של 'הבעל שם טוב'. הוא היה שמח מאוד ואליהו הנביא לימד אותו - זה לא הזמן להאריך - לרקוד טוב. אז כשהוא היה שמח הוא היה עושה סימן לחסידים שעושים מעגל ומתחילים לשיר והוא רוקד באמצע. כשגמר לרקוד אחר 20 דקות, שואל אותו המלאך הקדוש: 'איך עשית את זה. בריקוד שלך לקחת אותי, טיילת איתי בכל העולמות. אני, בשביל לעלות עולם אחד אני צריך סיגופים ותעניות. איך אתה מגיע כ"כ גבוה?'. אמר לו: 'עולם השמחה זה העולם הכי גבוה. ברגע שאני מתחיל לרקוד - אני מגיע לעולם למעלה. משם לרדת אחר כך זה קל'.

"אז עולם השמחה זה העולם הכי גבוה. התורה נותנת לנו אפשרות בפורים וב"שמחת בחגך" – לשמוח. לא הכוונה שהנקודה היא השמחה. הנקודה היא להתקרב כ"כ לקב"ה ולהרגיש שאין גזירות בעולם. שהקב"ה עושה הכול רק טוב. זה חובה בפורים ודאי להרגיש. אחרי שהמן מבקש אכזריות איומה, ומרדכי לבדו לא כורע ולא משתחווה, מה הוא (המן) מחליט? – לא, אני לא הולך להרוג את מרדכי לבדו. "ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו". הוא רוצה להשמיד באכזריות יותר מכל החיות. נו, והקב"ה מושיע אותנו בקלות. אם כן, צריך להתקרב לקב"ה. כמה שמתקרבים לקב"ה יותר עולים למעלה לעולם השמחה, ממילא השמחה באה. בפורים, שמחה אמיתית של קרבה לקב"ה ותודה לקב"ה – זה תמיד עוזר לכל יהודי. גם במצבים הכי קשים השמחה היא הכול. האמונה והקרבה לקב"ה מולידה את השמחה. ע"י השמחה יוצאים מהצרות. בטח. ובגלל זה גם לא מרגישים את הצרות".

איך אנחנו כבני תורה מסבירים לציבור שאינו מבין את העולם הרוחני, שהתורה מצילה ושומרת על עם ישראל?

"צריך להבין דבר אחד, וזה דבר פשוט. אני אגיד לך מעשה: הייתי אצל הסטייפלער כמה פעמים והוא אמר לנו דברים ברורים – שמי שמחלל שבת ומי שלא שומר תורה ומצוות אני לא מתפלל עליו. למה? – כל ההיתר לחלל שבת בשביל יהודי זה כדי שישמור שבתות הרבה. אתה מתפלל שהוא יהיה בריא, בשביל מה? בשביל שיחלל שבתות? מה פתאום שאני אתפלל?. זה תמיד היה מה ששגור בפיו.

"מצד שני היה סיפור שלאמת אותו לא הצלחתי, אבל זה מה שהסתובב אז בזמנו. כשהסורים כבשו את לבנון, אז בבקעת הלבנון הם העמידו סוללה שלמה של טילים נגד מטוסים. ממילא צה"ל לא היה יכול בכל הגליל, גם העליון וגם התחתון, שום מטוס של צה"ל לא היה יכול להמריא מפחד הסוללה. ואז הייתה החלטה קשה בבור בקריה - שחייבים להפציץ את הסוללה, אפילו להפסיד עד 80 מטוסים. ואז יוצא מפקד חיל האוויר מהבור למטה בקריה, ואת מי הוא פוגש... בדיוק את הרב של חיל האוויר.

"הוא אומר לו 'תתפלל תתפלל, יש פעולה קשה מאוד'. הוא ראה רק את הפנים החמורים שלו ואמר לו 'אז בוא נלך לסטייפלער שיתפלל עלינו'. אמר לו: 'שקט, זה סודי ביותר. איך אתה רוצה ללכת לספר?'. אמר לו: 'תרד למטה, הרמטכ"ל למטה, שר הביטחון למטה, ראש הממשלה למטה, תגיד שאני ביקשתי שיתנו לנו רשות ללכת לסטייפלער'.

"הוא ירד ואחרי חמש דקות הוא עולה 'לכו לסטייפלער'. ואז, כשהגיעו לסטייפלער, הוא אמר להם: 'אתם יודעים שאני לא מתפלל על מחללי שבת בשום אופן, אבל פה, כיוון שמדינת ישראל היום התפקיד שלה לרכז את כל עולם התורה, וזה הקיום של מדינת ישראל, לכן אני אתפלל'. וראה זה פלא, הם רצו אפילו להפסיד שמונים מטוסים שזה מאה שישים טייסים, הפציצו את כל הסוללה ואפילו מטוס אחד לא נפל.

"הסטייפלער אמר דבר אחד: מדינת ישראל היום, פה צריך לבסס את עולם התורה. ולמה? – מפני שאם אין תורה אין ארץ ישראל. הארץ מקיאה את כולם. כתוב 'ולא תקיא הארץ אתכם... כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם'. ארץ ישראל לא יכולה לסבול כשאין תורה. הקב"ה רוצה לפני בוא משיח שארץ ישראל תהיה מיושבת, ולכן עולם התורה מתחזק, ולא רק זה – עולם התורה מוחל לכל הממשלה שלנו. לא רוצים את הפרוטות שהם נותנים לבחורי הישיבות. הם חיים בלעדיהם. מה זה עוזר 400-600 שקל שאתה נותן לאברך שיש לו עשרה בנים?.

"אבל הקב"ה שומר על כל אחד. כך מבטיח הרמב"ם, שהקב"ה נותן להם פרנסה. מוותרים על כל הביזיונות האלו. אבל הקב"ה לא מסכים. הקב"ה אומר: לא, אני מחייב אתכם לתת. כופין על הצדקה. אני רוצה שמדינת ישראל תהיה קיימת ולכן אני רוצה לכפות עליכם שתתנו צדקה שתהיה לכם זכות קיום בארץ ישראל. ממילא צריך להבין דבר אחד, אם אנחנו נסביר להם שכל הקיום של עם ישראל בארץ ישראל זה התורה, הם כבר יסתכלו עלינו אחרת".

הם באים ואומרים למשל שיש בחורים שלא לומדים.

"אם היו באמת דואגים שבחורים שלא לומדים תהיה להם מסגרת שלא יצאו משם חילונים לגמרי... הרי בן-גוריון אמר מילים מפורשות - שהצבא יהיה כור היתוך לכולם, מי שנכנס אחד יוצא אחר. זה היה המטרה של בן-גוריון, לחלן את כל העם ע"י כור ההיתוך של הצבא. וזה ודאי שאי אפשר לשלוח בחור שהוא שומר תורה ומצוות ללכת להתגייס ומחר הוא יבוא הביתה כמחלל שבת".

הגאון רבי משה מאיה בשיחה עם קול ברמה | צילום: באדיבות המצלם

הצבא כיום אינו מתאים לבחורי ישיבות?

"הצבא לא מתאים מפני שהם לא רוצים לעשות מסגרות, מפני שהם לא צריכים בחורי ישיבות. כל זה רק בלופים. הסתה. שום דבר אחר לא. הם לא רוצים. אם היו רוצים, כשהם רוצים בחורי ישיבות הם כן יודעים לגייס אותם בכל מיני פיתויים מפני שבחורי הישיבות... איך אמר עליהם האחד? – יש להם מוח כמו תער. חדים מאוד מאוד מאוד. מה שאחרים עושים בעבודות של חודשים, הם עושים את זה אחת שתיים. למה? – הראש אצלם פתוח.

"כשהם רוצים הם יודעים לעשות, אבל כשהם לא רוצים אז הם עושים דברים לא כ"כ טובים, ואז זהו, לא צריך להזכיר שמות של חרדים שהלכו ולא הצליחו".

בתחילת המלחמה התרגשנו כולנו והיה נראה שיש אחדות בעם ישראל. לאחרונה לאט לאט מתחילים לחזור למריבות, בעיקר בתקשורת הכללית. השאלה - איך כן אפשר לשמור על האחדות הזו?

"אנחנו נמצאים לפני בוא המשיח. המשיח כבר בדלת ואנחנו דוחפים אותו החוצה. זהו, דבר אחד ברור – משיח. עכשיו, כתוב "כי הנה החשך יכסה ארץ". לפני עמוד השחר החושך הכי חזק. לפני בוא המשיח החושך הכי חזק. "כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה". אז יש חושך.

"עכשיו דע לך כלל, ה'סטרא אחרא' מרגישה שזה הסוף שלה. לכן היא מתחזקת כמה שהיא יכולה יותר. לא צריך להתחשב בהם ולא בכל המקטרגים האלו. האחדות בעם ישראל היא עצומה. עובדה שהחיילים אומרים 'רגע אחד, אנחנו שומעים בעזה את החדשות, מה זה החדשות שלנו? אנחנו בכלל בעולם אחר והם מדברים על עולם אחר'.
"הפרשנים וכל השמאלנים הם משבשים את כל המציאות. למה? – ה'סטרא אחרא' מרגישה שהכול בורח לה. לכן הם מתחזקים עוד ועוד ועוד. שום דבר לא יעזור להם. יש מנהיג אחד לעולם וזה הקב"ה. הקב"ה רוצה שיבוא משיח והוא יביא את המשיח. לכן הכול יסתדר על הצד הטוב ביותר".

לבחורי הישיבות ולאברכים שמשפיע ומפריע להם שתוקפים אותם וכל ההסתה בחוץ נגדם, מה הרב אומר להם?

"לא משפיע. בן ישיבה, בן תורה ששקוע בתורה – התורה 'אגוני מגנא ואצולי מצלא'. היא מצילה אחרים כ"ש שאותם בעצמם. אין דבר כזה. בן ישיבה אמיתי הוא לא מתרגש משום דבר. הוא צוחק על כל השמאלנים האלו. הם רוצים לחזק את ה'סטרא אחרא'".

הרבה מבני התורה שואלים מה אנו כן צריכים להתחזק כדי לסייע במלחמה, ומה תפקידנו כעת?

"לסייע במלחמה, דבר אחד: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". שום דבר אחר לא מנצח במלחמה. כתוב "ורדפו מכם חמישה מאה" – לא כתוב שיילחמו חמישה נגד מאה. פירוש הדברים שהאויב כבר מפחד וכבר בורח, עוד לפני שאתה התחלת. מי נותן את הפחד לאויב? - הקב"ה. בזכות מה? – "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך". איך רואים שם ה' נקרא עליך? – כמה שבני הישיבות מתחזקים יותר ככה הפחד של הגויים יותר גדול וזהו.

"ואני אגיד לך דבר אחד מעניין, כשנאצר הלאים את תעלת סואץ אז האנגלים והצרפתים באו להילחם נגד מצרים מצד הים ועשו הסכם עם בן-גוריון שצה"ל יכבוש דרך חצי-האי סיני. ואז צה"ל בסערה כבש את כל חצי-האי סיני. כשנגמרה המלחמה, הצרפתים והאנגלים אומרים לבן-גוריון: 'תכתבו איך כבשתם, איך נלחמתם כ"כ במהירות, שילמדו את התורה הזו באקדמיה הצבאית'. אמר להם בן-גוריון: 'מלחמת סיני צריך לכתוב אותה בתנ"ך. לא באקדמיה הצבאית'. שאלו אותו: 'למה?'. אמר: 'תראו, באקדמיה לומדים שהכוח התוקף צריך להיות פי שלוש מהכוח המגן. כלל פשוט בתורת הלחימה. בסיני היו מאה וחמישים אלף חיילים מצריים, וכמה נלחמו... שלוש אוגדות, כל אוגדה עשרת-אלפים. אנחנו נכנסנו ב-30 אלף כאשר להם היה מאה וחמישים אלף. ומה מצאנו בדרך... נעליים. זה מלחמה או שזה תנ"ך?'. זו התשובה היחידה".

יש הרבה אנשים בבית שמפחדים מאוד ממלחמה בצפון. איך אפשר להרגיע אותם?

"אני אגיד לך חשבון אחד הכי פשוט. הזוהר כותב שלפני בוא המשיח ארץ ישראל תהיה יפה. הוא כותב – למה... שלא יעלה על הדעת שהמשיח יבוא לשלוט על ארץ ריקנית. ככה כתוב בזוהר. עכשיו, מי שמכיר את ארץ ישראל לפני חמישים שנה, לא היו כבישים לא היו מדרכות. היה הכול חולות. סברס וחולות, פרדס פה פרדס שם.

"היום לא תמצא שום עיר שאין בה כיכרות עם פרחים ועם הכול, בניינים יפים, הכול יפה. למה? – הקב"ה מכין את העולם למשיח. אם הקב"ה מנהיג את העולם ומכין את העולם למשיח, אתה חושב שהחיזבאללה או החמאסניקים יצליחו לעשות משהו?. הקב"ה צוחק עליהם ושום דבר לא יהיה. אין מה לפחד. הקב"ה מייפה את ארץ ישראל. ארץ ישראל תהיה בנויה ותוסיף להיבנות ותכין את כל היופי לבוא המשיח ואין מה לפחד משום דבר".

בחדרי חרדים
 

קבצים מצורפים

  • הגר''מ מאיה על הגיוס-עיתון הדרך היומי_גליון_977.pdf
    189.9 KB · צפיות: 7
חזור
חלק עליון