האם אדם (ת"ח) צריך לרצות להיות דיין, או כל משרה תורנית?

האם אדם (ת"ח) צריך לרצות להיות דיין, או כל משרה תורנית.
או שצריך להגיע לשלב שיבקשו ממנו (בכוח)?
אשמח אם יש למשהו מקור בענין זה.
בקשה
 
נדמה לי שמסכת אבות כתוב שהלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד וכו'
משמע שזה רצוי ומתבקש
לגבי דיינות ושאר שררה על הציבור מה שציינו לעיין בחו"מ סי' ז' כוונתם לסימן ח ופרט סע' ג (יעו"ש עוד בסמ"ע ס"ק יז) וכן בסי' י'. ולמבואר שם שאין ראוי להתמנות אלא א"כ מפצירים בך או שאין מי שיורה במקומך.
 
נדמה לי שמסכת אבות כתוב שהלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד וכו'
משמע שזה רצוי ומתבקש
לגבי דיינות ושאר שררה על הציבור מה שציינו לעיין בחו"מ סי' ז' כוונתם לסימן ח ופרט סע' ג (יעו"ש עוד בסמ"ע ס"ק יז) וכן בסי' י'. ולמבואר שם שאין ראוי להתמנות אלא א"כ מפצירים בך או שאין מי שיורה במקומך.
אז אולי צריך לתקן ללמוד ע''מ להיות ראוי להיות דיין
המשנה באבות פ''ד
 
אחי הספרדים, זה שמנהיגכם הרוחני זצ''ל היה בעל אישיות מסוימת לא אומר שכולכם צריכים להעתיק אותה כמו קופים גם אם זה לא מתאים.

מי שמטבעו אוהב להשפיע בתפקיד ציבורי- ראוי ונכון שישאף לכהן במשרה תורנית ולזכות את הציבור באופן זה.

מי שנהנה יותר להשפיע בייעוץ זוגי, במסירת ועדים בהשקפה, או בכתיבה בפורומים- אין שום עניין שינסה בכוח להיות מה שהוא לא! כל אחד צריך לחפש @מה חובתו בעולמו האישי והפרטי שלו!!

אין במילים הראשונות בהודעה כדי להביא מהם כל ראיה ישירה או עקיפה כלשהי בעניין מוצאי וד''ל.
 
נערך לאחרונה:
חזור
חלק עליון