האם אתם לומדים אמונה ובטחון בס' שער הבטחון? סקר.

שלום רציתי להעלות נושא לדיון בעניין לימוד בס' שער הבטחון של רבנו בחיי. או בספרים אחרים

  • ג. אני לומד בספרים אחרים אמונה ובטחון.

    קולות: 0 0.0%
  • ד. הייתי רותה ללמוד בספר שער הבטחון איך אין לי את הספר ואני מעדיף לשמוע דרך טלפון כל יום שיעור קצר

    קולות: 0 0.0%

  • סה"כ בוחרים
    7
תעשה קודם סקר האם לומדים ספרי מוסר,
האם אמונה ובטחון אינו נחשב בעיניך לספר מוסר?!
ויתרה מזו הרי היסוד שלנו כיהודים בקיום התורה והמצוות והכל הוא להתחבר לה' ולהדבק בו ובדרכיו כידוע. ומה יותר מהראוי להרבות גם בלימוד בספר היסודי לכל יהודי שער הבטחון המבואר!
 
האם אמונה ובטחון אינו נחשב בעיניך לספר מוסר?!
ויתרה מזו הרי היסוד שלנו כיהודים בקיום התורה והמצוות והכל הוא להתחבר לה' ולהדבק בו ובדרכיו כידוע. ומה יותר מהראוי להרבות גם בלימוד בספר היסודי לכל יהודי שער הבטחון המבואר!
ודאי שנחשב.
רק כתבתי שהסקר הזה לא יענה לך על השאלה האם הלומדים בספר זה לומדים שער זה, כי אני יכול לענות שאיני לומד, אבל זה לא בגלל שאיני לומד שער זה אלא בגלל שלא למדתי כלל ספר זה.
 
אני לומד את שער הבטחון בשיעורים של הרב בועז שלום שליט"א על 'חובות הלבבות' באתר שלו 'טעמו וראו'.
כשאני בדרך אני שומע את זה בקו שלו בקול הלשון [טל' 073-2951306, שלוחה 11 > 18 > 5]
 
חלק עליון