• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

הגר"ד יוסף שליט"א השקפת התורה ביחס לחיילים

נראה כאילו דברי הרב באו כתגובת נגד לדברי הגרי"ב שרייבר שהמעיט בערך הכרת הטוב לחיילים.
אך לא מובן מדוע לא נשמע קולו של הרב ושל שאר הרבנים במחאה על עזות פניו של השר ארבל שהטיף מוסר בתקשורת להרב שרייבר בלשון גסה ומשתלחת, במה שמזכיר את אליקים רובינשטיין בשעתו שהטיף מוסר בחוצפתו להרב עובדיה זצ"ל.
ככל שאין דבריו של הרב שרייבר מוסכמים, ואף גורמים נזק, הרי ביזוי תלמיד חכם ברמה של גאון אדיר כהרב שרייבר חמור ומסוכן פי כמה, ואוי ואבוי לקטרוג שזה מעורר, כמו שאמרו חז"ל אין רפואה למכתו!
ומדשתקי רבנן שמע מינה ניחא להו?
 
חזור
חלק עליון