• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

הדלקה בלא ברכה או עם בבה"כ

יוסף דהן

Well-known member
ראיתי שרשור שדנו לגבי הדלקה במלון בבית הכסא

והסתפקתי אם עדיף לאשה להדליק נרות ללא ברכה או שתברך בחדר על מנורה בבית הכסא

ואם צריך דוקא גם וגם דהיינו קודם מנורה ואז תרד למטה להדליק
 
בשיעור השבועי מבואר שהרשלצ הדליק נר איפה שהתארח ומצא מישהו שישגיח על זה שלא יקרה דבר
למרות שההנהלה לא מסכימה
אך אמר שזאת הוראה כללית
ראו בהשיעור השבועי החדש שיצא השנה
 
כעי"ז יש להסתפק מה עדיף לאשה נשואה שמתארחת אצל אמא שלה, ויש לה שתי אפשרויות, או להדליק נרות לצד אמא שלה בלי ברכה (כי לא מברכת על תוספת אורה) או להדליק בחדר שינה על נורת לד ולהרוויח ברכה... ונראה שמדין שומע כעונה נחשב כאילו בירכה.
 
והסתפקתי אם עדיף לאשה להדליק נרות ללא ברכה או שתברך בחדר על מנורה בבית הכסא
ומ"מ היות ורבים טוענים שיש בדבר ביזוי מצוה, או עכ"פ שאינו נאה לעשות כן, בפרט שבנקל יכול כל אדם להשיג בכל חנות נר שבת עם בטריה וכיוצ"ב (יש הרבה פטנטים שהמציאו המכונים) לכן פשיטא שכך עדיף לעשות. וע"פ רוב תמיד יש מנורת לילה במלון. ואם אין כאמור יביא מהבית. וגם הראשון לציון כפי שמבואר בדבריו לא התיר כן אא"כ אין ברירה והחדק יהיה חשוך.
וצריך שימת לב כשבא לחדרו לפתוח את דלת השירותים כדי שיהנה מהאור המאיר את החדר
 
כן!
כן דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל (הובא בשבות יצחק ח"ח)
וכן דעת מרן הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א במכתבים רבים שכתב
וכן שמעתי ממרן הגר"ד יוסף שליט"א
וכן דעת כמה מורי הוראות שליט"א כמו הג"ר יצחק לוי שליט"א ועוד

אם כי יש חולקים בדבר, כיון שאין כח בעירה בנורת לד (אין חוט להט וכדומה) לכן לא נחשב לאש
לעומת זאת הפוסקים שמתירים בזה סבורים שעיקר המטרה בהדלקת נרות הוא להאיר את הבית, ונורות לד גם עושים פעולה זו.

והנה לאחרונה רבינו יצחק יוסף שליט"א חזר בו ממה שסבר שנורת לד איסורה מדרבנן (הובא כאן בפורום כמה פעמים ופלפלנו בדבריו) מאחר והתברר לו שיש כח בעירה גם בנורת לד (ע"פ מחקר מקיף שעשה הרב' משה משה שליט"א, גם פורסם המאמר שלו כאן בפורום)
לפי"ז נראה דאם נאמר שנורות לד איסורה מהתורה, אז לכו"ע אפשר לברך על נורת לד, כיון שיש בה אש, ודו"ק בזה.
 
חזור
חלק עליון