• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

הכשרות בהלכה ובאגדה

אין לי ואני לא חושב שהמחבר מסכים
את החדשים כדי שיקנו ומה שכבר העלו ממנו העלו
הסכים לשלוח לי בעבר שאפרסם ביביא של הרב יגאל כהן
ואת זה בינתים לא ביקשתי
 
אין לי ואני לא חושב שהמחבר מסכים
את החדשים כדי שיקנו ומה שכבר העלו ממנו העלו
הסכים לשלוח לי בעבר שאפרסם ביביא של הרב יגאל כהן
ואת זה בינתים לא ביקשתי
לפי מה שהוא אישר להעלות כאן אולי יאשר גם את זה.
 
הרב נקי הדפיס בחוברת זו את כל החידושים שכתב בגליונות 'ותתענג בדשן' (והיה ע"ז דיון רחב בפורום)
אצרף כאן לדוגמא הלכה אחת...
חשוב לתת תזכורת שהרב יצחק יוסף לא מסכים לזה וכן הרב ללוש לא הסכים לזה כמבואר בעלון אור השבת
1715875021238.png
 
הרב נקי הדפיס בחוברת זו את כל החידושים שכתב בגליונות 'ותתענג בדשן' (והיה ע"ז דיון רחב בפורום)
אצרף כאן לדוגמא הלכה אחת...
חשוב לתת תזכורת שהרב יצחק יוסף לא מסכים לזה וכן הרב ללוש לא הסכים לזה כמבואר בעלון אור השבת
הצג קובץ מצורף 20569
א''כ מדוע הרב יצחק נתן לו הסכמה
 
הרב כתב כך:

1715896814501.png
לא כ"כ הבנתי למה בהלכה כתב הכשרה בליבון? הרי מיד אחרי ב"הערות" אתה כותב שרוב שימושה בכלי שני. ולמה זה נקרא חומרא, אפילו חומרא לכאורה אין פה. מה זה שונה ממה שהביא לעיל שהולכים לפי רוב התשמיש.
האם אני מפספס פה משהו שבאיסור יש עניין בליבון אפילו שרוב תשמישו אחרת?
 
הרב כתב כך:

הצג קובץ מצורף 20592
לא כ"כ הבנתי למה בהלכה כתב הכשרה בליבון? הרי מיד אחרי ב"הערות" אתה כותב שרוב שימושה בכלי שני. ולמה זה נקרא חומרא, אפילו חומרא לכאורה אין פה. מה זה שונה ממה שהביא לעיל שהולכים לפי רוב התשמיש.
האם אני מפספס פה משהו שבאיסור יש עניין בליבון אפילו שרוב תשמישו אחרת?
כנראה לא רצה ע"פ סברא לחלוק על מרן הבית יוסף אם לא כתבו כן מפורש האחרונים.
 
חזור
חלק עליון