קונטרס השו"ת - בהלכה ומנהגים

כנראה מרן לא מחכמי בבל?
אמנם מוצאו מבבל, אבל שיטת פסיקתו שונה משיטת פסיקת חכמי בבל של הדורות האחרונים, וזה ברור.

ובעיקר הדבר המו"ל הנ"ל הוציא קונטרס משמועות חכמים מסוימים שהיה מצוי אצלם, אשר על כן אינני מבין כ"כ התימה למה לא הביא שמועות מחכמים שלא זכה לשמשם ולקבל מהם.
 
אמנם מוצאו מבבל, אבל שיטת פסיקתו שונה משיטת פסיקת חכמי בבל של הדורות האחרונים, וזה ברור.

ובעיקר הדבר המו"ל הנ"ל הוציא קונטרס משמועות חכמים מסוימים שהיה מצוי אצלם, אשר על כן אינני מבין כ"כ התימה למה לא הביא שמועות מחכמים שלא זכה לשמשם ולקבל מהם.
אחהמ"ח ידועה לנו דרכם של הני להביא את דבריהם את דברי אלה ללא דברי מרן זיע"א. וכידוע שזה להשמיענו שכל אלה לאפוקי מרן, ואלו הם הקו של פורת יוסף ושל חכמי הספרדים דאז ודהיום!
וכעין ר. ניסן -חברת אהבת שלום-משפחת אהרונוב ודעימיה ודו"ק.
והרוצה להתמם שהתמם.
 
אחהמ"ח ידועה לנו דרכם של הני להביא את דבריהם את דברי אלה ללא דברי מרן זיע"א. וכידוע שזה להשמיענו שכל אלה לאפוקי מרן, ואלו הם הקו של פורת יוסף ושל חכמי הספרדים דאז ודהיום!
וכעין ר. ניסן -חברת אהבת שלום-משפחת אהרונוב ודעימיה ודו"ק.
והרוצה להתמם שהתמם.
לא הבנתי. התלונה היא על החכמים המוזכרים בקונטרס הנ"ל? אותו שואל שאין לי מושג מיהו (וגם לא ר.ניסן ומשפחת אהרונוב) שאל חכמים מסוימים מה דעתם בנושאים שונים ומגוונים, ואותם חכמים השיבו מה דעתם שלהם, אז מה התלונה עליהם?
ואם התלונה על המו"ל, אז הרי כפי שכתבתי לעיל, הוא ריכז מחכמים שהוא היה או עודנו מצוי אצלם.
 
חלק עליון