• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

הרב אברהם יוסף תוקף אתת הבדצי"ם האשכנזים

abc123

Well-known member
 
מפורום לתורה -
כה היו דברי הגאון רבי אברהם י. רובין שליט"א - ראש בד"ץ מהדרין (אני מקוה שאני מדייק, שמעתי ממנו לפני כשנה):
בבקשה זו פנו אלי ה'בבא אלעזר', רבי דוד אבוחצירא, הרב חיים רבי, ועוד, שביקשו שאכשיר מוצרים לאוכלי קטניות בפסח.
בשעתו כבר נדברתי עם רבנים ספרדים נוספים שיחתמו יחד איתי, וכמעט שכבר פתחנו את ההכשר לפסח.
אלא שאז פנה אלי גברא רבא אחד אשר לא אזכיר את שמו, ואולי תבינו לבד, ואמר לי שאם אפתח הכשר כזה, הרי זה יפיל הכשר אחר אשר רוב פרנסתו הינו מפסח...
לא היתה לי ברירה אלא לשמוע בקולו של אותו גדול.
כיום כבר נפטר אותו גדול, אלא שישנם מניעים פוליטיים אחרים...
ולא הבנתי לגמרי למה היום אינו עושה כן...
עכ"ל.

ולא ידעתי מה יש לטעון נגד הרב רובין לדוגמא,
אם כל מה שלא עשה הכשר לקטניות, זה אך ורק משום שמהספרדים מנעו ממנו...
 
ואגב הביאו שם בשם הרב רובין לגבי שמן קנולה,
שאוכלי קטניות יכולים לאכול את מה שבהכשר שלו כל השנה,
הוא משום שהוא מכשיר את פס הייצור לפסח,
רק חותמת אין משום משנ"ת לעיל.
הוא בודק קנולה שלש פעמים כל השנה????
 
הוא בודק קנולה שלש פעמים כל השנה????
לא כל השנה זה כשר לפסח,
כשיש חותמת אחרת לפסח על שמן קנולה בכשרותו,
הרי זה משום שהוא הכשיר את המפעל ודאג שהכל יהיה כשר לפסח,
וממילא מי שאוכל קטניות יכול לסמוך עליו שזה כשר, וכשר לפסח.
 
לא כל השנה זה כשר לפסח,
כשיש חותמת אחרת לפסח על שמן קנולה בכשותו,
הרי זה משום שהוא הכשיר את המפעל ודאג שהכל יהיה כשר לפסח,
וממילא מי שאוכל קטניות יכול לסמוך עליו שזה כשר, וכשר לפסח.
כמעט הוצאתי מהחמץ על סמך ההודעה הקודמת שלך
 

נושאים דומים בפורום

חזור
חלק עליון