• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

הרב (רפאל) אליהו ציון סופר זצ"ל - ראש ישיבת רכסים

איש קדוש וטהור מלאך ה' החי בקרבנו
מלופף ביסורים שאיש לא עמד בפניהם
ולא זע ולא קם ממנו
קודש הקדשים ובעל מופתים
מרא דכולא תלמודא
בנגלה בעיון ובנסתר
אוי אוי מי יתן לנו תמורתו
 

הגאון רבי אליהו ציון סופר זצ"ל ראש ישיבת רכסים ובעל ה'באר ציון' על הש"ס שהתמוטט בעת ביקורו בניו יורק השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לב אלפי תלמידיו בארץ ובעולם בגיל 71​

5850508a4949d5edde54.jpg
אבל כבד בעולם התורה: ראש ישיבת רכסים הגאון רבי אליהו ציון סופר זצ"ל מגדולי ראשי הישיבות הספרדים בדורנו ובעל ה'באר ציון' ולמעלה ממאה ספרים, השיב את נשמתו ליוצרה בגיל 71 לאחר שהתמוטט בעת ביקורו בארה"ב.
בשנים האחרונות נחלש ואף אושפז מספר פעמים במצב קשה מאוד ובחסדי שמים חזר לאיתנו ואף מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל הוסיךף לו בזמנו את השם 'רפאל'.
הרב סופר זצ"ל נינו של בעל הכף החיים רבינו יעקב חיים סופר זצ"ל ונינו של המקובל הרב יעקב מונסא מדמשק שהיה מחכמי גדולי ירושלים.
בבחרותו למד בישיבת חברון שם התחבב על רבותיו ראשי הישיבה ויגה בתורה. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו מרת חדוה שמחה שתחי' לבית משפחת עובד.
לאחר מכן דבק בדודו הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' ובחכם בן ציון אבא שאול זצ"ל.

במהלך חייו חיבר כשבעים ספרים בנגלה ובנסתר. הרב סופר מתיחד בשילוב נדיר המתבטא בגדלותו ובנסתר וכוחו גדול גם כן בפסק, ספרו העיקרי על הש"ס הוא באר ציון כאשר לצד זה חיבר גם כן את סדרת הספרים שיעורי ציון על סדר המסכתות, כמו כן חיבר את סדרת הספרים ציון אליהו על ספרא דצניעותא ועוד ספרים רבים.
בשנים עברו כיהן הרב סופר כדין בביה"ד של מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל כשלצד זה חיבר את הספרים שערי ציון וציון במשפט בהם מפורטים פסקי דין והמסתעף לאחר מכן כיהן כדיין משנה בביה"ד אהבת שלום כ"ז לצד היותו ר"י ומסירת שיעורים לעיתים תכופות בתורת הקבלה.
היה ממייסדי ישיבת 'קירי ירושלים' וישיבת 'באר יצחק' טלז סטון שכם כיהן בישיבה.
בשנת תשס"א ייסד את ישיבת רכסים שם עמד בראשה והעמיד אלפי תלמידים. מדובר בישיבה הספרדית הגדולה ביותר כיום בעולם התורה.
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'
אבל כבד בעולם התורה: ראש ישיבת רכסים הגאון רבי אליהו ציון סופר זצ"ל מגדולי ראשי הישיבות הספרדיות בדורנו ובעל ה'באר ציון' ולמעלה ממאה ספרים, השיב את נשמתו ליוצרה בגיל 71 לאחר שהתמוטט בעת ביקורו בארה"ב.

בשנים האחרונות נחלש ואף אושפז מספר פעמים במצב קשה מאוד ובחסדי שמים חזר לאיתנו ואף מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל הוסיף לו בזמנו את השם 'רפאל'.

במוצאי פורים האחרון, המריא ראש הישיבה לארה"ב לצורך חיזוק וביסוס הישיבה, שם מעד ונפל ולמגינת לב מצבו הלך והידרדר, עד שהבוקר השיב את נשמתו ליוצרה.

הרב סופר זצ"ל נולד בג' חשוון תשי"ג לאביו רבי יצחק סופר ולאמו מרת שולמית ע"ה. היה נינו של בעל הכף החיים, רבינו יעקב חיים סופר זצ"ל ונינו של המקובל הרב יעקב מונסא זצ"ל מדמשק, שהיה מחכמי ומקובלי ירושלים.

בבחרותו למד בישיבות קול תורה וכן בישיבת חברון, שם התחבב על רבותיו ראשי הישיבה ויגע בתורה. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו מרת חדוה שמחה שתחי' לבית משפחת עובד.


לאחר נישואיו דבק בדודו הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' ובחכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. כמו כן חבש את ספסלי ישיבת תפרח וכן את ישיבת 'אהבת שלום'. בשנת תשל"ו נטל חלק בייסוד ישיבת בית בנימין, בסטמפורד קונטיקט, בארה"ב.

במהלך חייו חיבר למעלה ממאה ספרים בנגלה ובנסתר. הרב סופר התייחד בשילוב נדיר המתבטא בגדלותו בנסתר וכוחו גדול גם כן בפסק, ספרו העיקרי על הש"ס נקרא 'באר ציון' כאשר לצד זה חיבר גם כן את סדרת הספרים 'שיעורי ציון' על סדר המסכתות, כמו כן חיבר את סדרת הספרים 'ציון אליהו' על ספרא דצניעותא ועוד ספרים רבים.

בשנים עברו כיהן הרב סופר כדיין בביה"ד של מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, כשלצד זה חיבר את הספרים 'שערי ציון' ו'ציון במשפט', בהם מפורטים פסקי דין והמסתעף מהם. לאחר מכן כיהן כדיין משנה בביה"ד 'אהבת שלום', כל זה לצד היותו ראש ישיבה ומסירת שיעורים לעיתים תכופות בתורת הקבלה.

הרב סופר זצ"ל היה ממייסדי ישיבת 'יקירי ירושלים' וישיבת 'באר יצחק' טלז סטון שם כיהן בישיבה והרביץ תורה ויראה.

בשנת תשס"א ייסד את ישיבת רכסים, עמד בראשה וזכה והעמיד אלפי תלמידים. מדובר בישיבה הספרדית הגדולה ביותר כיום בעולם התורה.

זכה ראש הישיבה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים מרביצי תורה ויראה.

על פי המסתמן הלוויה תתקיים בניו יורק, הלוויה נוספת בישיבה ברכסים, והלוויה שלישית בירושלים שם ייטמן בהר הזיתים ליד סבו ה'כף החיים' זצ"ל.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.
 
כרגע הספדים בנו יורק.
מחר בשעה 10 בבוקר תבוא המיטה להיכל הישיבה ברכסים
בשעה 3 בצהריים תתקיים בביתו שבירושלים.
משם להר הזיתים ליד קברו של כף החיים.
תנצב"ה
 
רחוב ארזי הבירה
האם הרב הלך cnתקופה האחרונה???
למעלה הוזכר שמעד ....הובא להלן
אולי מתלמידיו ידעו לעדכן מה היה מצבו..

הגאון רבי אליהו ציון סופר זצ"ל ראש ישיבת רכסים ובעל ה'באר ציון' על הש"ס שהתמוטט בעת ביקורו בניו יורק השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לב אלפי תלמידיו בארץ ובעולם בגיל 71​

הצג קובץ מצורף 18951
אבל כבד בעולם התורה: ראש ישיבת רכסים הגאון רבי אליהו ציון סופר זצ"ל מגדולי ראשי הישיבות הספרדים בדורנו ובעל ה'באר ציון' ולמעלה ממאה ספרים, השיב את נשמתו ליוצרה בגיל 71 לאחר שהתמוטט בעת ביקורו בארה"ב.
בשנים האחרונות נחלש ואף אושפז מספר פעמים במצב קשה מאוד ובחסדי שמים חזר לאיתנו ואף מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל הוסיךף לו בזמנו את השם 'רפאל'.
הרב סופר זצ"ל נינו של בעל הכף החיים רבינו יעקב חיים סופר זצ"ל ונינו של המקובל הרב יעקב מונסא מדמשק שהיה מחכמי גדולי ירושלים.
בבחרותו למד בישיבת חברון שם התחבב על רבותיו ראשי הישיבה ויגה בתורה. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו מרת חדוה שמחה שתחי' לבית משפחת עובד.
לאחר מכן דבק בדודו הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' ובחכם בן ציון אבא שאול זצ"ל.

במהלך חייו חיבר כשבעים ספרים בנגלה ובנסתר. הרב סופר מתיחד בשילוב נדיר המתבטא בגדלותו ובנסתר וכוחו גדול גם כן בפסק, ספרו העיקרי על הש"ס הוא באר ציון כאשר לצד זה חיבר גם כן את סדרת הספרים שיעורי ציון על סדר המסכתות, כמו כן חיבר את סדרת הספרים ציון אליהו על ספרא דצניעותא ועוד ספרים רבים.
בשנים עברו כיהן הרב סופר כדין בביה"ד של מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל כשלצד זה חיבר את הספרים שערי ציון וציון במשפט בהם מפורטים פסקי דין והמסתעף לאחר מכן כיהן כדיין משנה בביה"ד אהבת שלום כ"ז לצד היותו ר"י ומסירת שיעורים לעיתים תכופות בתורת הקבלה.
היה ממייסדי ישיבת 'קירי ירושלים' וישיבת 'באר יצחק' טלז סטון שכם כיהן בישיבה.
בשנת תשס"א ייסד את ישיבת רכסים שם עמד בראשה והעמיד אלפי תלמידים. מדובר בישיבה הספרדית הגדולה ביותר כיום בעולם התורה.
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'
אבל כבד בעולם התורה: ראש ישיבת רכסים הגאון רבי אליהו ציון סופר זצ"ל מגדולי ראשי הישיבות הספרדיות בדורנו ובעל ה'באר ציון' ולמעלה ממאה ספרים, השיב את נשמתו ליוצרה בגיל 71 לאחר שהתמוטט בעת ביקורו בארה"ב.

בשנים האחרונות נחלש ואף אושפז מספר פעמים במצב קשה מאוד ובחסדי שמים חזר לאיתנו ואף מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל הוסיף לו בזמנו את השם 'רפאל'.

במוצאי פורים האחרון, המריא ראש הישיבה לארה"ב לצורך חיזוק וביסוס הישיבה, שם מעד ונפל ולמגינת לב מצבו הלך והידרדר, עד שהבוקר השיב את נשמתו ליוצרה.

הרב סופר זצ"ל נולד בג' חשוון תשי"ג לאביו רבי יצחק סופר ולאמו מרת שולמית ע"ה. היה נינו של בעל הכף החיים, רבינו יעקב חיים סופר זצ"ל ונינו של המקובל הרב יעקב מונסא זצ"ל מדמשק, שהיה מחכמי ומקובלי ירושלים.

בבחרותו למד בישיבות קול תורה וכן בישיבת חברון, שם התחבב על רבותיו ראשי הישיבה ויגע בתורה. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו מרת חדוה שמחה שתחי' לבית משפחת עובד.


לאחר נישואיו דבק בדודו הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' ובחכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. כמו כן חבש את ספסלי ישיבת תפרח וכן את ישיבת 'אהבת שלום'. בשנת תשל"ו נטל חלק בייסוד ישיבת בית בנימין, בסטמפורד קונטיקט, בארה"ב.

במהלך חייו חיבר למעלה ממאה ספרים בנגלה ובנסתר. הרב סופר התייחד בשילוב נדיר המתבטא בגדלותו בנסתר וכוחו גדול גם כן בפסק, ספרו העיקרי על הש"ס נקרא 'באר ציון' כאשר לצד זה חיבר גם כן את סדרת הספרים 'שיעורי ציון' על סדר המסכתות, כמו כן חיבר את סדרת הספרים 'ציון אליהו' על ספרא דצניעותא ועוד ספרים רבים.

בשנים עברו כיהן הרב סופר כדיין בביה"ד של מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, כשלצד זה חיבר את הספרים 'שערי ציון' ו'ציון במשפט', בהם מפורטים פסקי דין והמסתעף מהם. לאחר מכן כיהן כדיין משנה בביה"ד 'אהבת שלום', כל זה לצד היותו ראש ישיבה ומסירת שיעורים לעיתים תכופות בתורת הקבלה.

הרב סופר זצ"ל היה ממייסדי ישיבת 'יקירי ירושלים' וישיבת 'באר יצחק' טלז סטון שם כיהן בישיבה והרביץ תורה ויראה.

בשנת תשס"א ייסד את ישיבת רכסים, עמד בראשה וזכה והעמיד אלפי תלמידים. מדובר בישיבה הספרדית הגדולה ביותר כיום בעולם התורה.

זכה ראש הישיבה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים מרביצי תורה ויראה.

על פי המסתמן הלוויה תתקיים בניו יורק, הלוויה נוספת בישיבה ברכסים, והלוויה שלישית בירושלים שם ייטמן בהר הזיתים ליד סבו ה'כף החיים' זצ"ל.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.
 
האם הרב הלך cnתקופה האחרונה???
בערך בשלוש שנים האחרונות הוא לא יכל ללכת ממתי שהיה במצב קשה.
ולפני שנה וחצי בערך כרתו לו את שני הרגלים.
עבר ייסורים קשים, והיה אומר העיקר המוח עדין עובד לעסוק בתורה.
תּוֹרָה תּוֹרָה חִגְרִי שַׂק
 
בערך בשלוש שנים האחרונות הוא לא יכל ללכת ממתי שהיה במצב קשה.
ולפני שנה וחצי בערך כרתו לו את שני הרגלים.
עבר ייסורים קשים, והיה אומר העיקר המוח עדין עובד לעסוק בתורה.
תּוֹרָה תּוֹרָה חִגְרִי שַׂק
אני חושב שסבל גם בכליות, לפי מה שראיתיו במחלקה של הדיאליזה.
 
אני חושב שסבל גם בכליות, לפי מה שראיתיו במחלקה של הדיאליזה.
נכון.
הכליות הפסיקו לעבוד לו לפני בערך ארבע שנים, והיה עושה דיאליזה פעמיים בשבוע, והיה ופעמים שמגיע לישיבה אחרי הדאליזה, יושן ואחר כל מוסר שיעור כללי, וועדים.
 
נכון.
הכליות הפסיקו לעבוד לו לפני בערך ארבע שנים, והיה עושה דיאליזה פעמיים בשבוע, והיה ופעמים שמגיע לישיבה אחרי הדאליזה, יושן ואחר כל מוסר שיעור כללי, וועדים.
אם כך, לית דין בר נש ממש.
 
יו”ר ש”ס הרב אריה דרעי:
קיבלתי בהלם ובצער רב את הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי אליהו ציון סופר זצוק”ל, ראש ישיבת ‘באר יצחק’ רכסים, מגדולי ראשי הישיבות, אשר העמיד אלפי תלמידים והרביץ תורה במסירות נפש ממש, גאון בנגלה ובנסתר, עבד ה’ אמיתי ובעל ייסורים רבים שקיבלם באהבה. זכיתי להיות לו לעזר לצרכים רפואיים ולפני שבועיים ביקרתי אותו בבית החולים. כל גדולי הרופאים שהיו עמו עמדו נפעמים מול אורך הרוח ויישוב הדעת שלו. גדולה האבדה עד מאד לרבבות תלמידיו ולעולם התורה כולו.
 

נושאים דומים בפורום

חזור
חלק עליון