• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

הרב (רפאל) אליהו ציון סופר זצ"ל - ראש ישיבת רכסים

מעמד השלושים
לראש הישיבה
הגאון האדיר רבינו אליהו ציון סופר זצוקלה"ה
בעל ה"באר ציון"

עם תחילת הזמן ובמלאת השלושים לפטירתו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל
התקיים בהיכל הישיבה הגדולה רכסים עצרת חיזוק והספד מר
במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל ראש הישיבה ורבני הישיבה שליט"א
ובהשתתפות מאות תלמידי הישיבה ובוגריה

1715782758897.png
 
חזור
חלק עליון