• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה

יאיר יחז. מעודה

Member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

16%

הבנתי שאנשים מעלים פה את שעל ליבם ובפרט שהדבר מפריע למנוחתם. אז לראשונה גם אני אעשה זאת.

בשנים האחרונות גדלה רעה חולה בקרבנו, והיא זלזול בחכמי ישראל. ולא הדגשתי את המילה סתם, אלא להדגיש שהדבר מצוי בקרב יושבי בית המדרש הרבה מאוד.
לא באתי לצטט כאן את כל מאמרי חז"ל בנושא, אני בטוח שחומרת הדבר ידועה לכל מי שנמצא כאן.

רק לומר שהמקום הזה נתן לי הרבה עזרה, בפרט עזרה הלכתית ותודה לרבנים החשובים שנענו לשאלותיי והתירו ספקות רבות שצצו לי במהלך הלימוד מתוך הפניה למקורות וחידוד בנושא הנלמד.
אך אני בן אדם, ובטבעי סקרן, וכשיש כותרת מעניין בפורום שהוא לא מעניין הלכתי אני נמשך לצערי להיכנס אליו ולקרוא בתוכנו ולכן יוצא שהעזרה ההלכתית שאני מקבל כאן מהולה בדיבורים אסורים. כן לדעתי יש כאן הנכשלים בדיבורים אסורים, ובפרט לשון הרע על תלמידי חכמים ולומדי התורה בכלל.
יש מי שיגיד שלא נאמר כאן דבר שלא נאמר לפני ע"י אחד מגדולי דורנו (וראיתי שגם העלו ציטוטים מגדול דור כדי אדרבה לחזק את דבריהם). אולי. מה שבטוח שאין זה מתיר ולא סניף להקל בחומרת הדבר. אין שום היתר לדבר על רב או תלמיד חכם אף שחלוקים עליו גדולי הדור, אין בהלכה אין בהשקפה ואף שכבר דיברו עליו מילים קשות. לכן סיימתי את דרכי כאן (לא שאני יחסר למישהו שבכל מקרה אף אחד לא הכיר אותי, אבל חשוב להסב את תשומת לב המשתתפים ובמיוחד המנהלים, שאתר שבא להגדיל תורה ולהאדירה ולצרף כל מי שרוצה לקנות תורה, לצערי הרב השתתף בעל כרחו כאמצעי להרחיק ולגרום עצב וכעס רב למי שחיפש סה"כ חיזוק)

מכאן תוכחה מגולה לאותם אנשים, "אנשי אמת בכל רמ"ח אבריהם", המרגישים חובה בכל נפשם לצעוק החוצה על רב פלוני, שאינו חכם או אינו עושה כדעת מרן או אינו רב באמת וכו', ואל לנו להיות פתאים ולהאמין שכל רב הוא תלמיד חכם כפי הנראה ויכול לומר מה שהוא רוצה, ומתוך כך מחפשים כל קצה חוט עליו כדי לפרסם ברבים ולהעלות לרשת, ובזה לתפוס עוד אחד ברשת. והכל תחת מעטה של צדקות, שזה נעשה לשם שמים. והנה מובא במדרש, שהקב"ה תובע את דמם של הנרדפים, גם אם צדיק רודף רשע- הקב"ה יבוא ויתבע את דמו מרודפו, ואלה בוחרים להיות מהרודפים. ולמה? לא לתועלת, אלא מתוך תקווה שכשתגיע השעה, הם יהיו בצד המנצח וינחלו כבוד. והם יתנו את הדין על ריבוי מחלוקות, על ביזיון תלמידי חכמים ועל מיעוט תורה בישראל. ואפילו אם דבריהם ימצאו נכונים- לא עליהם מוטלת המלאכה. וגם לבני אהרן היתה אש לעבודת ה', אבל מתוך שהיתה זו אש זרה, מתו בה.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

(לא שאני יחסר למישהו שבכל מקרה אף אחד לא הכיר אותי, אבל חשוב להסב את תשומת לב המשתתפים ובמיוחד המנהלים, שאתר שבא להגדיל תורה ולהאדירה ולצרף כל מי שרוצה לקנות תורה, לצערי הרב השתתף בעל כרחו כאמצעי להרחיק ולגרום עצב וכעס רב למי שחיפש סה"כ חיזוק)
תחסר תחסר...
כל פעם שאני רואה שאלה שאתה שואל, אני יודע שיש פה שאלה אמיתית, נכונה, עיונית, ולא בשביל לקנטר.
אני יודע שהתקשית בדבר מסויים שאע"פ שעמלת עליו לא ידעת, ולכן אני בוודאי לא אדע להשיב עליו כלאחר יד אלא אחר העיון. (ואני מאמין שגם הרבנים שליט"א היו צריכים לעיין בכדי להשיב לך על שאלותיך).
לפעמים אפילו לא ניסיתי להבין את השאלה מרוב שהבנתי שהיא עמוקה מדי מחמת שאיני עוסק בסוגייא.
עדיין נשמח לראות את שאלותיך מידי פעם ב"שאל את הרב", וגם אי איכא דרכא אחרינא, הרי שכבודו יקיים בעצמו "עוצם עיניו מראות ברע" ויזכה אותנו בשאלותיו הנקודתיות והמחכימות.
יישר כח!
 

ראובן יוסף מיארה

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

הבנתי שאנשים מעלים פה את שעל ליבם ובפרט שהדבר מפריע למנוחתם. אז לראשונה גם אני אעשה זאת.

בשנים האחרונות גדלה רעה חולה בקרבנו, והיא זלזול בחכמי ישראל. ולא הדגשתי את המילה סתם, אלא להדגיש שהדבר מצוי בקרב יושבי בית המדרש הרבה מאוד.
לא באתי לצטט כאן את כל מאמרי חז"ל בנושא, אני בטוח שחומרת הדבר ידועה לכל מי שנמצא כאן.

רק לומר שהמקום הזה נתן לי הרבה עזרה, בפרט עזרה הלכתית ותודה לרבנים החשובים שנענו לשאלותיי והתירו ספקות רבות שצצו לי במהלך הלימוד מתוך הפניה למקורות וחידוד בנושא הנלמד.
אך אני בן אדם, ובטבעי סקרן, וכשיש כותרת מעניין בפורום שהוא לא מעניין הלכתי אני נמשך לצערי להיכנס אליו ולקרוא בתוכנו ולכן יוצא שהעזרה ההלכתית שאני מקבל כאן מהולה בדיבורים אסורים. כן לדעתי יש כאן הנכשלים בדיבורים אסורים, ובפרט לשון הרע על תלמידי חכמים ולומדי התורה בכלל.
יש מי שיגיד שלא נאמר כאן דבר שלא נאמר לפני ע"י אחד מגדולי דורנו (וראיתי שגם העלו ציטוטים מגדול דור כדי אדרבה לחזק את דבריהם). אולי. מה שבטוח שאין זה מתיר ולא סניף להקל בחומרת הדבר. אין שום היתר לדבר על רב או תלמיד חכם אף שחלוקים עליו גדולי הדור, אין בהלכה אין בהשקפה ואף שכבר דיברו עליו מילים קשות. לכן סיימתי את דרכי כאן (לא שאני יחסר למישהו שבכל מקרה אף אחד לא הכיר אותי, אבל חשוב להסב את תשומת לב המשתתפים ובמיוחד המנהלים, שאתר שבא להגדיל תורה ולהאדירה ולצרף כל מי שרוצה לקנות תורה, לצערי הרב השתתף בעל כרחו כאמצעי להרחיק ולגרום עצב וכעס רב למי שחיפש סה"כ חיזוק)

מכאן תוכחה מגולה לאותם אנשים, "אנשי אמת בכל רמ"ח אבריהם", המרגישים חובה בכל נפשם לצעוק החוצה על רב פלוני, שאינו חכם או אינו עושה כדעת מרן או אינו רב באמת וכו', ואל לנו להיות פתאים ולהאמין שכל רב הוא תלמיד חכם כפי הנראה ויכול לומר מה שהוא רוצה, ומתוך כך מחפשים כל קצה חוט עליו כדי לפרסם ברבים ולהעלות לרשת, ובזה לתפוס עוד אחד ברשת. והכל תחת מעטה של צדקות, שזה נעשה לשם שמים. והנה מובא במדרש, שהקב"ה תובע את דמם של הנרדפים, גם אם צדיק רודף רשע- הקב"ה יבוא ויתבע את דמו מרודפו, ואלה בוחרים להיות מהרודפים. ולמה? לא לתועלת, אלא מתוך תקווה שכשתגיע השעה, הם יהיו בצד המנצח וינחלו כבוד. והם יתנו את הדין על ריבוי מחלוקות, על ביזיון תלמידי חכמים ועל מיעוט תורה בישראל. ואפילו אם דבריהם ימצאו נכונים- לא עליהם מוטלת המלאכה. וגם לבני אהרן היתה אש לעבודת ה', אבל מתוך שהיתה זו אש זרה, מתו בה.
אשריך ואשרי חלקך ר' יאיר שכל ענייניך ועיסוקיך הוא רק בעבודת הקודש, ממך ילמדו וכמוך יעשו.
אבל לעיקר דבריך, נ"ל שאי"צ לפרוש, שב"ה לאחרונה נהיה התעוררות רבתי בעניין להזהר בראש ובראשונה שלא "לדבר" על "שום ת"ח", וכן לא לזלזל בשום אדם כלל, וב"ה הרב @מורשת מרן עומד על המשמר, ובעז"ה עוד ימשיך ביתר שאת וביתר עוז, עד שהפרום יהיה נקי מדיבורים אסורים, ובעז"ה עוד יהיה חזוקים שלא יהיה כלל "לשון הרע ורכילות", רק דברי תורה, בקשת עזרה, מידע שעוזר וכדו'.
ולכן נ"ל שכרגע לכבודו יהיה הרבה תועלת, וגם לנו, וחבל שיפרוש, ומכאן ולהבא חושבנא טבא.
 

עיני ישראל

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

7%

הבנתי שאנשים מעלים פה את שעל ליבם ובפרט שהדבר מפריע למנוחתם. אז לראשונה גם אני אעשה זאת.

בשנים האחרונות גדלה רעה חולה בקרבנו, והיא זלזול בחכמי ישראל. ולא הדגשתי את המילה סתם, אלא להדגיש שהדבר מצוי בקרב יושבי בית המדרש הרבה מאוד.
לא באתי לצטט כאן את כל מאמרי חז"ל בנושא, אני בטוח שחומרת הדבר ידועה לכל מי שנמצא כאן.

רק לומר שהמקום הזה נתן לי הרבה עזרה, בפרט עזרה הלכתית ותודה לרבנים החשובים שנענו לשאלותיי והתירו ספקות רבות שצצו לי במהלך הלימוד מתוך הפניה למקורות וחידוד בנושא הנלמד.
אך אני בן אדם, ובטבעי סקרן, וכשיש כותרת מעניין בפורום שהוא לא מעניין הלכתי אני נמשך לצערי להיכנס אליו ולקרוא בתוכנו ולכן יוצא שהעזרה ההלכתית שאני מקבל כאן מהולה בדיבורים אסורים. כן לדעתי יש כאן הנכשלים בדיבורים אסורים, ובפרט לשון הרע על תלמידי חכמים ולומדי התורה בכלל.
יש מי שיגיד שלא נאמר כאן דבר שלא נאמר לפני ע"י אחד מגדולי דורנו (וראיתי שגם העלו ציטוטים מגדול דור כדי אדרבה לחזק את דבריהם). אולי. מה שבטוח שאין זה מתיר ולא סניף להקל בחומרת הדבר. אין שום היתר לדבר על רב או תלמיד חכם אף שחלוקים עליו גדולי הדור, אין בהלכה אין בהשקפה ואף שכבר דיברו עליו מילים קשות. לכן סיימתי את דרכי כאן (לא שאני יחסר למישהו שבכל מקרה אף אחד לא הכיר אותי, אבל חשוב להסב את תשומת לב המשתתפים ובמיוחד המנהלים, שאתר שבא להגדיל תורה ולהאדירה ולצרף כל מי שרוצה לקנות תורה, לצערי הרב השתתף בעל כרחו כאמצעי להרחיק ולגרום עצב וכעס רב למי שחיפש סה"כ חיזוק)

מכאן תוכחה מגולה לאותם אנשים, "אנשי אמת בכל רמ"ח אבריהם", המרגישים חובה בכל נפשם לצעוק החוצה על רב פלוני, שאינו חכם או אינו עושה כדעת מרן או אינו רב באמת וכו', ואל לנו להיות פתאים ולהאמין שכל רב הוא תלמיד חכם כפי הנראה ויכול לומר מה שהוא רוצה, ומתוך כך מחפשים כל קצה חוט עליו כדי לפרסם ברבים ולהעלות לרשת, ובזה לתפוס עוד אחד ברשת. והכל תחת מעטה של צדקות, שזה נעשה לשם שמים. והנה מובא במדרש, שהקב"ה תובע את דמם של הנרדפים, גם אם צדיק רודף רשע- הקב"ה יבוא ויתבע את דמו מרודפו, ואלה בוחרים להיות מהרודפים. ולמה? לא לתועלת, אלא מתוך תקווה שכשתגיע השעה, הם יהיו בצד המנצח וינחלו כבוד. והם יתנו את הדין על ריבוי מחלוקות, על ביזיון תלמידי חכמים ועל מיעוט תורה בישראל. ואפילו אם דבריהם ימצאו נכונים- לא עליהם מוטלת המלאכה. וגם לבני אהרן היתה אש לעבודת ה', אבל מתוך שהיתה זו אש זרה, מתו בה.
דבריך חזקים וישרים!!!
אך באמת אני חושב שאותם אלה שמתבטאים כך בצורה כזאת של זלזול בת"ח, הם כמה אחדים ולא יותר... רוב החברה כאן ת"ח איכותיים ויראי שמים ומוקירי רבנן!!!
וכבר אמר החכם: "בכל וילה מפוארת יש פח זבל" וד"ל.
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

הבנתי שאנשים מעלים פה את שעל ליבם ובפרט שהדבר מפריע למנוחתם. אז לראשונה גם אני אעשה זאת.

בשנים האחרונות גדלה רעה חולה בקרבנו, והיא זלזול בחכמי ישראל. ולא הדגשתי את המילה סתם, אלא להדגיש שהדבר מצוי בקרב יושבי בית המדרש הרבה מאוד.
לא באתי לצטט כאן את כל מאמרי חז"ל בנושא, אני בטוח שחומרת הדבר ידועה לכל מי שנמצא כאן.

רק לומר שהמקום הזה נתן לי הרבה עזרה, בפרט עזרה הלכתית ותודה לרבנים החשובים שנענו לשאלותיי והתירו ספקות רבות שצצו לי במהלך הלימוד מתוך הפניה למקורות וחידוד בנושא הנלמד.
אך אני בן אדם, ובטבעי סקרן, וכשיש כותרת מעניין בפורום שהוא לא מעניין הלכתי אני נמשך לצערי להיכנס אליו ולקרוא בתוכנו ולכן יוצא שהעזרה ההלכתית שאני מקבל כאן מהולה בדיבורים אסורים. כן לדעתי יש כאן הנכשלים בדיבורים אסורים, ובפרט לשון הרע על תלמידי חכמים ולומדי התורה בכלל.
יש מי שיגיד שלא נאמר כאן דבר שלא נאמר לפני ע"י אחד מגדולי דורנו (וראיתי שגם העלו ציטוטים מגדול דור כדי אדרבה לחזק את דבריהם). אולי. מה שבטוח שאין זה מתיר ולא סניף להקל בחומרת הדבר. אין שום היתר לדבר על רב או תלמיד חכם אף שחלוקים עליו גדולי הדור, אין בהלכה אין בהשקפה ואף שכבר דיברו עליו מילים קשות. לכן סיימתי את דרכי כאן (לא שאני יחסר למישהו שבכל מקרה אף אחד לא הכיר אותי, אבל חשוב להסב את תשומת לב המשתתפים ובמיוחד המנהלים, שאתר שבא להגדיל תורה ולהאדירה ולצרף כל מי שרוצה לקנות תורה, לצערי הרב השתתף בעל כרחו כאמצעי להרחיק ולגרום עצב וכעס רב למי שחיפש סה"כ חיזוק)

מכאן תוכחה מגולה לאותם אנשים, "אנשי אמת בכל רמ"ח אבריהם", המרגישים חובה בכל נפשם לצעוק החוצה על רב פלוני, שאינו חכם או אינו עושה כדעת מרן או אינו רב באמת וכו', ואל לנו להיות פתאים ולהאמין שכל רב הוא תלמיד חכם כפי הנראה ויכול לומר מה שהוא רוצה, ומתוך כך מחפשים כל קצה חוט עליו כדי לפרסם ברבים ולהעלות לרשת, ובזה לתפוס עוד אחד ברשת. והכל תחת מעטה של צדקות, שזה נעשה לשם שמים. והנה מובא במדרש, שהקב"ה תובע את דמם של הנרדפים, גם אם צדיק רודף רשע- הקב"ה יבוא ויתבע את דמו מרודפו, ואלה בוחרים להיות מהרודפים. ולמה? לא לתועלת, אלא מתוך תקווה שכשתגיע השעה, הם יהיו בצד המנצח וינחלו כבוד. והם יתנו את הדין על ריבוי מחלוקות, על ביזיון תלמידי חכמים ועל מיעוט תורה בישראל. ואפילו אם דבריהם ימצאו נכונים- לא עליהם מוטלת המלאכה. וגם לבני אהרן היתה אש לעבודת ה', אבל מתוך שהיתה זו אש זרה, מתו בה.
למה להוציא לעז? ולמה בדבריך יש פחות איסור מבדבריהם?
ולבאר דבריהם אצטט את לשון מרנא החזון איש זצ"ל בקובץ אגרות (ח"ב קלג) שכתב בזה הלשון: "ראוי להמחזיקים בתורת ד' לדעת את גדוליה באופיים האמתי, ואם הותר לדבר לה"ר על אומן באומנותו להאיש הדורש עליו לצורך, על מי שתורתו אומנותו לא כ"ש שמותר להודיע להמחזיקים בתורה וצריכים לדעת. כי הידיעה של חכמי הדור לבם ומדתם, הן הן גופי תורה.....".
וכמדומה שכמה פעמים מרן הראש"ל שליט"א הזכיר דבריו.
נמצא שלא רק שאין בזה איסור אלא אדרבה צריכים לנהוג כך.
 

עיני ישראל

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

7%

למה להוציא לעז? ולמה בדבריך יש פחות איסור מבדבריהם?
ולבאר דבריהם אצטט את לשון מרנא החזון איש זצ"ל בקובץ אגרות (ח"ב קלג) שכתב בזה הלשון: "ראוי להמחזיקים בתורת ד' לדעת את גדוליה באופיים האמתי, ואם הותר לדבר לה"ר על אומן באומנותו להאיש הדורש עליו לצורך, על מי שתורתו אומנותו לא כ"ש שמותר להודיע להמחזיקים בתורה וצריכים לדעת. כי הידיעה של חכמי הדור לבם ומדתם, הן הן גופי תורה.....".
וכמדומה שכמה פעמים מרן הראש"ל שליט"א הזכיר דבריו.
נמצא שלא רק שאין בזה איסור אלא אדרבה צריכים לנהוג כך.
דבריך נכונים ואמייתים, אבל אם כבר אנחנו מצטטים את החזו"א הקדוש!!! אני חושב שכמעט ברוב שנותיו לא הוציא מילה על אף ת"ח, ואמר על עצמו שעבר את כל חייו בלי לפגוע ביהודי!!!, ואפי' על הרב קוק שדעתו היתה חלוקה עליו בחריפות גדולה נזהר מאד לדבר ואמר שודאי התכוון לשם שמים וכו' וכו'... אז אמת ונכונים הדברים שברגע שיש עליו רינון אצל המון העם, ומרננים אחריו, דבכה"ג ודאי יש לחוש ולבדוק ולתהות על קנקנו, אבל באופן שכל העם אומרים עליו מקודש, והמון יהודים המה משומעי לקחו ומתחזקים ממנו ומקבלים ממנו תורה וירא"ש, ובא אחד כאן מהפורום ותוהה על קנקנו ואומר שהוא מטעה את כולם וכו' וכו' זה אחריות גדולה, ועונשו כפול ומכופל שבעתיים שמונע ומרחיק אנשים מלשמוע ממנו תורה, ומביא לידי חילול ה' שאומרים ראו ת"ח זה כמה סרוח הוא וכו'.... כמבואר כל זה באריכות בח"ח.
וזה כוונתנו, לא לדבר גבוהה גבוהה כאילו יש לנו משקל בידינו שאנחנו יכולים למדוד מי גדול הדור ומי לא???? והדברים ידועים שאותם אנשים שהתרגלו לזה לשקול כל הזמן את הת"ח, כל בניהם יצאו לתרבות רעה בר מינן משום שראו שאביהם מזלזל בת"ח... וזה מה שספגו לדורות, וידועים הדברים. ואכמ"ל. וה' יכפר בעדנו.
 

דעת תורה

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

8%

לבאר דבריהם אצטט את לשון מרנא החזון איש זצ"ל בקובץ אגרות (ח"ב קלג) שכתב בזה הלשון: "ראוי להמחזיקים בתורת ד' לדעת את גדוליה באופיים האמתי, ואם הותר לדבר לה"ר על אומן באומנותו להאיש הדורש עליו לצורך, על מי שתורתו אומנותו לא כ"ש שמותר להודיע להמחזיקים בתורה וצריכים לדעת. כי הידיעה של חכמי הדור לבם ומדתם, הן הן גופי תורה.....".
ה... זה החלק הכי חשוב, וחבל להשמיטו
מ"מ צריך לזה זהירות יתירה ופן משנה הדבר בקוצו של יו"ד ונמצא מוציא שם רע על תלמיד חכם
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

דבריך נכונים ואמייתים, אבל אם כבר אנחנו מצטטים את החזו"א הקדוש!!! אני חושב שכמעט ברוב שנותיו לא הוציא מילה על אף ת"ח, ואמר על עצמו שעבר את כל חייו בלי לפגוע ביהודי!!!, ואפי' על הרב קוק שדעתו היתה חלוקה עליו בחריפות גדולה נזהר מאד לדבר ואמר שודאי התכוון לשם שמים וכו' וכו'... אז אמת ונכונים הדברים שברגע שיש עליו רינון אצל המון העם, ומרננים אחריו, דבכה"ג ודאי יש לחוש ולבדוק ולתהות על קנקנו, אבל באופן שכל העם אומרים עליו מקודש, והמון יהודים המה משומעי לקחו ומתחזקים ממנו ומקבלים ממנו תורה וירא"ש, ובא אחד כאן מהפורום ותוהה על קנקנו ואומר שהוא מטעה את כולם וכו' וכו' זה אחריות גדולה, ועונשו כפול ומכופל שבעתיים שמונע ומרחיק אנשים מלשמוע ממנו תורה, ומביא לידי חילול ה' שאומרים ראו ת"ח זה כמה סרוח הוא וכו'.... כמבואר כל זה באריכות בח"ח.
וזה כוונתנו, לא לדבר גבוהה גבוהה כאילו יש לנו משקל בידינו שאנחנו יכולים למדוד מי גדול הדור ומי לא???? והדברים ידועים שאותם אנשים שהתרגלו לזה לשקול כל הזמן את הת"ח, כל בניהם יצאו לתרבות רעה בר מינן משום שראו שאביהם מזלזל בת"ח... וזה מה שספגו לדורות, וידועים הדברים. ואכמ"ל. וה' יכפר בעדנו.
איני יודע מנין לך שלא הוציא מילה מפיו? גם איני יודע מה המקור לכך שרוב שנותיו לא פגע ביהודי, למרות שאינו חידוש כ"כ. אבל בלי לפגוע ביהודי זה לא אומר שלא דיבר על אף ת"ח.
התנאי שהבאת שיש עליו רינון, לא נזכר בד' החזו"א, ולכאו' אינו קשור כלל.
לא יודע על מי כוונתך שכתב על ת"ח מפורסם וכו' שמטעה את כולם.
כמעט כל מי שכתבו כאן לא כתבו קביעות על ת"ח, אלא חקרו ושאלו שאלות להבין מה ליבם ומידתם.
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

ה... זה החלק הכי חשוב, וחבל להשמיטו
מ"מ צריך לזה זהירות יתירה ופן משנה הדבר בקוצו של יו"ד ונמצא מוציא שם רע על תלמיד חכם
ודאי, ופשוט.
אבלך גם דבריו אלא נאמרו על לה"ר, כאן בכלל לא מדובר על לה"ר, אלא על שאלות וחקירות להבין מהותם ליבם ומידותיהם של אותם ת"ח.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
י

יאיר יחז. מעודה

Member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

16%

למה להוציא לעז? ולמה בדבריך יש פחות איסור מבדבריהם?
ולבאר דבריהם אצטט את לשון מרנא החזון איש זצ"ל בקובץ אגרות (ח"ב קלג) שכתב בזה הלשון: "ראוי להמחזיקים בתורת ד' לדעת את גדוליה באופיים האמתי, ואם הותר לדבר לה"ר על אומן באומנותו להאיש הדורש עליו לצורך, על מי שתורתו אומנותו לא כ"ש שמותר להודיע להמחזיקים בתורה וצריכים לדעת. כי הידיעה של חכמי הדור לבם ומדתם, הן הן גופי תורה.....".
וכמדומה שכמה פעמים מרן הראש"ל שליט"א הזכיר דבריו.
נמצא שלא רק שאין בזה איסור אלא אדרבה צריכים לנהוג כך.
מחילה אבל דבריו של הגאון חזו"א מדברים על דיבור לתועלת.
בנ"ד זה בכלל לא מתחיל..

ואף אם נמצא כזה או אחר שכן מתכוונים לתועלת..כבר כתב הח"ח שאף כשאדם מדבר גנאי על חבירו בהיתר, עליו להתמלא רתת וזיע.. וכאן היד קלה על המקלדת.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
י

יאיר יחז. מעודה

Member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

16%

ודאי, ופשוט.
אבלך גם דבריו אלא נאמרו על לה"ר, כאן בכלל לא מדובר על לה"ר, אלא על שאלות וחקירות להבין מהותם ליבם ומידותיהם של אותם ת"ח.
מדובר כאן על לה"ר. אם הבנת שמדובר בחקירות ושאלות על מהות אותם ת"ח זכית שלא לקרוא במקומות שאני קראתי..
(ואף בחקירות ושאלות יש כללים וצריך לדעת כיצד עושים זאת. ולענ"ד לשאול בפורום ציבורי, כשכל אחד רואה וכל אחד יכול להגיב, זה פסיק רישיה ללשון הרע)
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

מחילה אבל דבריו של הגאון חזו"א מדברים על דיבור לתועלת.
בנ"ד זה בכלל לא מתחיל..
היא גופא מה שאמרתי, שכאן החברים ג"כ כותבים לתועלת, כי לפני שאם הולך לקבל תורה מת"ח, צריך לברר ממי הולך לקבל את התורה. מה שיגו ומה שיחו וכו', וכמש"כ החזו"א.
ואף אם נמצא כזה או אחר שכן מתכוונים לתועלת..כבר כתב הח"ח שאף כשאדם מדבר גנאי על חבירו בהיתר, עליו להתמלא רתת וזיע.. וכאן היד קלה על המקלדת.
נראה לי שאם התלונות שלך הם על לה"ר, אתה כעת עובר להוצאת שם רע, שחמורה הרבה יותר. אא"כ כב' חוקר ליבות וכליות ויודע מה הרגיש הכותב ברגע שכתב.
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

מדובר כאן על לה"ר. אם הבנת שמדובר בחקירות ושאלות על מהות אותם ת"ח זכית שלא לקרוא במקומות שאני קראתי..
(ואף בחקירות ושאלות יש כללים וצריך לדעת כיצד עושים זאת. ולענ"ד לשאול בפורום ציבורי, כשכל אחד רואה וכל אחד יכול להגיב, זה פסיק רישיה ללשון הרע)
נראה לי שעבקתי היטב אחרי כל האשכולות האמורים. אלא שאני חולק עליך במהותם.
אין דרך אחרת לברר זאת. ולפיכך איני רואה בזה בעיה.
מה נעשה שיש אנשים שרגישים לכל נידון סביב ת"ח, ויש שלא? זה לא אומר שאלו שלא רגישים יותר ירא"ש, זה כמו שיש גדולים שלא דיברו מימיהם בגנות ת"ח, ולעומתם יש שכן דיברו (וכגון מרן זיע"א שדיבר וכתב דברים חריפים על כמה ת"ח מפורסמים, ויותר ממה שידוע לציבור דיבר בביתו בפני בני ביתו ומקורביו, ראיתי בעיני הסרטה בה אומר דברים חריפים ביותר על א' מגדולי הדור זצ"ל, שכל העם עונים אחריו מקודש בלא פוצה ומצפצף) וזה כמו שיש שאין להם בעיה לדבר על א"י, אחר שמרן זיע"א כתב שהקדיח תבישלו, ויש עדיין קוראים לו "הרב" או כאלה נמנעים מלהזכיר שמו כלל, בכדי שלא הכנס לסב"ל...
זה תלוי באיזה סביבה גדלו, ואני מדבר על איזה סביבה דתיתת, אלא סביב איזה ת"ח גדלו, האם מהסוג הראשון שהזכרתי או מהסוג השני.
מי שלא מתאים לו יכול שלא לצפות באשכולות אלו, שלפי הכותרת כבר אשפר להבין לאן יגיעו. מי שכן מתאים לו מוזמן להמשיך לקרוא ולהגיב.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
י

יאיר יחז. מעודה

Member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

16%

היא גופא מה שאמרתי, שכאן החברים ג"כ כותבים לתועלת, כי לפני שאם הולך לקבל תורה מת"ח, צריך לברר ממי הולך לקבל את התורה. מה שיגו ומה שיחו וכו', וכמש"כ החזו"א.

נראה לי שאם התלונות שלך הם על לה"ר, אתה כעת עובר להוצאת שם רע, שחמורה הרבה יותר. אא"כ כב' חוקר ליבות וכליות ויודע מה הרגיש הכותב ברגע שכתב.
א': לא דיברתי על אדם מסוים ואף לא רמזתי.
ב': לא צריך להיות בוחן כליות ולב כשרואים במילים ברורות דברי גנאי על אדם ובפרט ת"ח ושאין בהם כלל תועלת לציבור הקוראים (ובודאי שאין בהם את שאר התנאים המוזכרים בח"ח).

ועוד, לפי ענ"ד אם הדבר כה חמור זה צריך לעבור דרך אחד מחכמי הדור ואין לאדם להסיק מסקנות לבדו על ת"ח ולהעלותם במקום כזה אף אם כוונתו לתועלת, ובפרט שאינו ראה בעיניו (ואף אם רואה בעיניו מחוייב לדונו לכף זכות וליתא) וכאמור לעיל שאין פה שאר התנאים המתירים להתחיל לדבר בענייניו וממילא יש בזה משום לשון הרע.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
י

יאיר יחז. מעודה

Member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

16%

נראה לי שעבקתי היטב אחרי כל האשכולות האמורים. אלא שאני חולק עליך במהותם.
אין דרך אחרת לברר זאת. ולפיכך איני רואה בזה בעיה.
מה נעשה שיש אנשים שרגישים לכל נידון סביב ת"ח, ויש שלא? זה לא אומר שאלו שלא רגישים יותר ירא"ש, זה כמו שיש גדולים שלא דיברו מימיהם בגנות ת"ח, ולעומתם יש שכן דיברו (וכגון מרן זיע"א שדיבר וכתב דברים חריפים על כמה ת"ח מפורסמים, ויותר ממה שידוע לציבור דיבר בביתו בפני בני ביתו ומקורביו, ראיתי בעיני הסרטה בה אומר דברים חריפים ביותר על א' מגדולי הדור זצ"ל, שכל העם עונים אחריו מקודש בלא פוצה ומצפצף) וזה כמו שיש שאין להם בעיה לדבר על א"י, אחר שמרן זיע"א כתב שהקדיח תבישלו, ויש עדיין קוראים לו "הרב" או כאלה נמנעים מלהזכיר שמו כלל, בכדי שלא הכנס לסב"ל...
זה תלוי באיזה סביבה גדלו, ואני מדבר על איזה סביבה דתיתת, אלא סביב איזה ת"ח גדלו, האם מהסוג הראשון שהזכרתי או מהסוג השני.
מי שלא מתאים לו יכול שלא לצפות באשכולות אלו, שלפי הכותרת כבר אשפר להבין לאן יגיעו. מי שכן מתאים לו מוזמן להמשיך לקרוא ולהגיב.
אף אם דבריך נכונים, בספק לשון הרע אזלינן לחומרא ממילא המקילים בכך לא עושים כהוגן. כך נראה לי, ואף אם כבודו חלוק עליי בנושא. ודאי שאין בכלל מש"כ 'לשון הרע' או 'הוצאת שם רע'.
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

א': לא דיברתי על אדם מסוים ואף לא רמזתי.
ב': לא צריך להיות בוחן כליות ולב כשרואים במילים ברורות דברי גנאי על אדם ובפרט ת"ח ושאין בהם כלל תועלת לציבור הקוראים (ובודאי שאין בהם את שאר התנאים המוזכרים בח"ח).

ועוד, לפי ענ"ד אם הדבר כה חמור זה צריך לעבור דרך אחד מחכמי הדור ואין לאדם להסיק מסקנות לבדו על ת"ח ולהעלותם במקום כזה אף אם כוונתו לתועלת, ובפרט שאינו ראה בעיניו (ואף אם רואה בעיניו מחוייב לדונו לכף זכות וליתא) וכאמור לעיל שאין פה שאר התנאים המתירים להתחיל לדבר בענייניו וממילא יש בזה משום לשון הרע.
כמעט כל הדברים כאן לא נכתבו כקביעות, אלא כשאלות ובירור, וישנם כמה כאן שמנסים להכניס בכוח בדברי השואלים כאילו זה קביעות, והם החוטאים, הן כלפי הת"ח והן כלפי השואלים. ותול"מ.
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

אף אם דבריך נכונים, בספק לשון הרע אזלינן לחומרא ממילא המקילים בכך לא עושים כהוגן. כך נראה לי, ואף אם כבודו חלוק עליי בנושא. ודאי שאין בכלל מש"כ 'לשון הרע' או 'הוצאת שם רע'.
ואן לכותב אין ספק, אז מה הבעיה שכותב? אם לך יש ספק האם מותר לקרוא, אל תקרא.
אני יודע על כמה מחברי הפורום מאותם "שואלים" שכביכול כותבים לה"ר, שכמה מדבריהם שהותקפו כאן על לה"ר וביזוי ת"ח, נכתבו על דעת רבותיהם.
 
חלק עליון