• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

חידוש מזעזע!!! החפץ חיים הורה לחלל שבת כדי שבחור לא ילך ללמוד "בישיבה"!!!

יצחק משען

Well-known member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

שו"ת תשובות והנהגות כרך ה סימן רעח :
ושמעתי עובדא נוראה ממו"ר הגאון וצדיק רבי משה שניידער זצ"ל, שהיה לו קרוב משפחה שנתפס לישיבת המזרחי (של הרב ריינוס ז"ל) בלידא בפולין, ושלח להקדוש ה"חפץ חיים" זצ"ל לשאול עד כמה חייב לפעול ולעשות כדי להוציאו משם. (מו"ר זצ"ל היה מקורב מאד להח"ח זצ"ל ששידך לו לאשה יתומה שגידל בביתו כבת, והוא בעצמו סידר הקידושין בביתו).
ומפי בנו היחידי הגאון רבי גדליה שליט"א שמענו, שהשיב לו הח"ח שצריך לעבוד במסירות נפש להצילו, וקרוב הדבר בעיניו שמותר לחלל שבת להצילו, והיינו מחינוך של מזרחי ר"ל, וכן המציאות שרבים מהם ניתקו עצמם מהחרדים והתחברו למשכילים וציונים ר"ל, ועזבו גם מעיקרי הדת, וכן בזמנינו כאן בארץ ישראל על ידי המזרחי, מתחברים בנים ובנות, וכן משתתפים עם הכופרים למיניהם ומהללים אותם, עד שבצבא רבים מתקלקלים לגמרי, ואין לו שום רשות ח"ו להתיר ד"ז, וישמע עצת ת"ח ירא ה' כמ"ש ולאורם יסע וילך!
 
חלק עליון