טיפים להצליח במבחני הרבנות-ללומד טור ב"י וש"ע ונו"כ כסדר

הדרך הטובה ביותר היא בסדר הזה:
ללמוד טור, בית יוסף שלחן ערוך ונו"כ בעיון.
אחרי ההבנה, לסכם בעצמך בקצרה בכתב יד (או מחשב), גמרא, שיטות הראשונים והנו"כ. ואחר כך לחזור על זה כמה וכמה פעמים.
שבוע - שבועיים לפני המבחן, לעבור על שאלות ולענות עליהם.

מי שקשה לו לסכם, יש את ספרי היכל שלמה ושירת הים. ובאה"ע וחו"מ את הסדרה באר שלמה של הרב שלמה בארי.
יש גם את סימנא, אבל לענ"ד זה טוב רק אחרי לימוד רציני.
 
אתה לא מעדיף להתחיל ללמוד את הקטע מהגמ' ואח"כ את הראשונים שהב"י מביא, ורק אז את הטור ב"י?
זה גם אפשר, אבל מנסיון זה מאריך מאוד ושובר. ואפשר לראות את הגמרא הנצרכת בתוך הבית יוסף.
 
הדרך הטובה ביותר היא בסדר הזה:
ללמוד טור, בית יוסף שלחן ערוך ונו"כ בעיון.
אחרי ההבנה, לסכם בעצמך בקצרה בכתב יד (או מחשב), גמרא, שיטות הראשונים והנו"כ. ואחר כך לחזור על זה כמה וכמה פעמים.
שבוע - שבועיים לפני המבחן, לעבור על שאלות ולענות עליהם.

מי שקשה לו לסכם, יש את ספרי היכל שלמה ושירת הים. ובאה"ע וחו"מ את הסדרה באר שלמה של הרב שלמה בארי.
יש גם את סימנא, אבל לענ"ד זה טוב רק אחרי לימוד רציני.
זה פשוט שחובה לעשות
שאלתי היא האם יש כל מיני טיפים שיכולים לעזור
 
דהיינו ללמוד בצורה רגילה ותוך כדי לשנן בכל מיני צורות שיעזרו לזכור ולהצליח במבחן
א. לקחת שו"ע כיס (עם באר היטב) ולשנן בדרכים ובכל זמן פנוי.
ב. אחרי שלומדים כמה סימנים (נגיד 6-7) להתחיל לחזור כל יום על סעיף אחד או שתיים מההתחלה. רק טור ב"י ושו"ע ואולי גם נושא כלים אחד (כגון ש"ך/מג"א).
ג. לנסות לסכם לעצמך את הלימוד ועדיף אפי' בצורת טבלה. (אבל בלי לפתוח ספרי סיכומים קודם שאתה עושה. רק אחרי שתעשה טבלה לבד תוכל לבדוק בספרי הסיכומים אם עשית נכון ולתקן או להוסיף דעות נוספות).
ד. כל תחילת סדר תתחיל לחזור בקצרה ובמהירות מתחילת הסימן אותו אתה לומד.
ה. כל סוף סעיף או אפי' סוף קטע (כגון: ב"י, ס"ק בט"ז, וכד') תסכם בע"פ מה יצא מאותו קטע.
ו. תעשה סיכום במשפט אחד של הסעיפים. כלומר, שתדע מהו הנושא בכל סעיף (בלי כל הדעות וההלכה), רק בשביל לזכור מה כתוב באותו סעיף. (ואז כשישאלו אותך מה כתוב בסי' פלוני בסעיף פלוני מיד תדע).
 
יש כל כך המון שיטות לשינון ולחזרה והכל תלוי באדם עצמו . אוהב לסכם או לא, אוהב טבלאות או לא, בעל זיכרון ויכול לעשות חזרה על הרבה חומר או לא, קולט מהר או פחות, מאריך או מקצר …
אבל עכ״פ היה לי אברך אחד בכולל שניגש אליי מזמן באחד הימי חמישי שאל אותי בהפתעה מה למדנו ביום ראשון, התחלתי לגמגם קצת ..
הוא התחיל להריץ את כל הסימן בע״פ והוא לומד בצורה כזו עם החברותא שעד שהם לא זוכרים את כל השיטות בבית יוסף ואחרונים בע״פ הם לא מתקדמים פשוט, ויום אחרי הם חוזרים על הכל שעה ואז ממשיכים לחומר אחר ככה כל יום, אבל הכל בע״פ זה משהו מדהים, אבל הוא שקדן וחרוץ עצום. ובנוסף על כל סימן וסעיף בשו״ע הוא עושה סימן לזיכרון וכותב על דף ככה שחוזר בצורה זריזה כל הזמן תמיד ובע״פ, זה נכס אדיר למי שיזכה.. אני נסיתי תקופה והתייאשתי לא התאים לי ספציפית .
 
לענ"ד אחר כל הספרי קיצורים (שחלקם מסכמים ודאי מאוד טוב) וכדוגמת הסדרה שהזכירו לעיל "באר שלמה" לידידנו אב"ד מקודש רבי שלמה בארי שליט"א.
עם זאת כלל ראשון ונצרך, כדי לזכור את מה שלומדים, הוא ללמוד את הסוגיות ביסודיות ובהבנה מלאה. ודו"ק.
 
אין מושג לימוד למבחנים לרבנות, אלא אדם לומד נושא מסויים ונבחן עליו. לימוד ראשוני מאוד חשוב לזכרון החומר.
בחזרות צורת הדף טור ב"י ש"ע נו"כ החשובים, לא הכול.
חזרה סימן בע"פ טוב מאוד,
לחבר נושא לסימנים אחרים גם עוזר,
אם אדם רואה שחזרות טוב לו בספר מסויים טוב לחזור יחד עם החזרה מתוך הב"י והש"ע ואחר כך עזרה מהספר.
דברי הגמרא מתוך טוב לזיכרון בפרט שיש צילום צורת הדף בראש, לענ"ד אין ענין ללמוד סוגיות מלבד מה שמרן בב"י הביא.
והכי חשוב אחרי המבחן לעסוק בחומר עוד, ולכתוב תשובות בהלכה באותם הלכות.
 
הכי חשוב, לפני כל המבחנים, זה ללמוד טוב, להעמיק בסוגיא בגמ' במפרשי הפשט, אח"כ לעין היטב בכל דברי הראשונים להבין סברותיהם ולדקדק בחילוקים ביניהם, ואז לעיין היטב בשו"ע נו"כ, ופוסקי זמנינו.

המבחן זה דרך אגב, וזה הכי חשוב.
 
חזור
חלק עליון