ייעוץ בכתיבה

אליאב צוף

Active member
בס״ד אני עוסק כעת בהלכות ברכות, ובעת הכתיבה אני מסתפק על סגנון מסויים בכתיבה בכדי לא להעמיס על הקורא וכדי לדעת למה הציבור יותר מתחברים וכמובן שמתאים לי, ולכן צריך לשאול כל מיני סגנונות של קוראים מלבד הסביבה הקרובה.. לכן אשמח לעזרת הת״ח שעוסקים בהלכה תדיר.

א. אני כותב על פי סדר השו״ע סעיף סעיף בס״ד אבל יש דברים שהם לא פרקטיים בזמננו ואותם אני לא מתכוין להכניס לספר ולכן חשבתי לכתוב על פי פרקים לדוגמא: פרק א דיני קדימה בברכות במקום לכתוב סימן רי״א.
ממה שיצא לי רוב הציבור יותר אוהבים לקרוא על פי פרקים, מלבד אלו שלומדים נושא זה לרבנות וכו׳.

ב. בהרבה פעמים השו״ע מביא את לשון הרמב״ם או הטור שהם מעתיקים בעצם את לשון המשנה גמרא או הברייתא, והשו״ע כמובן משנה מעט. במקרים כאלו מצד אחד הלשון הזו לא פרקטית לזמננו ולכן צריך לתרגם אותה לזמננו, ומאידך אי אפשר שלא לכתוב אותה כיוון שהיא יסוד כל הסוגיה, לכן חשבתי להעתיק את לשון השו״ע עם פונט אחר בנפרד בראש העמוד ואז לכתוב את שאר ההלכות המעשיות שיוצאות מזה.
אבל לכאורה בשביל שיראה מקצועי זה מחייב את הספר שיהיה כתוב על פי סעיפים ולא על פי פרקים כמו שכתבתי לעיל.

מחילה על האריכות אשמח לתגובות אשריכם ישראל.
 
א. אני כותב על פי סדר השו״ע סעיף סעיף בס״ד אבל יש דברים שהם לא פרקטיים בזמננו ואותם אני לא מתכוין להכניס לספר ולכן חשבתי לכתוב על פי פרקים לדוגמא: פרק א דיני קדימה בברכות במקום לכתוב סימן רי״א.
ממה שיצא לי רוב הציבור יותר אוהבים לקרוא על פי פרקים, מלבד אלו שלומדים נושא זה לרבנות וכו׳.
ע"מ לענות לשאלה זו יש לבדוק מי הקהל יעד הפוטנציאלי של הספר,
אם הספר בנוי בצורה של הכנה למבחני הרבנות (דהיינו תשובות לשאלות במבחני הרבנות, התמקדות בשיטת ההכנה למבחן ברבנות), ומלבד זאת הספר ישווק וילמד בכוללים או באופן נרחב ע"י הלומדים למבחני הרבנות, אין חולק שעדיף לעשות סימנים.
אך אם הספר מיועד לכלל הציבור, ובנוי בצורה פרקטית ומעניינת, וכמו שראינו מכך שאתם משמיטים את הדברים שאינם פרקטיים בזמננו אע"פ שמסתמא נבחנים עליהם לרבנות, ורק אתם רוצים להתאים את עצמכם גם לנישה ספציפית בציבור - לומדי רבנות. אין שום סיבה למה לא לכתוב פרקים. ולבנות בסוף הספר מפתח לפי סימנים, מה שיקל על לומדי רבנות.

ב. בהרבה פעמים השו״ע מביא את לשון הרמב״ם או הטור שהם מעתיקים בעצם את לשון המשנה גמרא או הברייתא, והשו״ע כמובן משנה מעט. במקרים כאלו מצד אחד הלשון הזו לא פרקטית לזמננו ולכן צריך לתרגם אותה לזמננו, ומאידך אי אפשר שלא לכתוב אותה כיוון שהיא יסוד כל הסוגיה.
מטרת הספר, וקהל היעד של לומדי הספר מכוון לקהל העיוני או לחלק הפרקטי?
אם אתם מכוונים לחלק העיוני בהחלט יש צורך לכתוב את לשון השו"ע,
אך אם אתם מכוונים לחלק הפרקטי בעיקר,
אין שום טעם לכתוב את לשון השו"ע כאשר זה מסבך את הקורא, המטרה היא לצאת בסוף ברור בהלכה מה מברכים על ....

לכן חשבתי להעתיק את לשון השו״ע עם פונט אחר בנפרד בראש העמוד ואז לכתוב את שאר ההלכות המעשיות שיוצאות מזה.
רעיון יפה מאוד, חילך לאורייתא!
אבל לכאורה בשביל שיראה מקצועי זה מחייב את הספר שיהיה כתוב על פי סעיפים ולא על פי פרקים כמו שכתבתי לעיל.
איני חושב, ניתן בהחלט לבצע רעיון זה כאשר הספר מחולק לפי פרקים!

לייעוץ נוסף בתחום העריכה, ניתן בשמחה לפנות למרכזייה שלנו 072-3975749 שלוחה 3 ולאחר מכן 1 (הייעוץ לא מחייב להוציא את הספר דרכנו).
 
איני חושב, ניתן בהחלט לבצע רעיון זה כאשר הספר מחולק לפי פרקים!
תודה רבה יישר כח על האריכות!
למסקנה ודאי שהספר מיועד לציבור הרחב: אברכים, בעלי בתים וכו׳. ולכן כל העבודה הזו של הנגשה קשה מאוד ודורשת ייעוץ. כי להיצמד ללשון הפוסקים זה הרבה יותר קל מלנסות לסגנן את זה במילים של היום.
 
תודה רבה יישר כח על האריכות!
למסקנה ודאי שהספר מיועד לציבור הרחב: אברכים, בעלי בתים וכו׳. ולכן כל העבודה הזו של הנגשה קשה מאוד ודורשת ייעוץ. כי להיצמד ללשון הפוסקים זה הרבה יותר קל מלנסות לסגנן את זה במילים של היום.
אכן, עריכה תורנית היא אחת המלאכות המורכבות ביותר, ספר שלם המורכב מציטטות קל מאוד להוציא.
אך לנסח זו עבודה קשה שבמקדש.

בכל אופן תוכל בשמחה להתייעץ עם הצוות שלנו הן דרך המרכזייה כנ"ל (תוכל אף לפנות אלי בשלוחה 9) והן דרך המייל שבחתימה.
 
מנסיון אוכל לומר לך, שספרים שמחולקים פיסקי פיסקי, עם כותרות ברורות בפונט שונה [מודגש וכד'] לכל פיסקה, עם חלוקה מסודרת לפרקים ועניינים - מושך הרבה יותר לקריאה. גם אברכים. תם עידן הדפסת הספרים בכתב רש"י... אא"כ אתה רוצה להרגיש קהי"ע... למכור - זה לא מוכר.
גם אם תכתוב דברים נפלאים.
כמו"כ מעיסוק בנושא אמליץ לך - את הדברים הכבדים יותר, הפרטים המרובים, השיטות והסברות - אל תכניס כחלק מהטקסט, אלא בהערות למטה.
כך הקורא ירוץ בו, והמעונין להחכים [ובד"כ הפרטים המעניינים מופיעים בהערות...] יגש להערה.
 
מנסיון אוכל לומר לך, שספרים שמחולקים פיסקי פיסקי, עם כותרות ברורות בפונט שונה [מודגש וכד'] לכל פיסקה, עם חלוקה מסודרת לפרקים ועניינים - מושך הרבה יותר לקריאה. גם אברכים. תם עידן הדפסת הספרים בכתב רש"י... אא"כ אתה רוצה להרגיש קהי"ע... למכור - זה לא מוכר.
גם אם תכתוב דברים נפלאים.
כמו"כ מעיסוק בנושא אמליץ לך - את הדברים הכבדים יותר, הפרטים המרובים, השיטות והסברות - אל תכניס כחלק מהטקסט, אלא בהערות למטה.
כך הקורא ירוץ בו, והמעונין להחכים [ובד"כ הפרטים המעניינים מופיעים בהערות...] יגש להערה.
מסכים עם כל מילה
 
מנסיון אוכל לומר לך, שספרים שמחולקים פיסקי פיסקי, עם כותרות ברורות בפונט שונה [מודגש וכד'] לכל פיסקה, עם חלוקה מסודרת לפרקים ועניינים - מושך הרבה יותר לקריאה. גם אברכים. תם עידן הדפסת הספרים בכתב רש"י... אא"כ אתה רוצה להרגיש קהי"ע... למכור - זה לא מוכר.
גם אם תכתוב דברים נפלאים.
כמו"כ מעיסוק בנושא אמליץ לך - את הדברים הכבדים יותר, הפרטים המרובים, השיטות והסברות - אל תכניס כחלק מהטקסט, אלא בהערות למטה.
כך הקורא ירוץ בו, והמעונין להחכים [ובד"כ הפרטים המעניינים מופיעים בהערות...] יגש להערה.
הודעה חשובה מאוד, מצטרף!
 
חזור
חלק עליון