• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

כותרות השולחן ערוך - מרן כתבם או לא? מה דעת מרנן מלכא זיע"א ושיבלחט"א בזה?

כשעסקתי בזה האירני אחד מידידי שבשו"ע דפו"ר אין כותרות לכל הסימנים, ובעל כרחך שכותרות אותם סימנים לא יצאו מתחת יד מרן.
יש למרן הראש"ל שליט"א "שולחן ערוך הבחור" שקיבל במתנה מג'רבא. (כמו שאמר במוצ"ש תולדות ובמוצ"ש בהעלותך תשפ"א, ועוד). צריך לבדוק שם...
 
חלק עליון