• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

מסתפר לפני שבועות פורץ גדר?

אני יודע שכך נהגו שם. אבל שאלתי אם זה עד כדי כך להחשיבו פורץ גדר ושלא יחזור לישיבה עד אחר שבועות?
אני מבין זאת, כל ישיבה יש לה את הכללים שלה, והבא ללמוד בה צריך לקבל על עצמו תקנותיה ולקיימן.
 
אני מבין זאת, כל ישיבה יש לה את הכללים שלה, והבא ללמוד בה צריך לקבל על עצמו תקנותיה ולקיימן.
לא הבנתי. הוא הפקר כללים? הוא הסתפר כעיקר הדין. וגם נשמע שהרב מסכים שזה בסדר. רק שלא יחזור עד אחרי שבועות. אבל לא הבנתי, זה עד כדי כך יגרום לריפיון אם יבוא מגולח ומסופר?
 
אבל שאלתי אם זה עד כדי כך להחשיבו פורץ גדר ושלא יחזור לישיבה עד אחר שבועות?
ברור שלשון 'פורץ גדר' שכתב הגר"מ מאזוז הוא לשון מושאל
כוונתו שאלו הכללים בישיבה וחייב לקבל אותם וכפי שביאר הרב "פשוט"
 
זה עד כדי כך יגרום לריפיון אם יבוא מגולח ומסופר?
ברור!
וכבר כתבו הפוסקים שלא ראוי לספרדי הלומד בישיבה ליטאית להסתפר לאחר י"ז בתמוז כדי שלא יהיה חתן בין האבלים
ואי"ז מעיקר הדין אלא רק הנהגה נכונה וראויה
ואם שמה כתבו כן, למרות שיש לא מעט ספרדים בכל ישיבה ליטאית, כ"ש הכא שהוא יחיד בדבר שזה בולט עוד יותר, ולכן קרה לזה 'פורץ גדר'. ודו"ק.
 
 
אני רק רוצה להבין מה בדיוק יעשה הבחור הזה בימים שהוא לא יהיה בישיבה? לא רוצה להתבטאות שזה השקפה עקומה, להפקיר בחור שלא עשה שום דבר רע, וכולם שיראו אותו מסופר יבינו שהוא לא פרץ שום גדר אלא היה לו הכרח להסתפר, ושישאר בבית ומי יודע מה יעשה ומה יתבטל וח"ו שלא יהיה יותר גרוע? לא מקובל עלי בשום פנים ואופן.
 
לא מדברים בצורה כזאת על אדם גדול כמו רבי מאיר מאזוז!!
אתה יכול להעיר בלשון יפה, לא ככה!
כאשר אתה תהיה עם הבחורים ותראה איזה נסיונות יש להם אפילו בישיבה וכל שכן כשהם יוצאים ממנה רק לשבת חופשית אני ירצה לראות איך אתה תתבטא, תאמין לי שביחס לרעדה שקיבלתי בלב רק מהמחשבה על התשובה הזו הגבתי מאוד מאוד בעדינות. אז בבקשה.
 
אני רק רוצה להבין מה בדיוק יעשה הבחור הזה בימים שהוא לא יהיה בישיבה? לא רוצה להתבטאות שזה השקפה עקומה, להפקיר בחור שלא עשה שום דבר רע, וכולם שיראו אותו מסופר יבינו שהוא לא פרץ שום גדר אלא היה לו הכרח להסתפר, ושישאר בבית ומי יודע מה יעשה ומה יתבטל וח"ו שלא יהיה יותר גרוע? לא מקובל עלי בשום פנים ואופן.
רבי @יצחק משען הפעם אינני מסכים איתך.
כל ישיבה יש לה את גדריה ותקנותיה, בחור שבוחר ללמוד בישיבה מסוימת מקבל על עצמו את תקנות הישיבה. אף אחד לא אילץ את הבחור להסתפר, יכול הוא להמשיך לגדל שערו עד שבועות ולהשאיר בישיבה. אם בכל אופן בוחר להסתפר שישלם המחיר.
והיה זה שלום.
גם אני סבור שראוי לאחד האשכולות בענין זה.
 
אני רק רוצה להבין מה בדיוק יעשה הבחור הזה בימים שהוא לא יהיה בישיבה? לא רוצה להתבטאות שזה השקפה עקומה, להפקיר בחור שלא עשה שום דבר רע, וכולם שיראו אותו מסופר יבינו שהוא לא פרץ שום גדר אלא היה לו הכרח להסתפר, ושישאר בבית ומי יודע מה יעשה ומה יתבטל וח"ו שלא יהיה יותר גרוע? לא מקובל עלי בשום פנים ואופן.
בדיוק על זה שאלת. האם ימות רוחנית כי לא נאה לבא לישיבה שכולם מגודלי זקן והוא לא? מה פשעו ומה חטאו?
 
רבי @יצחק משען הפעם אינני מסכים איתך.
כל ישיבה יש לה את גדריה ותקנותיה, בחור שבוחר ללמוד בישיבה מסוימת מקבל על עצמו את תקנות הישיבה. אף אחד לא אילץ את הבחור להסתפר, יכול הוא להמשיך לגדל שערו עד שבועות ולהשאיר בישיבה. אם בכל אופן בוחר להסתפר שישלם המחיר.
והיה זה שלום.
גם אני סבור שראוי לאחד האשכולות בענין זה.
כבודו מדבר מצד הבחור וצודק לגמרי, אפילו יגידו לך להשים דלעת על הראש אתה חייב, אנכי מדבר מצד הצוות שצריכים להבין לנפש הבחור מה יקרה אם הוא יעדיף להסתפר ולהישאר בבית? מי יתן על זה את הדין?
 
כבודו מדבר מצד הבחור וצודק לגמרי, אפילו יגידו לך להשים דלעת על הראש אתה חייב, אנכי מדבר מצד הצוות שצריכים להבין לנפש הבחור מה יקרה אם הוא יעדיף להסתפר ולהישאר בבית? מי יתן על זה את הדין?
נסכים שאיננו מסכימים?!
 
חזור
חלק עליון