• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

ניתוק הסירכא - המנהג כיום

קורסיה

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

79%

בספר מעדני מלך ח"א עמ' רג מובא שמרן הרב עובדיה זצ"ל אמר שביקר במשחטה וראה אותם מקילים להכניס אצבע מתחת לסירכא ומגביה את הסרכא והיא מתנתקת, כשרה.
הרב אמר, שהב"י כתב שמכשירים רק אם ירים בזהירות לאט לאט בתנאי שלא תזוז הריאה. ואילו בספר בית דוד מקל אף אם יזוז הריאה.

חיפשתי ולא מצאתי כן בבית דוד, אלא להיפך. בסימן לט ס"ו (עמודי הבית סק"ג) הביא משלמת חיים שדוקא אם לא הוגבה הריאה יש להכשיר. אך אם הוגבה הריאה לא מהני להכשיר.
וכ"ה בכה"ח (ס"ק רכו) בשם כמה אחרונים (אך לא ב"י).

נשאלת השאלה, על איזה הכשר הרב דיבר? ועוד, מי מקל בזה שאותו הכשר מסתמך עליו, נראה בספרים בדיוק להיפך, אין מי שמקל בזה?
 
חלק עליון