• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

ספרים וחומרי עזר כולל קישורים

הספר של הרב ברוכיאן על מקוואות עזר לנו מאוד בכולל. כל אברך שנעזר בו עבר את המבחן בהצלחה.
הוא עומד שם על מחלוקות ט"ז וש"ך שרבים מספרי הסיכומים לא עמדו עליהם כלל.
 
חזור
חלק עליון