ספר תורה שרוי בצער

ספר תורה שרוי בצער
הציבור מתבקש להרבות בתפילה ובתחנונים ובלימוד התורה הק'
לרפואת ראש ישיבת "קול יעקב" וחבר מועצגה"ת הגאון הגדול
רבי יהודה בן חיה אסתר עדס שליט"א
בתושח"י
שנמצא בבית החולים מזה כשבוע,
וכבר למעלה משבועיים שסובל ייסורים קשים,
ובפרט היום שצריך לעבור טיפול רפואי משמעותי​
 
אכתוב דבר שהוא בבחינת מילתא דשוויא לתרוויהו (ראש הישיבה שליט"א, והגאון החסיד רבי עזרא הררי רפול זצוק"ל )
ציטוט מתוך דבריו של ראש הישיבה שליט"א ויהיו הדברים לרפואתו שלימה.
"את זקני מו"ר עט"ר רבי עזרא זצוק"ל לא זכיתי להכיר, אבל אני חי בהרגשה ברורה כאילו ראיתיו וחייתי אותו שנים רבות.
סיפר לי הדוד ע"ה (הגאון החסיד רבי אברהם הררי רפול זצוק"ל) שבאחת הפעמים היה עוסק להבריק את נעליו, ועבר הסבא רבי עזרא זצוק"ל ואמר לו הלואי שתבריק את נשמתך בצורה כזו, ואמר לי הדוד ע"ה שמאז הוא אינו מסוגל להבריק את נעליו, צא וחשוב מה השפיע אמירה כלאחר יד על הדוד, ודבר זה בנוי על תרתי, א. על פה קדוש של זקנינו. ב. על הנשמה הקדושה של דודינו שכל כך השפיעה עליו אמירה זו. ע"כ.
 
הוא שלח מכתב שאינו יכול להשתתף עוד בישיבות המועצג''ת אבל רשמית הוא עדיין חבר
אבל שלא נסיח דעת מתוכן האשכול
לכן שאלתי אני יודע שהוא לא כבר חבר שם!


כבר לא!
התכוונתי שהוא עדיין חבר מועצת
ושמא יש לדחות כיון שעלה לגדולה וכו'
ואעצור פה כיון שזה לא מתאים לאשכול
הוא עדיין חבר מועצגה"ת באופן רשמי, והוא חותם על כל המכתבים שלהם, ובישיבת מועצגה"ת האחרונה [כסלו תשפ"א] אף אמר שהיה מגיע להשתתף רק אינו יכול כי זה ביום שישי והוא אינו יוצא מחוץ לעיר בימי שישי.
 
חזור
חלק עליון