קבלת קהל אצל גדולי ישראל, מרן הראשון לציון ומועצת חכמי התורה וכדומה. ומתעדכן! נא לעדכן.

מישהו יודע היכן התפלל ראש הישיבה חכם משה שליט"א את תפילות השחר של ראש השנה? האם כמנהגו בבית הכנסת של זקנו רבי שאול צדקה ז"ל או בבית הכנסת של דודו רבי עובדיה צדקה ז"ל?
 
חזור
חלק עליון