קניית פרחים לשבת

למה אתה חושב שלא? כלומר, איני יודע אם דווקא לספר הזה, אבל אולי שם יש מקורות ברורים יותר...
זו המודעה המלאה:
כבודו רוצה שנאמר לו מה המקורות, והוא ישלח להם וירויח הזר פרחים הנ"ל.
ע"ז נאמר: רוצה להרוויח כסף בלי כל טירחה?........
 
זה נראה שהם בעצמם לא מכירים מקור ומשנררים מקורות באמצעות המבצע הזה, כשהמטרה ברורה, בהמשך הם יפרסמו את המקור הכי רציני שימצאו וישתמשו בו לשכנע את הציבור לקנות מהם פרחים לכבוד שב"ק.

זה לא תקין שקודם מסמנים את המטרה ואז מחפשים מקורות, זה צריך להיות הפוך, בודקים במקורות מה צריך לנהוג ומה לא, ומתיישרים לפי זה.
 
מה שיצא לי בחיפוש זריז


וביותר ברצינות

מהרב מרדכי אליהו - מאמר מרדכי שבת פ״א:

לט – המקבל פרחים לכבוד שבת וכבר יש לו פרחים לכבד בהם את שבת – יכול להשתמש גם בחדשים בשבת זו, ואינו צריך לשמרם בקירור עד לשבת הבאה, ואין זה דומה לדברי ספר חסידים (המובא לעיל סעי' ל"ד), משום שככל שירבה בפרחים לכבוד שבת הרי זה משובח

ומצויין בהערה - עיין שו"ת מאמר מרדכי (ח"ד סי' ב')
 
לט – המקבל פרחים לכבוד שבת וכבר יש לו פרחים לכבד בהם את שבת – יכול להשתמש גם בחדשים בשבת זו, ואינו צריך לשמרם בקירור עד לשבת הבאה, ואין זה דומה לדברי ספר חסידים (המובא לעיל סעי' ל"ד), משום שככל שירבה בפרחים לכבוד שבת הרי זה משובח
איני יודע מה מובא לעיל סעי' לד', אך בספר חסידים מובא שאם הביאו לאדם מאכל לכבוד שבת, שאינו יכול לאכלו בחול, והביאו המ"ב איני יודע היכן, ושמעתי מהר' אלחנן פרץ שאמר דהיינו רק היכא שהמקבל ביקש שיתן לו מאכל לשבת, אבל היכא דהנותן נתן מעצמו יכול לאכלו מתי שרוצה, דומיא דמשלוח מנות שהאדם לא מחוייב לאכול את מה שחברו נתן לו דוקא בסעודת פורים.
 
יש על זה בספר כעצם השמים לטוהר שיצא עתה לרגל ארבעים שנים לפטירת סידנא בבא מאיר זיע"א, צריך לראות שם. אני זוכר בדיוק שדיבר על כך, לא זוכר מה אמר... לצערי. הספר לא בקרבת מקום, כי אני לא בבית
זה בעמ' רצז
ושם הרב חיים טודרוס תפילנסקי סיפר לבבא מאיר שהוא קנה פרחים ביוקר לכבוד שבת
אך ממנו אין ראיה כידוע שהיה נסתר בהסתרה שבתוך הסתרה והיה עושה מעשים משונים בכוונה ואף אחד לא עמד על סודו
 
אולי הכוונה מהמדרש בשיר השירים רבה (ב', ט'): "מה שושנה זו מתוקנת לשבתות וימים טובים".
אכן. בסה"כ נראה שלכך היתה כוונתם... (חבל שלא שלחתי...) [או שנתכוונו גם למש"כ אברהם העברי לעיל...)
1685830226505.png
 
חלק עליון