קריעת שקיות זבל בשבת

לביא

Well-known member
שבת האחרונה השקית זבל של הבית הסריחה כ״כ, אך כשבאתי לקחת שקית זבל חדשה מגליל שצריך לחתוך את השקית זבל הסתפקתי - לכאורה זה אסור כמו מחתך או קורע רגיל.

בספר אור ההלכה אחרי שהביא את הדין לגבי חיתוך נייר טועלט בשבת עם פסים שמותר בשינוי משום כבוד הבריות, וציין ליבי״ע ח״ט עמ׳ רסד אות קפה, כתב שמשם נלמד גם לשקית זבל.
אך בעיון ביבי״א בפנים, מובא שההיתר הוא משום שלא אכפת לן ממקום החיבור. ולכאורה איך נדמה זאת לקריעת שקית זבל, הרי במקרה הזה אכפת לי לקרוע במדוייק כדי שהשקית זבל לא תהיה קרועה, ואם כן לא דמי לאהדדי כלל ועיקר.
אך אח״כ הסתפקתי אם זה דמי לשקית חלב שמרן מתיר אפילו בקנקומט. אך שם לכאורה אני חפץ בדבר שנמצא בפנים ולא בצורך של השקית עצמו.

(יש לציין שכמובן לא חתכתי אפילו בשינוי משום הספק)
 
ולכאורה איך נדמה זאת לקריעת שקית זבל, הרי במקרה הזה אכפת לי לקרוע במדוייק כדי שהשקית זבל לא תהיה קרועה, ואם כן לא דמי לאהדדי כלל ועיקר.
לא זה עיקר סיבת האיסור.
האיסור כאן הוא ברור משום שאתה יוצר את הפתח בקריעת השקית. אין לשקית פתח פתוח אלא כשקורעים את הקוים המקווקוים יוצרים את הפתח וזה איסור גמור של עשיית כלי ועשיית פתח, ומכה בפטיש גמור.
זה לא דומה כלל לקנקומט ששם השקית היתה פתוחה ונסגרה והפתח הוא בשביל להוציא את מה שבתוכה.
 
שבת האחרונה השקית זבל של הבית הסריחה כ״כ, אך כשבאתי לקחת שקית זבל חדשה מגליל שצריך לחתוך את השקית זבל הסתפקתי - לכאורה זה אסור כמו מחתך או קורע רגיל.

בספר אור ההלכה אחרי שהביא את הדין לגבי חיתוך נייר טועלט בשבת עם פסים שמותר בשינוי משום כבוד הבריות, וציין ליבי״ע ח״ט עמ׳ רסד אות קפה, כתב שמשם נלמד גם לשקית זבל.
אך בעיון ביבי״א בפנים, מובא שההיתר הוא משום שלא אכפת לן ממקום החיבור. ולכאורה איך נדמה זאת לקריעת שקית זבל, הרי במקרה הזה אכפת לי לקרוע במדוייק כדי שהשקית זבל לא תהיה קרועה, ואם כן לא דמי לאהדדי כלל ועיקר.
אך אח״כ הסתפקתי אם זה דמי לשקית חלב שמרן מתיר אפילו בקנקומט. אך שם לכאורה אני חפץ בדבר שנמצא בפנים ולא בצורך של השקית עצמו.

(יש לציין שכמובן לא חתכתי אפילו בשינוי משום הספק)
פלא להתיר ככה בדימוי כזה.
ההבדל לכאורה ברור כדציינת.
 
לא זה עיקר סיבת האיסור.
האיסור כאן הוא ברור משום שאתה יוצר את הפתח בקריעת השקית. אין לשקית פתח פתוח אלא כשקורעים את הקוים המקווקוים יוצרים את הפתח וזה איסור גמור של עשיית כלי ועשיית פתח, ומכה בפטיש גמור.
זה לא דומה כלל לקנקומט ששם השקית היתה פתוחה ונסגרה והפתח הוא בשביל להוציא את מה שבתוכה.
פלא להתיר ככה בדימוי כזה.
ההבדל לכאורה ברור כדציינת.
אתם חוזרים בדיוק על הסיבה שרציתי לאסור.
 
חלק עליון