• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

קשר ציצית ספרדי

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

מה המקור לצורה שאנחנו כורכים את הכריכות בציצית, כך שבכל כריכה עושים כעין קשר, ככה שנראה כמו חוט מלופף על הכריכות? (אני מקווה שהסברתי ברור, אבל כולם יודעים למה אני מתכוון...)
קשר ציצית ספרדי.jpg
 

דעת תורה

Active member
פעילות

8%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

מאמר מרדכי סימן יא ס"ק יז
מנהג פשוט בינינו לעשות הכריכות בדרך זה שבכל כריכה וכריכה מכניסין ראש החוט הארוך בין החוט הארוך ובין שאר החוטין ובזה הכריכות קיימים והנה ראיתי להרב פרישה ז"ל שהביא דברי ר"ת בפי' הקשרים וכתב ונ"ל לדייק מזה שהעושין הכריכות בדרך זה שתוחב תמיד ראש החוט ומהדק יחד לאו שפיר עושין שהרי לדעת ר"ת הוי קשירה גמורה נמצא שמוסיף על מנין הקשרים עכ"ל ואנכי הרואה שמנהג זה נזכר בדברי מהרי"א בן חביב ז"ל הביאו מרן ז"ל בד"ה ומ"ש אלא עיקר מצותו וכו' שכתב וז"ל כי הכריכה הז' היו מכניסין תוך הגדיל כמנהגינו היום בכל החוליות וכו' ומבואר שם דאין זה בכלל החמש' קשרים שעושין ע"ש הלכך אין אחר המנהג כלום:
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ב

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

את האמת, תיארתי לעצמי שיש מי שכותב שזה המסורת או מנהג ורציתי גם לדעת היכן כתוב דבר זה, כי לא ראיתי בספרי אחרוני זמננו (ילקו"י, פסקי תשובות וכד') שבכלל מביאים מי שכתב שכן המסורת או המנהג.
אחר שראיתי מי שהביא מנהג זה (ואם יש עוד מי שהזכיר זאת -אשמח לקבל עוד מקורות), כעת אשמח גם אם יש מי שיודע מה המקור והטעם לנהוג כן.
 
נערך לאחרונה:

נתנאל קנתן

Active member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

77%

קרא לזה כך מתוך ענוה ועוד שהיה בגיל 18 -19 ומאז קרא לספר כך
אבל כנראה כבודו לא פתח וראה שתוכן הספר הרחק מליקוט ואינו דומה בכלל לספר פסקי תשובות, וד"ל.
 

דעת תורה

Active member
פעילות

8%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

אבל כנראה כבודו לא פתח וראה שתוכן הספר הרחק מליקוט ואינו דומה בכלל לספר פסקי תשובות, וד"ל.
בכרכים הראשונים אכן רוב הספר הוא 'ליקוט' מספרי אביו, הן בקול סיני, הן ביחו"ד והן ביבי"א.
רק בשנים האחרונות שהוציא מהדורות חדשות הוסיף והרחיב עוד דברים מדעתו.
ואדרבה - הפסקי תשובות הוא ספר מאוד עצמאי, שלא היה כמותו, האיסוף שם הוא מעצמו ללא מקור קדום אחר, משא"כ בילקוט יוסף שיש לו בית 'אב'.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ב

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

אני התכוונתי רק לומר שחיפשתי בספרים שהיו אמורים להביא את מקור המנהג, ולכן קראתי להם "מלקטים" כי אין כאן מקום לחדש פסק לעשות כמו שאנחנו נוהגים, אלא רק ללקט מספרים קדמונים יותר ולכתוב את מקור המנהג. ולא דייקתי בלשוני, ולא היה בכוונתי לומר שהוא רק ליקוט וכד', ואיתי תלין משוגתי. (הדבר כמובן תוקן...)
 
נערך לאחרונה:

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

בכרכים הראשונים אכן רוב הספר הוא 'ליקוט' מספרי אביו, הן בקול סיני, הן ביחו"ד והן ביבי"א.
רק בשנים האחרונות שהוציא מהדורות חדשות הוסיף והרחיב עוד דברים מדעתו.
ואדרבה - הפסקי תשובות הוא ספר מאוד עצמאי, שלא היה כמותו, האיסוף שם הוא מעצמו ללא מקור קדום אחר, משא"כ בילקוט יוסף שיש לו בית 'אב'.
גם מלפני שלושים שנה ויותר, הרבה מהכרכים של ילקוט יוסף היו דברים מעצמו, (ומרן בעת כתיבת סדרת "חזון עובדיה" עיין בהם הרבה. ולמפורסמות אין צריך ראיה).
אני מדבר על הרבה מהכרכים על שבת, עורלה, שעטנז, ועוד.
ומחמת כן בכמה מקומות חזר בו מרן שליט"א, היות ולאחר מכן פרסם מרן זיע"א בספריו דברים אחרים. מהם הרבה שהסכים עם מרן שליט"א בשעתו.
 

יי"ש

Active member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

ברכה לבטלה!!!
יש גם ילקוט שמעוני אוסף מדרשים וכן עוד הרבה ספרים. זה לא מוריד מהערך של הספר או המחבר.
כמובן שכדי לידע הדין משורשו ובהרחבה נכון ללמוד את הטור וכו' וכידוע..
וגם לא נראה לי שזה ענין של ליקוט דוקא, אלא שם ספר למרות שבשנים האחרונות כך זה ידוע בציבור (גם שלנו....)
 

יי"ש

Active member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

מאמר מרדכי סימן יא ס"ק יז
מנהג פשוט בינינו לעשות הכריכות בדרך זה שבכל כריכה וכריכה מכניסין ראש החוט הארוך בין החוט הארוך ובין שאר החוטין ובזה הכריכות קיימים והנה ראיתי להרב פרישה ז"ל שהביא דברי ר"ת בפי' הקשרים וכתב ונ"ל לדייק מזה שהעושין הכריכות בדרך זה שתוחב תמיד ראש החוט ומהדק יחד לאו שפיר עושין שהרי לדעת ר"ת הוי קשירה גמורה נמצא שמוסיף על מנין הקשרים עכ"ל ואנכי הרואה שמנהג זה נזכר בדברי מהרי"א בן חביב ז"ל הביאו מרן ז"ל בד"ה ומ"ש אלא עיקר מצותו וכו' שכתב וז"ל כי הכריכה הז' היו מכניסין תוך הגדיל כמנהגינו היום בכל החוליות וכו' ומבואר שם דאין זה בכלל החמש' קשרים שעושין ע"ש הלכך אין אחר המנהג כלום:

@דעת תורה , מה ענית לו? שזה מנהג? גם אני יכולתי לכתוב אותו דבר.
הוא שאל מקור וסיבה שאנו עושים ככה, אני די בטוח שגם הוא יודע שזה מנהג

עצם זה שכן כ' במאמר מרדכי ז"ל זה בעצם מראה מקום שהמנהג מבוסס על דברי/מסורת אבותינו
 

לביא

Active member
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

@לביא
אני בטוח שעניתי מה שרצה.
נחכה לשמוע מה דעתו.
עצם זה שכן כ' במאמר מרדכי ז"ל זה בעצם מראה מקום שהמנהג מבוסס על דברי/מסורת אבותינו
:
אחר שראיתי מי שהביא מנהג זה (ואם יש עוד מי שהזכיר זאת -אשמח לקבל עוד מקורות), כעת אשמח גם אם יש מי שיודע מה המקור והטעם לנהוג כן.
וברוך שזכיתי לכוון.
ובלאו הכי, גם אני יכול לומר שכל קשרי הציציות מבוססים על מסורת אבותינו. זה דבר פשוט שמסתבר בשכל, לא צריך יותר מדי פלפולים או מקורות עבור זה.
 
חלק עליון