• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

שאלה בנושא יציאת מצרים

למה בני ישראל לקחו מהמצרים כסף לפני שיצאו ממצרים הרי הם לא היו בשעבוד
ואם נאמר שבאמת הם לא לקחו הרי המדרש מפאר את משה רבינו שבמקום לקחת זהב הוא מחפש את ארונו של יוסף
משמע ששבט לוי היו יכולים לקחת מהרכוש של מצרים ולמה הרי הם לא היו בשעבוד
ואם זה לא קשור לשעבוד אז מאיזה טעם הקב"ה אמר להם לקחת ואף לאברהם אמר לו שיצאו ברכוש גדול???
 
@חיים מזוז כוונתך כמובן למה שבט לוי, ולא למה בני ישראל.
לגבי שאלתך, כבר נשתברו קולמוסים רבים, שגם לשבט לוי היה שיעבוד מסויים, כך למשל השליכו ליאור גם את בני לוי (משה רבינו היה משבט לוי והושלך ליאור), וכן אמרו חז"ל שאהרן אמר למשה שלא יביא את אשתו ובניו למצרים בגלל השיעבוד.
 
חזור
חלק עליון