• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
  • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com
י
הצטרף
הצבעה/לייק
60

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

  • עדיין אין הודעות בפרופיל יובל קורסיה.
  • טוען...
  • טוען...
  • טוען...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'