• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

איטר או שולט בשתי ידיו

#1
שלום וברכה.
רציתי לדעת האם אני נחשב בהלכה, איטר או שולט בשתי ידיו, בפרט לעניין תפלין של יד, באיזו להניח. מאז ומתמיד אני כותב בשמאל, אך יכול לכתוב באריכות ובכתב ברור גם בימין. כמו כן, ימין היא היד החזקה אצלי, ופעולות הדורשות יותר כח אני עושה בימין, אולם בדרך כלל כל פעולה שצריך, יכול לעשות בשתי הידים, כאשר חלק מהמלאכות קל לי יותר בימין, וחלק מהמלאכות קל יותר בשמאל. האם אני נחשב איטר, או שולט בשתי ידיו
 
#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלתך באשר אתה עושה כל המלאכות בשתי ידים, ואף כותב בשתיהן, אלא שהכתיבה בשמאל יותר מהירה נאה ונוחה, באיזו יד אתה צריך להניח תפלין מצד הדין, ואתה מבקש תשובה בהירה וחד משמעית.
הנה בדיוק במקרה שלך דן מרן רבנו הגדול זיע"א בשו"ת יביע אומר חלק עשירי (חלק אורח חיים סי' א), והעלה שם להלכה ולמעשה, שבמקרה כזה ההלכה הפסוקה היא באופן חד משמעי, שצריך להניח תפלין ביד שמאל של כל אדם.
(ובודאי שהמחמיר להניח גם אחר התפילה ביד ימין של כל אדם, לעיתים שמזדמן לו, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, תבא עליו ברכת טוב).

בברכה רבה וכל טוב
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'