• אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי לעזור לך להתאים אישית תוכן, להתאים את החוויה שלך ולשמור אותך מחובר אם אתה נרשם.
    על ידי המשך השימוש באתר זה, אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות. למד עוד.
  • ניתן לשלוח מאמרים ועיונים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, וכן יישובים על דבריו, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ב למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"א. אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

ברכה אחרונה דגני בוקר כריות

#1
רציתי לשאול את דעת הרבנים בנוגע לנידון ברכה אחרונה של כריות

כריות מורכב ממעטפת דגן שבתוכה קרם שנפרד ממעטפת הדגן, ויש לדמות את דינו לעוגת גבינה שיש בה שכבת מזונות מלמטה ועליה שכבת קרם נפרדת, ואין זה דומה לנידון בסימן רח סעיף ט', ששם מדובר שתערובת דגן ומינים אחרים מעורבים יחד לעיסה אחת. לכן כדי לבחון אם ברכתו היא 'על המחיה' - יש להתייחס רק למעטפת הדגן שבמוצר.

אלו הם הרכיבים שבמוצר מתוך האתר הרשמי של חברת 'תלמה' (כריות נוגט)

1617206406910.png

כפי שרואים, הקרם שבפנים הוא 48% מכלל המוצר. שאר המוצר 52% הוא תערובת דגן שבמעטפת החיצונית, מתוכה 40% דגנים ועוד 12% חומרים אחרים שאינם ממין דגן (100%=48+40+12). ה40% דגנים מורכבים מג' רכיבים - מקמח חיטה, קמח תירס וסובין חיטה. מכך שקמח חיטה הוא הרכיב הראשון שבתערובת - הוא הרכיב המרכזי (כידוע שהרכיבים ממוינים בסדר יורד מהרכיב שהכמות שבו מרובה לרכיב שהכמות בו נמוכה). לכן יש לפחות 20% רכיבי חיטה (קמח חיטה והסובין חיטה) במוצר.

מובא בחזון עובדיה ברכות (קצא) שכל שיש בתערובת דגן לפחות כזית חיטה, וגם החיטה היא שישית מן התערובת, וגם טעם החיטה ניכר בעיסה - ברכתו האחרונה היא 'על מחיה'.

אם כן, תערובת הדגן במוצר היא 52%, ו20% מכלל המוצר הוא רכיבי חיטה, יוצא שלפחות 38% מן המעטפת החיצונית היא מחיטה, שזה יותר משישית (שישית = 16.6%).

אם כן מתקיימים כל שלוש התנאים - במעטפת החיצונית של הכריות יש כזית קמח חיטה (מכלל העיסה שממנה עושים את הכריות), והיא יותר משישית מן הרכיבים, וטעמה ניכר.

ולכן אם אכל כזית בעלמא מן המעטפת הכריות (דהיינו 52 גרם מהמוצר, ש52% [אחוז תערובת הדגן שבמוצר] מ52 גרם יוצא 27 גרם) ברכתו האחרונה 'על המחיה'.

יש להוסיף, שיש סוגים שונים של חטיף כריות.

  • כריות נוגט וכריות וניל - המעטפת החיצונית היא 52% מהמוצר כמבואר לעיל.

  • כריות נוגט עם פחות סוכר וכריות צוקולדה - המעטפת החיצונית היא 55% מהמוצר, ובאופן הזה, ולכן אם אכל 49 גרם מן המוצר [ש55% מ49 גרם יוצא 27 גרם] יברך 'על המחיה'.

  • כריות black - המעטפת החיצונית היא 60% מהמוצר, ולכן אם אכל 45 גרם מן המוצר [ש60% מ45 גרם יוצא 27 גרם] יברך 'על המחיה'.
למסקנה לא למעשה בנתיים:

אם אוכל יותר מ52 גרם 'מכריות נוגט' - יברך 'על המחיה', ופחות מכך לא יברך ברכה אחרונה כלל.

שאר סוגי הכריות ראה הערה לעיל.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
חזק וברוך!
אחר הבירור הנפלא שעשה,
נעשה דינם דומה למ"ש מרן זיע"א בחזו"ע בדין הקבוקים, דבעינן כזית מן המעטפת.

בברכה רבה
 
#3
ה40% דגנים מורכבים מג' רכיבים - מקמח חיטה, קמח תירס וסובין חיטה. מכך שקמח חיטה הוא הרכיב הראשון שבתערובת - הוא הרכיב המרכזי (כידוע שהרכיבים ממוינים בסדר יורד מהרכיב שהכמות שבו מרובה לרכיב שהכמות בו נמוכה). לכן יש לפחות 20% רכיבי חיטה (קמח חיטה והסובין חיטה) במוצר.
לפו"ר צ"ל 14% בערך, כדי שקמח החיטה יהיה המרובה מבין שלשת המינים ב40% די בזה. וא"כ אין שישית חיטה בתערובת.
אולם שו"ב שכנראה אתה מצרף גם את סובין החיטה, אלא שאינני יודע מניין לך כמותו הוא יכול להיות גם פחות מאחוז. ועוד שמבואר בהלכות פסח בסי' תנד ס"א שסובין אינם מצטרפים לכזית קמח, ולע"ע לא מצאתי בהלכות ברכות.
 
נערך לאחרונה:
#4
לפו"ר צ"ל 14% בערך, כדי שקמח החיטה יהיה המרובה מבין שלשת המינים ב40% די בזה. וא"כ אין שישית חיטה בתערובת.
אולם שו"ב שכנראה אתה מצרף גם את סובין החיטה, אלא שאינני יודע מניין לך כמותו הוא יכול להיות גם פחות מאחוז. ועוד שמבואר בהלכות פסח בסי' תנד ס"א שסובין אינם מצטרפים לכזית קמח, ולע"ע לא מצאתי בהלכות ברכות.
הקמח חיטה והסובין חיטה יחדיו בהכרח מעל 20%, שאם לא כן אזי הקמח תירס יהיה 20%+ ואם כן הוא היה אמור להיות הרכיב הראשון מבין רכיבי הדגנים.
ואכן הסתמכתי על כך שהסובין חיטה מצטרף לכזית קמח, ומה שלא יוצאים במצת סובין מכיוון שאין אדם יוצא ידי חובתו בפסח אלא בפת הקרוי לחם לענין חלה, אך אני לא חושב שאינו מצטרף לכזית בנידון שלנו, שלשון הש"ע 'קמח חמשת מיני דגן' בסתמא
 
#5
הקמח חיטה והסובין חיטה יחדיו בהכרח מעל 20%, שאם לא כן אזי הקמח תירס יהיה 20%+ ואם כן הוא היה אמור להיות הרכיב הראשון מבין רכיבי הדגנים.
ואכן הסתמכתי על כך שהסובין חיטה מצטרף לכזית קמח, ומה שלא יוצאים במצת סובין מכיוון שאין אדם יוצא ידי חובתו בפסח אלא בפת הקרוי לחם לענין חלה, אך אני לא חושב שאינו מצטרף לכזית בנידון שלנו, שלשון הש"ע 'קמח חמשת מיני דגן' בסתמא
לעניין האחוזים אם כן מחשבים את הסובין, צדקת ממני.
אולם יל"ע אם מחשבים את הסובין, המשנה בחלה (א, ח) משווה את דין הברכה לדין החלה והמצה.
בשבט הלוי ח"ו סי' כב כתב שאם באמת יש לחם שעשוי כולו מסובין בלבד - יש לברך עליו שהכל, אולם במציאות יש אחוז גדול של קמח בלחמי סובין - ולכן יש לברך המוציא, ע"כ. לעניין השיעור לברכה אחרונה לא התייחס. במשנ"ב דירשו כתבו שכ"כ גם בחוט שני ברכות עמ' רט, ואינו תח"י.
כדאי לבדוק גם בהליכות ברכות של הרב אופיר מלכא, זכור לי ששיער שם את הברכה אחרונה לכמה מיני דגני בוקר, יתכן והתייחס גם לסובין.
 
#7
למסקנה לא למעשה בנתיים:

אם אוכל יותר מ52 גרם 'מכריות נוגט' - יברך 'על המחיה', ופחות מכך לא יברך ברכה אחרונה כלל.
יישר כח. 52 גרם הם כמות נכבדת. מדוע מי שאכל פחות מכמות זו לא יברך מ"מ 'בורא נפשות' על שאר הרכיבים שאכל?
 
#8
יישר כח. 52 גרם הם כמות נכבדת. מדוע מי שאכל פחות מכמות זו לא יברך מ"מ 'בורא נפשות' על שאר הרכיבים שאכל?
ברוך תהיה. יש לשאול רב מוסמך ואין להסתמך על דברי להלכה למעשה עד שאחד הרבנים יגיב על כך, אך זה מה שעולה לפי מה שלמדתי -
האוכל פחות מ52 גרם נראה שלא יברך ברכה אחרונה, שכן אינו אוכל כזית מן הקרם נוגט (אלא כ 25 גרם), ואין מצרפים את הרכיבים מן המעטפת שאינם מחיטה לקרם נוגט להצטרף לברכה אחרונה (אע"פ שאכן הם יותר מכזית יחדיו), שכן הם נגררים אחרי החיטה לברך מעין שלוש אם אכל כזית מהמעטפת [כלומר אי אפשר 'לשחק' איתם שאם אכלתי כזית מן המעטפת החיצונית [דהיינו 52 גרם מוצר ומעלה] נצרף אותם לחיטה לברך מעין שלוש ואם לא נצרף אותם לקרם נוגט לברך נפשות].
 
#9
ואין מצרפים את הרכיבים מן המעטפת שאינם מחיטה לקרם נוגט להצטרף לברכה אחרונה (אע"פ שאכן הם יותר מכזית יחדיו), שכן הם נגררים אחרי החיטה לברך מעין שלוש אם אכל כזית מהמעטפת [כלומר אי אפשר 'לשחק' איתם שאם אכלתי כזית מן המעטפת החיצונית [דהיינו 52 גרם מוצר ומעלה] נצרף אותם לחיטה לברך מעין שלוש ואם לא נצרף אותם לקרם נוגט לברך נפשות].
עיינתי ומצאתי במשנה ברורה סי' ר"י סק"א, והסוגרים משער הציון:
"אכל חצי זית משבעת המינין וחצי זית אחר - מברך אחריהן בורא נ"ר (כנה"ג). וה"ה כשאכל חצי זית פת וחצי זית מדבר שמברכין בנ"ר - מברך בנ"ר (מ"א)".
 
#10
עיינתי ומצאתי במשנה ברורה סי' ר"י סק"א, והסוגרים משער הציון:
"אכל חצי זית משבעת המינין וחצי זית אחר - מברך אחריהן בורא נ"ר (כנה"ג). וה"ה כשאכל חצי זית פת וחצי זית מדבר שמברכין בנ"ר - מברך בנ"ר (מ"א)".
אכן, אך ההלכה ברורה חולק על כך והביא במקורות שגם מרן זצ"ל גם חולק על כך בשו"ת יביע אומר חלק א' סוף סימן יב, חלק ט' סימן צח אות טו, חלק י' סימן יט' ובהליכות עולם חלק ב' פרשת מסעי אות ג', וחזון עובדיה ברכות עמוד רסט והלאה (בי.יוסף לא מצאתי התיחסות להלכה זו משום מה בסימן ר"י).
 
#11
כוונת הרב בחזו"ע שם, שאם אכל כזית מתערובת הנ"ל מברך על המחיה ולא צריך כזית מהדגן, כמבואר בתשובה עמ' עמ' קצב. וזה ביאור דבריו- היה בה כזית דגן בכדי אכילת פרס (דהיינו שלשה ביצים). כלומר, שיש 6 פעמים כזית (27) בג' ביצים (162) וזהו שישית. וכך זכורני שכ"כ בהלכה ברורה.
ולכן בכריות כיון שיש יותר משישית דגן בעיסה, כיון שאכל כזית מכל התערובת (מהכריות) מברך על המחיה.
 
#12
כוונת הרב בחזו"ע שם, שאם אכל כזית מתערובת הנ"ל מברך על המחיה ולא צריך כזית מהדגן, כמבואר בתשובה עמ' עמ' קצב. וזה ביאור דבריו- היה בה כזית דגן בכדי אכילת פרס (דהיינו שלשה ביצים). כלומר, שיש 6 פעמים כזית (27) בג' ביצים (162) וזהו שישית. וכך זכורני שכ"כ בהלכה ברורה.
ולכן בכריות כיון שיש יותר משישית דגן בעיסה, כיון שאכל כזית מכל התערובת (מהכריות) מברך על המחיה.
מילוי שעומד בפני עצמו אינו מצטרף, כמובאר בהלכה ברורה שם (אינו לפני כעת), כגון בורקסים פיצה וכו'
 
#14
לא התכוונתי למילוי העומד בפני עצמו אלא לעיסה של הבצק
אז זה בדיוק מה שכתב פותח הנושא למעלה
ולכן אם אכל כזית בעלמא מן המעטפת הכריות (דהיינו 52 גרם מהמוצר, ש52% [אחוז תערובת הדגן שבמוצר] מ52 גרם יוצא 27 גרם) ברכתו האחרונה 'על המחיה'.
עכשיו רק נותר שהרבנים שליט"א יעיינו אם הסובין מצטרפים לכזית בכא"פ
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'