• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

הכשר על משחת שיניים

#1
שמעתי מחכם אחד שבמשחות שיניים כיום מעורב בהם חומרים שאסורים באכילה כמו שומן מן החי ולכן אמר שחייבים הכשר. במידה ונתון זה נכון, האם יש חיוב לקנות רק עם הכשר שהרי בפסח התירו להשתמש במשחת שיניים עם חמץ (כמו אורל"צ ח"ג פרק ח, ו וחוט שני פסח עמ' צה וכך משמע מילקו"י פסח ח"ב עמ' רכה ורלג) ועוד ביביע אומר ח"ח יו"ד יא התיר ג'לטין מעורות או מעצמות רכים (סחוס) של בהמות נבלות וטרפות, או מבהמות טמאות כיון שנהפכים לכעץ בעלמא.
 
#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלתך בענין הצורך בהכשר למשחת שיניים שקיים בהם חשש תערובת איסורי אכילה, ראה נא במה שכתבנו בעניותנו בתשובה לשאלה בענין תמצית מילוי לסיגריות חשמליות, ומשם תבין את ההלכה בנידון שאלתך.

בהצלחה רבה ובברכה
ולשנה טובה תכתב ותחתם עם כל בני ביתך לחיים טובים ולשלום
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'