• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הרב עובדיה יוסף והרב שלמה גורן

#1
שני הרבנים היו באותו זמן רבנים ראשיים ולשניהם הייתה גישה מהפכנית שדוגלת במתינות ובלהתיר ולא להחמיר
אבל מה בכל זאת היו ההבדלים בין הגישות של השניים ולמה היו ביניהם עימותים?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'