• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

חידה: איזה דבר אסור משום בשר וחלב, ואחרי כמה ימים יהיה מותר לאכול עם חלב לכתחילה?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'