• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

חשמל ביו"ט

#1
מועדים לשמחה! שכחנו בעיו"ט לחבר את התקע של הפלאטה לשקע עם שעון שבת שעוד לא דלק וגילינו את זה רק ביו"ט עצמו וזה גרם לצער רב, והסתפקתי האם היה אפשר להתיר לחבר את התקע לשקע? וחשבתי להתיר ע"פ מה שהביא מרן זי"ע בחזו"ע יו"ט(עמ' נג) שאין למחות בחוזקה בנוהגים היתר בהדלקת חשמל ביו"ט והבא לשאול מורים לו לחומרא ובהערה הביא שהערוך השולחן התיר והמשפטי עוזיאל והגרצ"פ פראנק להדליק חשמל ביו"ט ועוד, ועוד שהשעון שבת עדיין לא דלק וכשמחברים את התקע זה לא פועל ישר אלא אחר זמן ועוד אם מחברים ע"י שינוי. האם היה אפשר להתיר במקום דאיכא צער?
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
מועדים לשמחה!
בעצם הכנסת השעון לשקע יש פעולה חשמלית ישירה של הפעלת השעון עצמו שיעבוד, גם אם עדיין נמצא על מצב כבוי.
ולכן במקום צער כפי הנראה בשאלה, יש להכניס השעון לשקע בשינוי, (כגון שיאחוז את השעון בשתי ידיים מהצד של אחורי האצבעות, או בדרך אחרת), ובזה נחשב לו שבות דשבות במקום צער, שיש להתיר ע"י שאילת חכם. (שידע להגדיר אם אכן נחשב בהלכה מקום צער). ובתקופה זו שאין גישה לפעמים לרב בחג, אם נראה לו באופן ברור שזה מספיק צער חמור יוכל לסמוך בשעת הדחק שכזו לסמוך על שיקול דעתו שנחשב כאן מקום צער.
ואם השעון כבר בפנים, כיון שהוא עצמו כבר עובד, מותר אפילו לכתחילה להכניס אליו תקע של מכשיר חשמלי ביום טוב, על מנת שידלוק לאחר רבע שעה או חצי שעה משעה שמכניס התקע שלו, מפני שגרם הדלקה מותר ביום טוב כשהוא לצורך, ודוקא הדלקה ישירה היא שאסורה.

בברכה רבה,
ומועדים לשמחה
 
#3
מניין ראינו שבמקום שאין אפשרות לשאול את הרב יסמוך על דעתו?
יש יביע אומר שמשמע הפוך, שאין לומר במקום חסרון ידיעה שזה מועיל, ולברך שהכל על האוכל, אלא שצריך לאכול.
לכאורה גם כאן, חיסרון הידיעה לא מקנה אפשרות להיפטר מהדבר, אלא שצריך ללכת ולשאול בכל מקרה שיתאפשר לו, ובלי זה יהיה אסור?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'