• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

חשמל בית הכנסת

#2
ב"ה
שלום וברכה
בענין שימוש בחשמל בית הכנסת להטענת פלאפון וכדומה, הנה דבר זה אינו תלוי בדעתם של התורמים, אלא בהסכמתם של הגבאים.
התורמים אינם בעלים על תרומתם להחליט את אופן השימוש וההתנהלות עם התרומה. הם אמנם יכולים להחליט לאיזו מטרה תשמש התרומה, אם לחשמל או לריהוט או להוצאות תחזוקה וכדומה, אבל כיצד יתנהלו הכללים והעקרונות בבית הכנסת בחשמל בתחזוקה וכיו"ב, את זה הממונים על ניהול ותחזוקת המקום הם אלו שקובעים, ועל דעת זה התורמים נותנים את תרומתם. (ובדברים שקשורים לרוחניות, הגבאים נמלכים בדעת התורה של המקום, ומנהלים ע"פ זה.)
ולמעשה, כפי שנוכחתי בכמה הזדמנויות, בדרך כלל לגבאים לא מפריע שמשתמשים להטענות קלות כמו פלאפון וכדומה, זה לא מורגש להם כלל בהוצאות השוטפות. זאת ועוד ששווה להם שתהיה נוחות למתפללים וללומדים במקום ע"י שימוש כזה, מאשר שימנעו מלהיות נוכחים במקום בשביל מגבלה זו.
ולכן בדרך כלל אפשר להשתמש אפילו אם הגבאים לא בקרבת מקום כדי לשאול מהם רשות. ואם אפשר בנקל לשאול את הגבאים, פעמים מן הראוי להימלך בהם ולבקש רשות, משורת דרך ארץ. והכל לפי סגנונם ושיחם של אנשי המקום.
אבל אם יודע במפורש שבאותו מקום הגבאים אינם מאשרים זאת, במקרה כזה בודאי שאין היתר להשתמש נגד הסכמתם.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'