• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

חשמל בית הכנסת

#2
ב"ה
שלום וברכה
בענין שימוש בחשמל בית הכנסת להטענת פלאפון וכדומה, הנה דבר זה אינו תלוי בדעתם של התורמים, אלא בהסכמתם של הגבאים.
התורמים אינם בעלים על תרומתם להחליט את אופן השימוש וההתנהלות עם התרומה. הם אמנם יכולים להחליט לאיזו מטרה תשמש התרומה, אם לחשמל או לריהוט או להוצאות תחזוקה וכדומה, אבל כיצד יתנהלו הכללים והעקרונות בבית הכנסת בחשמל בתחזוקה וכיו"ב, את זה הממונים על ניהול ותחזוקת המקום הם אלו שקובעים, ועל דעת זה התורמים נותנים את תרומתם. (ובדברים שקשורים לרוחניות, הגבאים נמלכים בדעת התורה של המקום, ומנהלים ע"פ זה.)
ולמעשה, כפי שנוכחתי בכמה הזדמנויות, בדרך כלל לגבאים לא מפריע שמשתמשים להטענות קלות כמו פלאפון וכדומה, זה לא מורגש להם כלל בהוצאות השוטפות. זאת ועוד ששווה להם שתהיה נוחות למתפללים וללומדים במקום ע"י שימוש כזה, מאשר שימנעו מלהיות נוכחים במקום בשביל מגבלה זו.
ולכן בדרך כלל אפשר להשתמש אפילו אם הגבאים לא בקרבת מקום כדי לשאול מהם רשות. ואם אפשר בנקל לשאול את הגבאים, פעמים מן הראוי להימלך בהם ולבקש רשות, משורת דרך ארץ. והכל לפי סגנונם ושיחם של אנשי המקום.
אבל אם יודע במפורש שבאותו מקום הגבאים אינם מאשרים זאת, במקרה כזה בודאי שאין היתר להשתמש נגד הסכמתם.
בברכה רבה
 
#3
לכבוד הרב ללוש.
יישר כוח על התשובה המחכימה.
בכל מקרה, עיין שו"ת שמש ומגן ח"ד (סי' כח ד"ה: גם אני) שכתב, שלא להיכנס כלל לבית המדרש עם טלפון. ע"ש.
וכבר ידועים דברי רבנו זיע"א, על תלמידי הישיבות, "אני רוצה לומר כל בחור ישיבה בלא יוצא מן הכלל אסור לו להחזיק טלפון בכלל הוא צריך ללמוד תורה מה הוא עכשיו מתעסק בטלפונים. אני לא היה לי שעון, כשהייתי בחור שעון לא היה לי, בגיל 30 קנו לי שעון התלמידים שלי הלבישו אותי שעון. בשביל מה שעון אני לומד תורה כל היום. מה אני משנה זמנים, כל שכן טלפון מה צריך טלפון. הלו הלו, בשביל מה הלו הלו?"... ויש בדברים לשון מליצה, אך על כל פנים אולי אפשר ללמוד גם מדבריו אלו שאמר שלא צריך שיהיו לבחורי הישיבות טלפון בכלל, שלכאורה גם אולי דעתו כמו הגר"ש משאש בזה.
אשמח למקור מתורת רבנו זיע"א.
 
#4
ב"ה
חזק ואמץ!
ודבר שפתים אך למחסור!
ורק כעת בצל הקורונה יש מקום לדון על רבים מבני עליה שלומדים בחברותות דרך הפלאפון בבתי מדרשות, ומבקשים המטענים זה מזה שלא יקטע הלימוד באמצע... אבל זולת צורך שעה מיוחד זה שהוא הוא צורך לימוד התורה בודאי שיש להחמיר כדברים המבוארים כאן, ולקיים כראוי מצות "ואת מקדשי תיראו אני ה' ".
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'