• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

לא ליטול ידיים בברכה לפני אכילת פת פחות מכשיעור כביצה

#1
שלום,
למדתי שלפי הילקוט יוסף שרק מי שאוכל כשיעור כביצה פת, הוא יכול לטול ידיים בברכה.
השאלה שלי היא: מי שלא יכול לאכול כשיעור אכילת פרס את השיעור של כביצה הזו, האם הוא יכול ליטול ידיים לפני כן בברכה?
האם הוא יכול לברך ברכת המזון אחר כך למרות שהוא לא אכל שיעור כביצה בזמן של אכילת פרס, כלומר הוא אכל שיעור כביצה, אבל לא בזמן של אכילת פרס ?

שאלה שנייה: מה הכמות של אכילת פת צריך לאכול כדי לברך ברכת המזון: כזית או כביצה ?

אשמח לתשובות
שבוע טוב
ראש חודש מבורך
 
#2
לגבי השאלה הראשונה, זכור לי שבקובץ בית יוסף יש מכתב ממרן זיע"א שאם אוכלים פחות מכזית בהפסקות של כשיעור אכילת פרס (לכל היותר 10 דק' בין חצי כזית לשני כמו ביוה"כ) זה לא מצרף בין לעניין ברכת המזון ובין לאכילה בסוכה (מי שיכול להעלות את המכתב תבוא עלייו ברכה)
לשאלה השניה פשוט בהלכה שהכזית חייב בברכת המזון כמבואר בש"ע סימן קפד סעיף ו
 
#9
שלום,
רק כדי שיהיה ברור לי, לפי המאמרים שעלית: להלכה למעשה: בכל סעודות כדי ליטול ידיים עם ברכה, צריך לאכול כביצה בשיעור של אכילת פרס, חוץ מליל הסדר, למי שמתקשה לאכול כביצה בשיעור של אכילת פרס, שאז אפשר או לאכול שני כזיתים, כל אחד בכדי אכילת פרס או לאכול כזית אחד בכדי אכילת פרס ואז הוא יכול ליטול ידיו עם ברכה, נכון ?

שאלה שנייה: מה שאמרנו ש"בכל סעודות כדי ליטול ידיים עם ברכה, צריך לאכול כביצה בשיעור של אכילת פרס", זה אותה הלכה למי שמתקשה לאכול כביצה בכדי אכילת פרס ?

תודה על הברורים
כל טוב
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'