• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

להגעיל כלי בתוך סיר בשרי

#1
כלים שצריכים הגעלה, כגון סכין בשרית שחתכו בה פיצה רותחת וכד', האם אפשר לעשות לה הגעלה בתוך סיר בשרי שאינו בן יומו?
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה.
ראשית יש לדעת שאם הסכין היא בשרית בת יומה, כלומר שתוך כ"ד שעות השתמשו בה בה לבשרי רותח קודם שחתכו בה פיצה, ורוב השימוש שלה בדרך כלל אינו ברוטב של בישול אלא בחם יבש, א"כ מאחר שגם הבליעה מהפיצה אינה ברוטב של בישול, אלא מוגדרת כדבר יבש, לכן צריך ליבון חמור ולא תועיל הגעלה.
אבל אם הסכין הבשרית לא היתה בת יומה מהשימוש בבשר, בזה יועיל הגעלה למה שבלעה מהפיצה היות ונחשב שבלעה היתר, והכשרו קל יותר מבליעת איסור, ומועיל הגעלה במקום ליבון.
וכמו כן אם הדרך להשתמש בסכין ע"י רוטב של בישול, בזה אף אם בלעה בשרי תוך כ"ד שעות קודם החלבי, יועיל לה הגעלה אם יכשירוה אחר שיעברו כ"ד שעות משעת בליעת החלבי, מפני שבכל כלי שאינו בן יומו הולכים אחר רוב תשמישו.
ובאופנים הנזכרים שמועילה הגעלה, אכן אפשר להגעיל תוך סיר בשרי שאינו בן יומו לכתחילה.
ויש עוד עצה יותר פשוטה, להרתיח קומקום חשמלי, וכשעדיין מעלה רתיחות, להכניס שם את הסכין בעדינות, ואח"כ לשפוך לכיור, ולשטוף במים קרים.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'