• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

עירוב העיר-שבת

#1
שלום שבוע טוב ובשורות טובות. אני ספרדי נוהג על פי דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוקל ובנו הראשל''צ שליט''א, אשמח לדעת את דעתו האם לסמוך על עירוב העיר של הרבנות (אשמח גם לדעת בפרטות לגבי הערים ירושלים ובאר שבע אם יש שינוי משאר ערים) .
חשוב לי לציין שמדובר במקום צורך כגון מגבת למקוה הלוך וחזור וכן סידור לבית הכנסת ובפרט--לזרוק את האשפה שאמא מבקשת וכל כיוצא בזה למנותם אי אפשר... ושאלה נוספת בדרך אגב האם מותר להעלות מתקן כביסה מבחוץ לבית (אין בעיה של עירוב גם לשיטת רבינו..)
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
במענה לשאלתך האם לסמוך על עירוב העיר של הרבנות המקומית.
הנה ראשית יש לדעת, שישנם ערים שהם מוקפות בגדר ממש, והרבנות המקומית דואגת שם שהעירוב יהיה לכל הדעות, ושם בודאי שאין שום חשש לטלטל גם לנו הספרדים לכתחילה.
אולם רוב ערי הארץ, וביניהם ירושלים ובאר שבע, אין להם גדר סביב כל העיר, ולכן הרבנות המקומית דואגת שיהיה לכל הפחות עירוב שמועיל לשיטת הרמ"א ומנהג אשכנז, ע"י שמקיפים את כל העיר בחוט, ועושים בקצוות צורת הפתח.
ובאותם ערים, דעת מרן רבנו הגדול זיע"א, ואחריו מרן הראשון לציון שליט"א, שלכתחילה נכון יותר לנו הספרדים להימנע מלטלטל כשאין בזה צורך חשוב.
אבל מעיקר הדין גם לנו הספרדים אפשר להקל ולסמוך על העירוב הזה שנעשה כראוי ע"י הרבנות המקומית. ולכן במקום צורך חשוב יש להקל.

ומעתה, במקרים שעלו בשאלה,
נראה שמגבת למקוה, עדיף לפרוס מעט על הגב או הכתף וכדומה כדי שיהיה בדרך מלבוש. ואם לא מסתדר, אז תלוי, אם רגיל כל יום להקפיד על הטבילה, ימשיך בקביעותו ויסמוך על העירוב. ואם אין לו בזה קביעות כל יום, ידחה את הטבילה ליום אחר.
ולגבי סידור לבית הכנסת, אם יש מספיק סידורים בבית הכנסת, ואין ענין מיוחד דוקא בסידור שמביא מהבית, יש להמנע מלטלטל. אבל אם חשוב לו להתפלל דוקא בסידור זה, או שחסר סידורים בבית הכנסת, אפשר לטלטל. (ואם אפשר ע"י קטן, עדיף.)
כמו כן לקחת את האשפה לפח הציבורי לבקשת האמא, ודאי יש לעשות זאת בשמחה, לקיים מצות כיבוד הורים מן התורה.

ולגבי דין מוקצה במתקן כביסה להעלותו לבית, הנה כיון שהמתקן מיועד לתליית בגדים רטובים אחר שנתכבסו, וגזרו חכמים שלא לתלות בשבת בגדים רטובים אחר כביסה על מנת לייבשן, כדי שלא יחשבו הרואים שכיבס אותם בשבת, ממילא מתקן זה נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטלו בשבת בשביל שלא יגנב או יתקלקל וכדומה, רק לצורך המתקן עצמו אם רוצים להשתמש בו בהיתר, או לצורך מקומו של המתקן אם רוצים להניח שם איזה דבר המותר.
אבל כן אפשר להעלות את המתקן לבית על מנת לתלות עליו מגבות ידיים וכדומה אחר שנשתמשו בהם, מפני שאינם רטובים מכביסה שכיבס אותם, אלא משימוש שנשתמשו בהם, ועל זה לא גזרו חכמים שלא לתלותן, ולכן כשיעלה את המתקן על מנת להשתמש בהם בהיתר, נמצא שמטלטל הכלי לצורך גופו, וממילא מרוויל גם שלא יגנב או יתקלקל הכלי בחוץ.
ואם "רגילים" להשתמש במתקן זה בלאו הכי "גם" לדבר המותר, כגון לייבוש מגבות וכדומה שלא נתכבסו אלא רטובים מהשימוש, או כל שימוש אחר של היתר, אם כן מתקן זה אינו נחשב כלי שמלאכתו "רק" לאיסור, אלא כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר, ולכן מותר לטלטלו ולהכניסו לבית אפילו רק בשביל שלא יגנב או יתקלקל.

בברכה רבה ושבת שלום
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'