• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שכר מינימום

#1
עובד שסגר עם מעביד על פחות משכר מינימום מבחינה הלכתית האם אומרים כל תנאי שבממון תנאו קיים?
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה
באופן עקרוני אכן "כל" תנאי שבממון תנאו קיים
אולם בכל מקרה יש לשמוע את המקרה והנסיבות, כי לפעמים כאילו נאלץ לכך וכדומה, ויתכן שיש בנסיבות להטות מעט את הכרעת הדין לכאן ולכאן.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'