• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שמיעת כלי נגינה

#2
ב"ה
שלום וברכה
כתב מרן הראשון לציון שליט"א בספרו הבהיר ד' תעניות (שנדפס השנה, סי' תקנא סעיף יז, עמ' רו), וז"ל:
המקילים בשאר ימות השנה לשמוע מטייפ שירות ותשבחות להשם יתברך, כל שאינם דרך קלות ראש והוללות, יש להם על מה שיסמוכו אף שהם מלווים בכלי נגינה. וכן נוהגים להקל בזה אף בניגונים שאין בהם מלים של תשבחות להשם יתברך, אלא ניגון בלבד, בפרט אם מתעורר על ידי זה לעבודת ה'. ומותר לשורר שירות ותשבחות בפיו, אפילו במשתה יין. ולצורך מצוה כגון לשמח חתן וכלה, או מילה ופדיון הבן, או סיום מסכתא וחנוכת הבית, והכנסת ספר תורה, מותר לכתחלה אף בכלי שיר ממש. עכל"ק.
ושם בהערה (עמ' רז ד"ה ואע"פ) מבואר עוד, שהמנהג להקל אף בכלי שיר ממש כל שאינו דרך קלות ראש ופריצות, וסמכו על המאירי וסיע', דלא בהארחות חיים. וע"ש עוד ותרוה צמאונך.

בברכה רבה
ולשנה טובה תכתב ותחתם יחד עם כל ב"ב אמן
 
#3
כתוב שלצורך מצווה מותר לכתחילה. האם לדוגמה בחול המועד, פורים, חנוכה, ל"ג בעומר ושאר ימים של שמחה הוא הדין שיהיה מותר לכתחילה בלי שום חשש לשמוע כלי שיר ולנגן?
 
#4
ב"ה
אכן השמחה בימים אלו בודאי נחשבת לשמחה של מצוה ומותר לכתחילה.
(והוא ק"ו ממ"ש בילקו"י ספיה"ע לגבי יום ל"ג בעומר שמותר אף שלא לכבוד רשב"י כיון שהותר היום בכללו לכבוד רשב"י, ע"ש.)
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'