• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

תפילין ר"ת לרווק

#2
בילקוט יוסף סימן לד הערה ג' עמ' תקצו תקצז הביא שם תשובה ממרן זצ"ל שבדרך כלל אין לרווק להניח אלא א"כ יודע בעצמו שיכול לשמור מחשבתו מהרהורים ע"ש. וכ"כ בארחות מרן פרק ד עמ' קכא
 
#9
הר' עובדיה בנו של הגר"א יוסף הניח מהבר מצווה ע"פ הוראתו של מרן זיע"א
תיקון טעות!
שאלתי בשבת את הרב יצחק בן הגר"א ואמר לי שהסיפור הוא בכלל עם אחיו מאיר זיו! (שאגב לא אזר עז לשים ר"ת בגלל הסביבה וכדו').
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'