• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי ראובן יוסף מיארה

 1. ר

  על מה יצא הקצף?

  אין מה לומר, אלא מחרחרי ריב. חבל מאד שבערב תשעה באב שנחרב בגלל שנאת חינם, במקום להתחזק בזה עושים ההפך, וכ"ש שזה גובל בביזוי ת"ח לב' הצדדים. הגאון הרב אברהם הוא ת"ח חשוב, ולא יעלה על הדעת למחות מולו, הוא יודע מה שהוא אומר, ואין לאף אחד ממנו את הזכות [שהיא במקרה זה חובה] לדון לטוב ולמוטב בדבריו...
 2. ר

  על מה יצא הקצף?

  פה הוא לא התייחס לתימנים
 3. ר

  שימוש במגבונים דעת הרשל''צ שליט''א במכתב

  ישירות אליו, או ללשכה?
 4. ר

  קונטרס 'מנוחת נתנאל- הלכות מעשיות לימי בין הזמנים' מהדורת תשפ"ב

  קיבל אתמול מהמחבר, ושיבחו על יוזמתו הברוכה, ואף הראה לו על שלחנו את החוברת של שנה שעברה, אשריו ואשרי חלקו שמזכה את הרבים.
 5. ר

  'עורכי' ספר אור לציון

  עניין אותי לדעת מאיזה גירסא, כי לי יש 18 ואין.
 6. ר

  שניצל דג

  כמדומה שרבי אלקנה סובר ששניצל הוא שהכל מטעם שהציפוי בא לשמור שלא ידבק, וממילא בדג שהוא רך ברכתו מזונות. אך אנו דנים לפי הטעם שהציפוי בא לשרת את הדג וכדין השניצל.
 7. ר

  'עורכי' ספר אור לציון

  יש באוצר את ספרי הרב מוצפי?
 8. ר

  שימוש במגבונים דעת הרשל''צ שליט''א במכתב

  לכן ש @ציון יבדוק לפני שמפרסם
 9. ר

  שימוש במגבונים דעת הרשל''צ שליט''א במכתב

  הרב התיר במגבון ולא חילק אם יש בד או לא, ומדבריו נראה שאין לחלק לכאו' ע' בשו"ת נשמע קולם. ולכן אמרתי שיבדוק זאת לפני כן.
 10. ר

  שניצל דג

  הפתה"ד שמביאים בדיון על השניצל הנדון שלו הוא על דג ואפילו שבא ליתן טעם הוא טפל לעיקר וכדין השניצל ממש.
 11. ר

  שימוש במגבונים דעת הרשל''צ שליט''א במכתב

  תבדוק את העניין היטב לפני שהנך מפרסם מכתב זה, כי בכת"י ממרן מבואר לא כן.
 12. ר

  'עורכי' ספר אור לציון

  הרבה מתלמידי סבורים דלאו מר בריה דרבינא חתים עליה, מצר"ב רשימה קטנה בזה: היחס לספרי אור לציון ח"ב והילך דברי תלמידיו על מהימנות הדברים בשמו מהרב יצחק ברכה בס' ברכת יצחק ברכה דיני שמחות ובין המצרים (עמ' תתעט) כ' "וז"ל אור לציון ח"ג הע' פכ"ח דיני ערב ת"ב) וכו'. עכ"ל. ואם זה לשון הרב ז"ל צ"ל...
 13. ר

  'עורכי' ספר אור לציון

  היום גם ראיתי בברכה נאמנה רס"י קסח, שהביא מהאור לציון שיש לאכול כל שיעור קביעות בכדי עיכול, אך הביא מהרב גדעון בן משה שאמר לו שחכם בן ציון לא אמר לו כן, אלא העיקר שבין כזית לכזית לא יהיה שיעור עיכול. [והוא כד' מרן זיע"א בכת"י הובא בקובץ משנ"י] כמו"כ לפני כמה שבתות שבת בשכונתו הגאון ר' נתן בן...
 14. ר

  שימוש במגבונים דעת הרשל''צ שליט''א במכתב

  בחזו"ע דן לגבי קטן משום שבהע' צירף גם את הסברא שהוא חולה שיש בו סכנה ובזה הוא יותר בשופי, אך לפי הסברות שם אין שום חילוק וגם לגדול שרי אם עושה בנחת שהוא פ"ר בתרי דרבנן, וכך ענה מפורש בתשו' כת"י שה"ה גדול שרי. מצר"ב להרחבת העניין.
חלק עליון