זקן חכמי המועצת הג"ר משה מאיה שליט"א

בדר"כ אחרי פטירת גדול בישראל אנשים אומרים הלוואי והכרנו אותו בעודו בחיים
על כן אמרתי לבקש מחו"ר הפורום שמי שיודע איזה עובדות וכדו' על גדו"י שיעלם לפה
אמרתי להתחיל עם זקן חברי מועצת החכמים שליט"א - בפרט כי אינו כ"כ מפורסם
ביוגרפיה קצרה:
הגאון הגדול רבי משה מאיה שליט"א רבה של שכונת יד אליהו, וראש כולל וישיבה "זכרון משה" (תל אביב). נולד בפתח תקוה בי"ח אב בשנת תרח"צ לאביו ר' יצחק, למד בישיבות "פורת יוסף", "קול תורה", ו"פוניבז'".[2] בשנת תשי"ג הוקם ישיבת פורת יוסף בקטמון, ורבינו שליט"א מסר שם שיעור א' בעודו בבחרותו. כשמרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל נבחר כרבה הראשי של תל אביב [בשנת תשכ"ח], הקים כולל אברכים ["תורה והוראה"] תחת הנהגתו בראשות רבינו שליט"א,[3] וכן היה יד ימינו בכל מפעליו הרוחניים של מרן זצ"ל בתל אביב דאז.[4] בט"ז אדר שנת תשל"ג נבחר לחבר הועה"פ של אגודת הרבנים בא"י.[5] [כמה שנים שימש כחבר כנסת מטעם ש"ס]. נתמנה למועצת חכמי התורה בערך בשנת תשנ"ג.[6] בשנת תשנ"ה בערך, הקים מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ב"ד לענייני ממונות וכשרות [בשם בד"צ בית יוסף], ומינה כאב בית דין את רבינו שליט"א.[7] נדפס ממנו: א) האם לקבל תוספת שבת ולהתפלל ערבית מפלג המנחה (בית הלל


[2] "במחיצתו" עמ' 196.
[3] כ"כ הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א (ארחות מרן ח"ב פרק כ"א עמ' תתע"ג). אבל הג"ר אברהם יוסף שליט"א כ' (נד' בס' וקנה לך חבר עמ' שפ"ה) שראש הכולל היה הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א, ורבינו היה מחברי הכולל. [ובס' "במחיצתו" (עמ' 196) כ' שלמד בה, ושוב כ' שעמד בראשה]. וצ"ע. [אגב, בס' שר וגדול (עמ' ...) כתבו שרבינו למד אז בחברותא עם הג"ר אברהם יוסף שליט"א. וכ"כ בס' במחיצתו (שם)].
[4] "במחיצתו" (עמ' 196). ולדוגמא, מרן זצ"ל מינוהו כמשגיח על אפיית מצה עשירה (עי' שיעורי מרן הראש"ל ח"א עמ' ש"י, שו"ת שמע שלמה ...).
[5] שאר חברי הועד הפועל היו הגאונים: ר' אליעזר גולדשמידט [חבר ביה"ד הגדול ומח"ס עזר משפט], ר' יעקב בצלאל זולטי [חבר ביה"ד הגדול ולימים הרה"ר של ירושלים, מח"ס משנת יעבץ], ר' יצחק יחיאל יעקובוביץ [רבה של הרצליה], ר' אברהם מאיר יעקובוביץ [רבה של נחלת יהודה בראשון לציון], ר' שאול ישראלי [ר"י מרכז הרב וחבר ביה"ד הגדול], ר' קלמן כהנא [רבו של קיבוץ חפץ חיים ולימים ראש ביהמ"ד הגבוה להלכה בהתיישבות], ר' יעקב לנדא [אב"ד בני ברק], ר' צבי מרקוביץ [רבה של רמת גן ולימים ר"י קרלין סטולין], ר' רפאל אליהו אליעזר מישקובסקי [רבה של כפר חסידים ור"י כנסת חזקיהו], ר' יוסף עזראן [רבה של קרית מלאכי ולימים רבה של ראשון לציון], ר' אברהם שמחה קפלן [רבה של צפת], ר' אליהו קושלבסקי [רבה של באר שבע], ר' שלמה שמשון קרליץ [אב"ד פתח תקוה], ר' שלמה נח קרול [רבה של מושב חמד], זצ"ל, ויבל"ח ר' יצחק פרץ שליט"א [רבה של רעננה]. (הפרדס שנה מ"ז חוברת ח' עמ' 32).
[6] "במחיצתו" (עמ' 196). בשנת תשמ"ט היה מזכיר מועצת חכמי התורה (שם, מכתב שנדפס בקובץ טל אורות אדר א' תשמ"ט עמ' 32).
[7] חברי הבד"ץ היו הג"ר משה יוסף [בן מרן הגרע"י זצוק"ל], הג"ר בנימין לוי, והג"ר ינון יונה, שליט"א. לאחר זמן נפרד חלק הדיני ממונות וחלק הכשרות, ובראש חלק הדיני ממונות עמד רבינו שליט"א, ונצטרפו לה גם הג"ר שלמה בן שמעון, הג"ר עזרא בר שלום, הג"ר שלמה עמאר, הג"ר ציון בוארון, והג"ר יצחק אלמליח, שליט"א. ובראש חלק הכשרות עמד הג"ר אברהם יוסף שליט"א [בן מרן הגרע"י זצוק"ל], ונצטרפו לה הג"ר שלמה שלוש, והג"ר עמרם אלחדד, שליט"א. [יתכן שיש בכל זה קצת טעויות ובלבולים (אני כתבתי ע"פ ההקדמה למדריך הכשרות של בד"צ בית יוסף לשנת תש"ס, אבל אין הדברים ברורים שם, וצריך בירור)]. ועי' ספר "הליכות מלכי בקודש"....
 
בדר"כ אחרי פטירת גדול בישראל אנשים אומרים הלוואי והכרנו אותו בעודו בחיים
על כן אמרתי לבקש מחו"ר הפורום שמי שיודע איזה עובדות וכדו' על גדו"י שיעלם לפה
אמרתי להתחיל עם זקן חברי מועצת החכמים שליט"א - בפרט כי אינו כ"כ מפורסם
ביוגרפיה קצרה:
הגאון הגדול רבי משה מאיה שליט"א רבה של שכונת יד אליהו, וראש כולל וישיבה "זכרון משה" (תל אביב). נולד בפתח תקוה בי"ח אב בשנת תרח"צ לאביו ר' יצחק, למד בישיבות "פורת יוסף", "קול תורה", ו"פוניבז'".[2] בשנת תשי"ג הוקם ישיבת פורת יוסף בקטמון, ורבינו שליט"א מסר שם שיעור א' בעודו בבחרותו. כשמרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל נבחר כרבה הראשי של תל אביב [בשנת תשכ"ח], הקים כולל אברכים ["תורה והוראה"] תחת הנהגתו בראשות רבינו שליט"א,[3] וכן היה יד ימינו בכל מפעליו הרוחניים של מרן זצ"ל בתל אביב דאז.[4] בט"ז אדר שנת תשל"ג נבחר לחבר הועה"פ של אגודת הרבנים בא"י.[5] [כמה שנים שימש כחבר כנסת מטעם ש"ס]. נתמנה למועצת חכמי התורה בערך בשנת תשנ"ג.[6] בשנת תשנ"ה בערך, הקים מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ב"ד לענייני ממונות וכשרות [בשם בד"צ בית יוסף], ומינה כאב בית דין את רבינו שליט"א.[7] נדפס ממנו: א) האם לקבל תוספת שבת ולהתפלל ערבית מפלג המנחה (בית הלל


[2] "במחיצתו" עמ' 196.
[3] כ"כ הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א (ארחות מרן ח"ב פרק כ"א עמ' תתע"ג). אבל הג"ר אברהם יוסף שליט"א כ' (נד' בס' וקנה לך חבר עמ' שפ"ה) שראש הכולל היה הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א, ורבינו היה מחברי הכולל. [ובס' "במחיצתו" (עמ' 196) כ' שלמד בה, ושוב כ' שעמד בראשה]. וצ"ע. [אגב, בס' שר וגדול (עמ' ...) כתבו שרבינו למד אז בחברותא עם הג"ר אברהם יוסף שליט"א. וכ"כ בס' במחיצתו (שם)].
[4] "במחיצתו" (עמ' 196). ולדוגמא, מרן זצ"ל מינוהו כמשגיח על אפיית מצה עשירה (עי' שיעורי מרן הראש"ל ח"א עמ' ש"י, שו"ת שמע שלמה ...).
[5] שאר חברי הועד הפועל היו הגאונים: ר' אליעזר גולדשמידט [חבר ביה"ד הגדול ומח"ס עזר משפט], ר' יעקב בצלאל זולטי [חבר ביה"ד הגדול ולימים הרה"ר של ירושלים, מח"ס משנת יעבץ], ר' יצחק יחיאל יעקובוביץ [רבה של הרצליה], ר' אברהם מאיר יעקובוביץ [רבה של נחלת יהודה בראשון לציון], ר' שאול ישראלי [ר"י מרכז הרב וחבר ביה"ד הגדול], ר' קלמן כהנא [רבו של קיבוץ חפץ חיים ולימים ראש ביהמ"ד הגבוה להלכה בהתיישבות], ר' יעקב לנדא [אב"ד בני ברק], ר' צבי מרקוביץ [רבה של רמת גן ולימים ר"י קרלין סטולין], ר' רפאל אליהו אליעזר מישקובסקי [רבה של כפר חסידים ור"י כנסת חזקיהו], ר' יוסף עזראן [רבה של קרית מלאכי ולימים רבה של ראשון לציון], ר' אברהם שמחה קפלן [רבה של צפת], ר' אליהו קושלבסקי [רבה של באר שבע], ר' שלמה שמשון קרליץ [אב"ד פתח תקוה], ר' שלמה נח קרול [רבה של מושב חמד], זצ"ל, ויבל"ח ר' יצחק פרץ שליט"א [רבה של רעננה]. (הפרדס שנה מ"ז חוברת ח' עמ' 32).
[6] "במחיצתו" (עמ' 196). בשנת תשמ"ט היה מזכיר מועצת חכמי התורה (שם, מכתב שנדפס בקובץ טל אורות אדר א' תשמ"ט עמ' 32).
[7] חברי הבד"ץ היו הג"ר משה יוסף [בן מרן הגרע"י זצוק"ל], הג"ר בנימין לוי, והג"ר ינון יונה, שליט"א. לאחר זמן נפרד חלק הדיני ממונות וחלק הכשרות, ובראש חלק הדיני ממונות עמד רבינו שליט"א, ונצטרפו לה גם הג"ר שלמה בן שמעון, הג"ר עזרא בר שלום, הג"ר שלמה עמאר, הג"ר ציון בוארון, והג"ר יצחק אלמליח, שליט"א. ובראש חלק הכשרות עמד הג"ר אברהם יוסף שליט"א [בן מרן הגרע"י זצוק"ל], ונצטרפו לה הג"ר שלמה שלוש, והג"ר עמרם אלחדד, שליט"א. [יתכן שיש בכל זה קצת טעויות ובלבולים (אני כתבתי ע"פ ההקדמה למדריך הכשרות של בד"צ בית יוסף לשנת תש"ס, אבל אין הדברים ברורים שם, וצריך בירור)]. ועי' ספר "הליכות מלכי בקודש"....
זה מהמכלול או עם הוספות?
 
בספר מלך שהשלום שלו, סיפר שמרן עזב את בית כנסת בורכוב, לא ידע את מי למנות במקומו. וכתב שם, שאמרו שחכם יעקב ע"ה יחליף אותו, אך מרן לא הסכים אלא אם כן ילמד קודם כל חברותא עם הרב משה מאיה יביע אומר, שילמד את חכם יעקב יותר נכון, ורק אז הרשה לו.
הספר לא תחת ידי כעת, אלא נכתב מהזיכרון. ויכול להיות עם טעויות גם כן, כי כדברי מרן זיע"א "הזיכרון הוא חצי גנב" (ספר רבנו באחד המקומות, וגם הוא אינו תחת ידי כעת).
 
הרב מאיה קיבל זכה לקבל סמיכה מחכם עזרא עטיה וסיפר לי הרב שפעם ישב מול חכם עזרא הוא ועוד שני תלמידים ושם אמר חכם עזרא שזה אינו ראוי להיות דיין וכן זה, ואז הצביע על הרב מאיה ואמר זה ראוי להיות דיין. [הרב קיבל סמיכה ג"כ מר' שלמה זלמן אוירבעך וממרן זצ"ל]

בתקופה הקשה שתקפו את מרן זצ"ל קרא מרן להרב מאיה ואמר לו אני יודע שכבודו רוצה להגן על כבודי ולהחזיר מנה אחת אפים למחרפים, אבל אני מבקש שלא תשיב כלום, והראה להרב כמדומני מדרש שת"ח שמבזה ת"ח חבירו כל התורה עוברת ממנו לחברו.
ובאותה תקופה קרא הרב שך להרב בעדני וביקש ממנו שיאמר להרב מאיה לפרוש וענה הרב בעדני שהרב מאיה לא יסכים לקחת איתו את המנדט והשיב הרב שך א"כ עדיף שהוא ישאר שם ולא מישהו אחר שהוא איש אמת.
 
נערך לאחרונה:
FsYxQElWIAAXIxp
 
הרב היה בעודו בחור ר"מ בפורת יוסף בשיעור ב' [ולא בשיעור א' כפי שהובא לעיל וכן כפי שטעו בעיתון הדרך]
ופיצלו את השיעור וחצי מסר חכם שלום וחצי מסר הרב שליט"א.
בעודו לומד בקול תורה היה מגיע כל שבוע לפורת יוסף ביום חמישי ומוסר לכל בני הישיבה שיעור חוזר מהשיעור כללי של ר' שלמה זלמן אוירבעך זצוק"ל [כאשר חכם שלום הכהן וחכם שמעון בעדני היו ג"כ בין שומעי השיעור.]
סיפר הרב שפעם היה עם הרב בעדני בפורים והיה הרב בעדני שיכור כדבעי, ובמשך שמונה שעות אמר פירושים על שמע ישראל ואת כולם כתב הרב מאיה. לאחר פורים הראה הרב מאיה לרב בעדני את החידושים ואמר שחלקם חידש בעבר ואת חלקם לא ידע.. לימים נשרפו כל הכתבים של הרב מאיה ומאז מרב עוגמת נפש הפסיק הרב לכתוב.
פעם סיפר הרב שבשיעור של מרן בתורה והוראה בת"א שאל אותו שאלה, מרן שתק והמשיך את השיעור. לאחר חצי שנה הגיע מרן להרב מאיה ואמר לו מה ששאלת, שואל את זה בספר פלוני.
עוד סיפר הרב שבפורת יוסף לא היו לומדים אחרונים כדוגמת הקצות החושן הנתיבות ורבי שמעון שקופ, וכשהלך להבחן בישיבות האשכנזיות לאחר שלמד בפורת יוסף הם שאלו הת קושיות האחרונים הנ"ל והוא תירץ להם בדיוק את התירוצים שלהם. ואמר הרב שאת כל זה אמרו בפורת יוסף מליבם ללא ספרי האחרונים הנ"ל.
 
 
‏מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל על זקן מועצת חכמי התורה מרן גאון ישראל הגר"מ מאיה:
"אני סומך עליו כל מעשיו לשם שמים, אני אוהב אותו אהבה שאינה תלויה בדבר, את אחי אנוכי מבקש לכו לרבי משה אני סומך עליו, זה הרב שלנו, כל מה שהוא יאמר לכם תעשו, הוא גאון לא רק במילי דאורייתא, גם במילי דעלמא"
 
‏מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל על זקן מועצת חכמי התורה מרן גאון ישראל הגר"מ מאיה:
"אני סומך עליו כל מעשיו לשם שמים, אני אוהב אותו אהבה שאינה תלויה בדבר, את אחי אנוכי מבקש לכו לרבי משה אני סומך עליו, זה הרב שלנו, כל מה שהוא יאמר לכם תעשו, הוא גאון לא רק במילי דאורייתא, גם במילי דעלמא"
מהיכן ציטוט זה?
 
חלק עליון