• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

כך סגר עולם התורה הספרדי את הרישום לשנה הבאה

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

עולם התורה הספרדי סגר השבוע את הרישום לישיבות הגדולות לשנה"ל הבעל"ט, זמן ניכר לאחר המבחנים בישיבות הליטאיות. כך נשמר המתח הלימודי בישיבות הקטנות והלחץ הגדול מסתיים בימים אלו ממש בהם הישיבות הקדושות סוגרות את הרישום לשיעור א' תשפ"ב.

הפתעת השנה ברישום הנוכחי היא ללא ספק פתיחתה של הישיבה החדשה אבני נזר, מיסודו וראשותו של הגר"ז כהן שליט"א. הישיבה בראשות הגאונים הגדולים הרב משה הראל שליט"א, הר"מ הבכיר משיבת באר התלמוד שעבר לישיבה החדשה. הגר"מ שליט"א ידוע בשיעוריו העמוקים ובהעמדת תלמידים מופלגים בתורה ויראה.

כמו כן יכהן עימו בראשות הישיבה הגאון הרב אשר חמוי שליט"א ר"מ בישיבות נזר התלמוד ושבות יהודה, אשר מהם מגיעות קבוצות מובילות ונבחרות לישיבה ומיטב התלמידים חפצים להמשיך עימו לישיבה הגדולה החדשה. הגר"א חמוי מפורסם בהעמדת תלמידים בתורה והנהגה. כמשגיח בישיבה יכהן הגה"צ הרב רחמים זיאת שליט"א אשר ידוע בשיחותיו המאלפות ובבניית בחורים בני תורה.

את הרישום מנהלים צוות רשמים מורחב ביניהם הרב יעקב אגסי יו"ר ארגון רוממות והרב שמעון אזרזר.

הישיבה החדשה מצטרפת לישיבות נוספות המובילות בעולם התורה הספרדי, בהם ישיבת אש התלמוד בראשות הגר"י לסרי שליט"א והגרא"מ וילנסקי שליט"א. הישיבה מונה כ-400 בחורים ומציינת ביקוש אדיר בקרב בני הישיבות הקטנות. הבוחנים הם ראשי הישיבה והמראיין הוא המשגיח הגר"פ איפרגן שליט"א.

עקב הצפיפות ניסו לצמצם את מספר התלמידים לשיעור א' החדש, שימנה 60 בחורים בלבד, מה שיצר לחץ עצום להתקבל לישיבה. לאור זאת הוחלט השנה כי יתקיימו מבחנים מקדימים אשר יקבעו מי יתקבל למבחן אצל ראשי הישיבה. למרות הכל תפתח הישיבה שיעור של 76 תלמידים. את הרישום מנהל הרב חיים יזדי.

ישיבת יסודות זיאת במושב יסודות, בראשות הגר"א ויזמן שליט"א, מונה כ-400 בחורים וזוכה לביקוש מבורך עם קבוצות גדולות וחזקות מהישיבות המובילות בבני ברק וירושלים. השיעור ימנה 70 בחורים בלע"ה. הבוחנים הם הרמי"ם הגר"ח כהנים והגר"ש שרייבר שליט"א, והמראיין הוא המשגיח הרב רבינוביץ שליט"א. את הרישום מנהל הרב מ. קורן מרבני הישיבה.

ישיבת מאור התורה המונה כ-350 תלמידים עומדת בראשות הגר"א סלים שליט"א. הבוחנים הם הרמי"ם הגר"י שרהבני והגר"ש טולדאנו שליט"א, חתניו של ראש הישיבה. המראיין הוא המשגיח הרב אלגרבלי שליט"א. הישיבה תפתח שיעור א' של 50 תלמידים. לישיבה יש ישי"ק מוצלחת אשר משם מגיעה קבוצת עילית לישיבה"ג. את הרישום מנהל הרב גוטפרוינד משגיח בישיבה.

ישיבת בית שמעיה, בראשות הגר"ש אנגלנדר שליט"א, אשר בוחן יחד עם בנו הגר"א שליט"א אשר גם מראיין את הנבחנים. בשנים קודמות הקדימה הישיבה את המבחנים בשונה משאר הישיבות החשובות, אך בשנה זו הוחלט לאחר התייעצות עם הגרמ"ה הירש שליט"א כי הישיבה לא תקדים את המבחנים, רק במקומות החפצים בכך. את הרישום מנהל בנו חביבו של רה"י הגר"א אנגלנדר, ולשיעור א' הבא התקבלו 80 תלמידים.

ישיבת רכסים בראשות הגר"צ סופר שליט"א מונה כ-600 תלמידים ומובילה בכמות על שאר הישיבות הקדושות. הבוחנים הם ראש השיבה וצוות הרמי"ם בראשות הרב גדליהו שליט"א. המראיין הוא בנו של רה"י הגר"י סופר. הישיבה מציינת רישום טוב ותקבל שיעור של 100 תלמידים. את הרישום מנהלים קבוצת בחורים מבני הקיבוץ יחד עם הרב שמואל סימן טוב והגר"י סופר בן רה"י.

ישיבת שערי תבונה בראשות הגר"א חדד שליט"א הישיבה מונה 300 בחורים. הישיבה מציינת ביקוש גדול ומתייחדת ברמה גבוהה כאשר הרמי"ם בישיבה הם הגר"א בן זמרא והגר"מ בן שושן שליט"א. המראיין הוא המשגיח הגר"ח יזדי שליט"א המופקד על קבלת התלמידים. לישיבה יש 2 ישיבות קטנות אשר משם מגיעות קבוצות עילית לישיבה גדולה, הפותחת שיעור של 66 בחורים. הישיבה רושמת הצלחה גדולה בשנה זו כאשר התגבשו קבוצות חזקות מהישיבות הקטנות המובילות.

ישיבת באר התלמוד בראשות הגר"י כהן שליט"א מונה כ-400 תלמידים. הבוחנים הם ראש הישיבה הרב חנוך כהן שליט"א וצוות הרמי"ם. המראיין הוא המשגיח הרב אליהו אהרון שליט"א המכהן בנוסף כראש ישיבת תל ציון לצעירים. לישיבה יש ישיבה קטנה נחשבת מאוד בירושלים ומשם מגיעה קבוצה גדולה ואיכותית לישיבה הגדולה. שיעור א' הבא ימנה כ90 תלמידים, כאשר את הרישום מנהל הרב עזרא בן שמעון מרבני הישיבה.

ישיבת דרכי דוד בעיר בית שמש בראשות הגר"מ ישראל שליט"א מונה כ-200 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הרב שילוני והרב חזן שליט"א. את הראיון עורך הרב יעקב זיאת שליט"א מרבני הישיבה, המופקד על קבלת התלמידים. בשנה האחרונה נכנסה הישיבה למבנה חדש ומפואר בעיר בית שמש ותפתח שיעור של 40 תלמידים. הישיבה רושמת הצלחה מיוחדת בשנה זו.

ישיבת משכנות התורה בראשות הגר"א כהן מונה כ-400 תלמידים. הבוחנים הם ראש הישיבה והמראיין הוא המשגיח הרב אוסטרי שליט"א. בשונה משנים קודמות בישיבה מציינים כי יפתח שיעור של 70 תלמידים. את הרישום מנהלים בוגרי הישיבה הרב זכאי והרב ליזמי.

ישיבת ראשית חכמה בראשות הרב אטון שליט"א. השנה השקיעה הישיבה רבות להצלחת הרישום והחזירה עטרה ליושנה כאשר התקבלו לשיעור א' הבא 44 תלמידים. את הרישום ניהל הרב אהרון בסורי שליט"א.

ישיבת באר יהודה בראשות הרב טופיק שליט"א רושמת לשורותיה כ-50 תלמידים. הישיבה מצטיינת בקו ישיבתי ספרדי שמור מאוד ובדרך לימוד בדרכם של חכמי פורת יוסף. את הרישום מנהל הרב יוסי ניאזוב שליט"א.

ישיבת יסודות לב תל אביב הנמצאת בשכונת הדר יוסף בעיר תל אביב בראשות הגרב"צ לב שליט"א מונה כ-270 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה וצוות הרמי"ם הישיבה נמצאת במתחם ישיבת הרמב"ם בראשות הגר"ד פרץ שליט"א. הישיבה התכוונה לפתוח שיעור גדול ולהרחיב את בנין הישיבה אך עקב התנכלות שכנים בעיר תל אביב, אשר עיניהם צרה בקיומה של הישיבה, הבניה נעצרה. בעקבות כך הישיבה תפתח שיעור של 50 תלמידים. את הרישום מנהל הר' נתי מזוז בוגר הישיבה.

יגדיל תורה ויאדיר. בהצלחה לכל בחורי הישיבות – עשו חייל בלימוד והרבו בקידוש השם במקומכם.

(קול חי)
 

מוישי ס"ט

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

עולם התורה הספרדי סגר השבוע את הרישום לישיבות הגדולות לשנה"ל הבעל"ט, זמן ניכר לאחר המבחנים בישיבות הליטאיות. כך נשמר המתח הלימודי בישיבות הקטנות והלחץ הגדול מסתיים בימים אלו ממש בהם הישיבות הקדושות סוגרות את הרישום לשיעור א' תשפ"ב.

הפתעת השנה ברישום הנוכחי היא ללא ספק פתיחתה של הישיבה החדשה אבני נזר, מיסודו וראשותו של הגר"ז כהן שליט"א. הישיבה בראשות הגאונים הגדולים הרב משה הראל שליט"א, הר"מ הבכיר משיבת באר התלמוד שעבר לישיבה החדשה. הגר"מ שליט"א ידוע בשיעוריו העמוקים ובהעמדת תלמידים מופלגים בתורה ויראה.

כמו כן יכהן עימו בראשות הישיבה הגאון הרב אשר חמוי שליט"א ר"מ בישיבות נזר התלמוד ושבות יהודה, אשר מהם מגיעות קבוצות מובילות ונבחרות לישיבה ומיטב התלמידים חפצים להמשיך עימו לישיבה הגדולה החדשה. הגר"א חמוי מפורסם בהעמדת תלמידים בתורה והנהגה. כמשגיח בישיבה יכהן הגה"צ הרב רחמים זיאת שליט"א אשר ידוע בשיחותיו המאלפות ובבניית בחורים בני תורה.

את הרישום מנהלים צוות רשמים מורחב ביניהם הרב יעקב אגסי יו"ר ארגון רוממות והרב שמעון אזרזר.

הישיבה החדשה מצטרפת לישיבות נוספות המובילות בעולם התורה הספרדי, בהם ישיבת אש התלמוד בראשות הגר"י לסרי שליט"א והגרא"מ וילנסקי שליט"א. הישיבה מונה כ-400 בחורים ומציינת ביקוש אדיר בקרב בני הישיבות הקטנות. הבוחנים הם ראשי הישיבה והמראיין הוא המשגיח הגר"פ איפרגן שליט"א.

עקב הצפיפות ניסו לצמצם את מספר התלמידים לשיעור א' החדש, שימנה 60 בחורים בלבד, מה שיצר לחץ עצום להתקבל לישיבה. לאור זאת הוחלט השנה כי יתקיימו מבחנים מקדימים אשר יקבעו מי יתקבל למבחן אצל ראשי הישיבה. למרות הכל תפתח הישיבה שיעור של 76 תלמידים. את הרישום מנהל הרב חיים יזדי.

ישיבת יסודות זיאת במושב יסודות, בראשות הגר"א ויזמן שליט"א, מונה כ-400 בחורים וזוכה לביקוש מבורך עם קבוצות גדולות וחזקות מהישיבות המובילות בבני ברק וירושלים. השיעור ימנה 70 בחורים בלע"ה. הבוחנים הם הרמי"ם הגר"ח כהנים והגר"ש שרייבר שליט"א, והמראיין הוא המשגיח הרב רבינוביץ שליט"א. את הרישום מנהל הרב מ. קורן מרבני הישיבה.

ישיבת מאור התורה המונה כ-350 תלמידים עומדת בראשות הגר"א סלים שליט"א. הבוחנים הם הרמי"ם הגר"י שרהבני והגר"ש טולדאנו שליט"א, חתניו של ראש הישיבה. המראיין הוא המשגיח הרב אלגרבלי שליט"א. הישיבה תפתח שיעור א' של 50 תלמידים. לישיבה יש ישי"ק מוצלחת אשר משם מגיעה קבוצת עילית לישיבה"ג. את הרישום מנהל הרב גוטפרוינד משגיח בישיבה.

ישיבת בית שמעיה, בראשות הגר"ש אנגלנדר שליט"א, אשר בוחן יחד עם בנו הגר"א שליט"א אשר גם מראיין את הנבחנים. בשנים קודמות הקדימה הישיבה את המבחנים בשונה משאר הישיבות החשובות, אך בשנה זו הוחלט לאחר התייעצות עם הגרמ"ה הירש שליט"א כי הישיבה לא תקדים את המבחנים, רק במקומות החפצים בכך. את הרישום מנהל בנו חביבו של רה"י הגר"א אנגלנדר, ולשיעור א' הבא התקבלו 80 תלמידים.

ישיבת רכסים בראשות הגר"צ סופר שליט"א מונה כ-600 תלמידים ומובילה בכמות על שאר הישיבות הקדושות. הבוחנים הם ראש השיבה וצוות הרמי"ם בראשות הרב גדליהו שליט"א. המראיין הוא בנו של רה"י הגר"י סופר. הישיבה מציינת רישום טוב ותקבל שיעור של 100 תלמידים. את הרישום מנהלים קבוצת בחורים מבני הקיבוץ יחד עם הרב שמואל סימן טוב והגר"י סופר בן רה"י.

ישיבת שערי תבונה בראשות הגר"א חדד שליט"א הישיבה מונה 300 בחורים. הישיבה מציינת ביקוש גדול ומתייחדת ברמה גבוהה כאשר הרמי"ם בישיבה הם הגר"א בן זמרא והגר"מ בן שושן שליט"א. המראיין הוא המשגיח הגר"ח יזדי שליט"א המופקד על קבלת התלמידים. לישיבה יש 2 ישיבות קטנות אשר משם מגיעות קבוצות עילית לישיבה גדולה, הפותחת שיעור של 66 בחורים. הישיבה רושמת הצלחה גדולה בשנה זו כאשר התגבשו קבוצות חזקות מהישיבות הקטנות המובילות.

ישיבת באר התלמוד בראשות הגר"י כהן שליט"א מונה כ-400 תלמידים. הבוחנים הם ראש הישיבה הרב חנוך כהן שליט"א וצוות הרמי"ם. המראיין הוא המשגיח הרב אליהו אהרון שליט"א המכהן בנוסף כראש ישיבת תל ציון לצעירים. לישיבה יש ישיבה קטנה נחשבת מאוד בירושלים ומשם מגיעה קבוצה גדולה ואיכותית לישיבה הגדולה. שיעור א' הבא ימנה כ90 תלמידים, כאשר את הרישום מנהל הרב עזרא בן שמעון מרבני הישיבה.

ישיבת דרכי דוד בעיר בית שמש בראשות הגר"מ ישראל שליט"א מונה כ-200 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הרב שילוני והרב חזן שליט"א. את הראיון עורך הרב יעקב זיאת שליט"א מרבני הישיבה, המופקד על קבלת התלמידים. בשנה האחרונה נכנסה הישיבה למבנה חדש ומפואר בעיר בית שמש ותפתח שיעור של 40 תלמידים. הישיבה רושמת הצלחה מיוחדת בשנה זו.

ישיבת משכנות התורה בראשות הגר"א כהן מונה כ-400 תלמידים. הבוחנים הם ראש הישיבה והמראיין הוא המשגיח הרב אוסטרי שליט"א. בשונה משנים קודמות בישיבה מציינים כי יפתח שיעור של 70 תלמידים. את הרישום מנהלים בוגרי הישיבה הרב זכאי והרב ליזמי.

ישיבת ראשית חכמה בראשות הרב אטון שליט"א. השנה השקיעה הישיבה רבות להצלחת הרישום והחזירה עטרה ליושנה כאשר התקבלו לשיעור א' הבא 44 תלמידים. את הרישום ניהל הרב אהרון בסורי שליט"א.

ישיבת באר יהודה בראשות הרב טופיק שליט"א רושמת לשורותיה כ-50 תלמידים. הישיבה מצטיינת בקו ישיבתי ספרדי שמור מאוד ובדרך לימוד בדרכם של חכמי פורת יוסף. את הרישום מנהל הרב יוסי ניאזוב שליט"א.

ישיבת יסודות לב תל אביב הנמצאת בשכונת הדר יוסף בעיר תל אביב בראשות הגרב"צ לב שליט"א מונה כ-270 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה וצוות הרמי"ם הישיבה נמצאת במתחם ישיבת הרמב"ם בראשות הגר"ד פרץ שליט"א. הישיבה התכוונה לפתוח שיעור גדול ולהרחיב את בנין הישיבה אך עקב התנכלות שכנים בעיר תל אביב, אשר עיניהם צרה בקיומה של הישיבה, הבניה נעצרה. בעקבות כך הישיבה תפתח שיעור של 50 תלמידים. את הרישום מנהל הר' נתי מזוז בוגר הישיבה.

יגדיל תורה ויאדיר. בהצלחה לכל בחורי הישיבות – עשו חייל בלימוד והרבו בקידוש השם במקומכם.

(קול חי)
ודאי שכל רשימה כזו שמעלים אותה כל מיני יחצני"ם שונים, כל אחד כותב זאת בסגנון אחר ומקרב את הקרוב אליו [או מה שקרוב לכיסו שמקבל על כך הון תועפות וד"ל...]. ואף פעמים שמרוב שלא מתמצאים כותבים שטויות שאפילו משלים לא היו ולא יהיו. [וגם ברשימה זו ישנם טעויות... ועדיף לא לפרט].
לכן אין לאף אחד להסתמך על רשימות כאלו מהסוג הזה, וכל אחד שרוצה לדעת ילך בעצמו ויראה או ישאל אנשים שסומך עליהם. ופעמים רבות רק מכשולים יוצאים מזה.
אבל ודאי בכדי להתפאר בעולם הישיבות זה דבר נעים וטוב, ויש להביא עוד רשימות ארוכות של הרבה ישיבות שלא נכתבו כאן וכמדומה שכל זה אפילו לא עשירית.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
שילה אפרהימי

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

אבל ודאי בכדי להתפאר בעולם הישיבות זה דבר נעים וטוב, ויש להביא עוד רשימות ארוכות של הרבה ישיבות שלא נכתבו כאן וכמדומה שכל זה אפילו לא עשירית.
אדרבה, תביא עוד. זה לא קל לקבץ מידע, ויפה שהם עשו את זה. עד שהם מתעסקים בעולם התורה עצמו אז נתקוף על קטנות?

ואין לזלזל ביחצ"נים. זה תפקיד חשוב וטוב, והם עושים עבודה קשה, ומקבלים שכר טוב, כך צריך להיות. זה חשוב לשדר לציבור את מה שקורה בעולם הישיבות, ואם היחצ"ן הוא של ישיבה מסויימת, מה רע בזה? כך העולם עובד היום. חבל לקנטר על דברים טובים.

אתה באמת מפחד שאיזה בחור ילך לישיבה מסויימת בגלל כתבה??
 

מוישי ס"ט

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

אדרבה, תביא עוד. זה לא קל לקבץ מידע, ויפה שהם עשו את זה. עד שהם מתעסקים בעולם התורה עצמו אז נתקוף על קטנות?
מהבחינה הזו אתה צודק, וכמו שכתבתי בסוף דברי. שזה נעים וטוב וחשוב. ועל זה אין חולק.
ואין לזלזל ביחצ"נים. זה תפקיד חשוב וטוב, והם עושים עבודה קשה, ומקבלים שכר טוב, כך צריך להיות. זה חשוב לשדר לציבור את מה שקורה בעולם הישיבות, ואם היחצ"ן הוא של ישיבה מסויימת, מה רע בזה? כך העולם עובד היום.
אני לא מזלזל ביחצנים כל עוד הם עושים זאת לשם שמים ולא תמורת בצע כסף, שהרי אם לא היו מקבלים תמורה לא היו עושים זאת כלל ועיקר, והם לא עושים זאת מתוך מטרה קדושה שהם מאמינים בה או במקום שהם עובדים, אלא על כל ראש מקבלים סך ידוע, כמה שיותר גבוה [ופעמים אלף דולר לכל ראש, וישנם שמשלמים יותר...], ואם היחצן הוא של ישיבה מסויימת אין בזה שום בעיה ואדרבה עושה את עבודתו. אלא שהרבה פעמים מצליחים לבלבל בחורים טובים ללכת לישיבה שלא מתאימה להם ובגלל דילים שסוגרים כל מיני רש(מ)ים ביחד, בחורים טובים נופלים בפח. ואחר כך מתרסקים... וזה דברים שבכל יום.
אתה באמת מפחד שאיזה בחור ילך לישיבה מסויימת בגלל כתבה??
בהחלט כן. ישנם הרבה הורים בפרט (...) שאינם מבינים מימינם ומשמלאם בישיבות וכיון שראו איזה כתבה על ישיבה כזו או אחרת שכתוב שם שזה מהישיבות המצויינות כיום,,, נופלים בפח ומסכימים אחר כך לרשמים שירשמו את ילדיהם שם, והרי הרשמים האלו שניה אחרי שנסגר הרישום הם כבר לא מכירים את הישיבה, והאבא הצדיק של הילד שכל כך סמך על המילה שלו, אחר כך שיש בעיה בישיבה הוא מתקשר אליו ואומר לו אמרת לי כך וכך,,,, והבטחת לי וכו', והרשם הזה טורק לו את הטלפון בפנים, או במקרה הטוב "מסבן" אותו קלות ושולח אותו לנפשו.
זה בדרך כלל לא קורה במשפחות מצויינות אלא קצת פחות, ועל זה ידוה ליבי.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
שילה אפרהימי

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

אני לא מזלזל ביחצנים כל עוד הם עושים זאת לשם שמים ולא תמורת בצע כסף,
זה מקצוע, והתמורה היא כסף. אם יש לך מתנדבים, אנחנו מחפשים כבר שנים. נשמח...
ולגבי דילים, איך זה קשור לכתבה?
אם אתה אומר.
אבל בכל אופן, כל הישיבות שהוזכרו הם ישיבות טובות וכל ההבדל הוא בסגנון, אז לא כל כך נורא אם ישלחו אותו לישיבה עם סגנון קצת שונה.
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

32%

עולם התורה הספרדי סגר השבוע את הרישום לישיבות הגדולות לשנה"ל הבעל"ט, זמן ניכר לאחר המבחנים בישיבות הליטאיות. כך נשמר המתח הלימודי בישיבות הקטנות והלחץ הגדול מסתיים בימים אלו ממש בהם הישיבות הקדושות סוגרות את הרישום לשיעור א' תשפ"ב.

הפתעת השנה ברישום הנוכחי היא ללא ספק פתיחתה של הישיבה החדשה אבני נזר, מיסודו וראשותו של הגר"ז כהן שליט"א. הישיבה בראשות הגאונים הגדולים הרב משה הראל שליט"א, הר"מ הבכיר משיבת באר התלמוד שעבר לישיבה החדשה. הגר"מ שליט"א ידוע בשיעוריו העמוקים ובהעמדת תלמידים מופלגים בתורה ויראה.

כמו כן יכהן עימו בראשות הישיבה הגאון הרב אשר חמוי שליט"א ר"מ בישיבות נזר התלמוד ושבות יהודה, אשר מהם מגיעות קבוצות מובילות ונבחרות לישיבה ומיטב התלמידים חפצים להמשיך עימו לישיבה הגדולה החדשה. הגר"א חמוי מפורסם בהעמדת תלמידים בתורה והנהגה. כמשגיח בישיבה יכהן הגה"צ הרב רחמים זיאת שליט"א אשר ידוע בשיחותיו המאלפות ובבניית בחורים בני תורה.

את הרישום מנהלים צוות רשמים מורחב ביניהם הרב יעקב אגסי יו"ר ארגון רוממות והרב שמעון אזרזר.

הישיבה החדשה מצטרפת לישיבות נוספות המובילות בעולם התורה הספרדי, בהם ישיבת אש התלמוד בראשות הגר"י לסרי שליט"א והגרא"מ וילנסקי שליט"א. הישיבה מונה כ-400 בחורים ומציינת ביקוש אדיר בקרב בני הישיבות הקטנות. הבוחנים הם ראשי הישיבה והמראיין הוא המשגיח הגר"פ איפרגן שליט"א.

עקב הצפיפות ניסו לצמצם את מספר התלמידים לשיעור א' החדש, שימנה 60 בחורים בלבד, מה שיצר לחץ עצום להתקבל לישיבה. לאור זאת הוחלט השנה כי יתקיימו מבחנים מקדימים אשר יקבעו מי יתקבל למבחן אצל ראשי הישיבה. למרות הכל תפתח הישיבה שיעור של 76 תלמידים. את הרישום מנהל הרב חיים יזדי.

ישיבת יסודות זיאת במושב יסודות, בראשות הגר"א ויזמן שליט"א, מונה כ-400 בחורים וזוכה לביקוש מבורך עם קבוצות גדולות וחזקות מהישיבות המובילות בבני ברק וירושלים. השיעור ימנה 70 בחורים בלע"ה. הבוחנים הם הרמי"ם הגר"ח כהנים והגר"ש שרייבר שליט"א, והמראיין הוא המשגיח הרב רבינוביץ שליט"א. את הרישום מנהל הרב מ. קורן מרבני הישיבה.

ישיבת מאור התורה המונה כ-350 תלמידים עומדת בראשות הגר"א סלים שליט"א. הבוחנים הם הרמי"ם הגר"י שרהבני והגר"ש טולדאנו שליט"א, חתניו של ראש הישיבה. המראיין הוא המשגיח הרב אלגרבלי שליט"א. הישיבה תפתח שיעור א' של 50 תלמידים. לישיבה יש ישי"ק מוצלחת אשר משם מגיעה קבוצת עילית לישיבה"ג. את הרישום מנהל הרב גוטפרוינד משגיח בישיבה.

ישיבת בית שמעיה, בראשות הגר"ש אנגלנדר שליט"א, אשר בוחן יחד עם בנו הגר"א שליט"א אשר גם מראיין את הנבחנים. בשנים קודמות הקדימה הישיבה את המבחנים בשונה משאר הישיבות החשובות, אך בשנה זו הוחלט לאחר התייעצות עם הגרמ"ה הירש שליט"א כי הישיבה לא תקדים את המבחנים, רק במקומות החפצים בכך. את הרישום מנהל בנו חביבו של רה"י הגר"א אנגלנדר, ולשיעור א' הבא התקבלו 80 תלמידים.

ישיבת רכסים בראשות הגר"צ סופר שליט"א מונה כ-600 תלמידים ומובילה בכמות על שאר הישיבות הקדושות. הבוחנים הם ראש השיבה וצוות הרמי"ם בראשות הרב גדליהו שליט"א. המראיין הוא בנו של רה"י הגר"י סופר. הישיבה מציינת רישום טוב ותקבל שיעור של 100 תלמידים. את הרישום מנהלים קבוצת בחורים מבני הקיבוץ יחד עם הרב שמואל סימן טוב והגר"י סופר בן רה"י.

ישיבת שערי תבונה בראשות הגר"א חדד שליט"א הישיבה מונה 300 בחורים. הישיבה מציינת ביקוש גדול ומתייחדת ברמה גבוהה כאשר הרמי"ם בישיבה הם הגר"א בן זמרא והגר"מ בן שושן שליט"א. המראיין הוא המשגיח הגר"ח יזדי שליט"א המופקד על קבלת התלמידים. לישיבה יש 2 ישיבות קטנות אשר משם מגיעות קבוצות עילית לישיבה גדולה, הפותחת שיעור של 66 בחורים. הישיבה רושמת הצלחה גדולה בשנה זו כאשר התגבשו קבוצות חזקות מהישיבות הקטנות המובילות.

ישיבת באר התלמוד בראשות הגר"י כהן שליט"א מונה כ-400 תלמידים. הבוחנים הם ראש הישיבה הרב חנוך כהן שליט"א וצוות הרמי"ם. המראיין הוא המשגיח הרב אליהו אהרון שליט"א המכהן בנוסף כראש ישיבת תל ציון לצעירים. לישיבה יש ישיבה קטנה נחשבת מאוד בירושלים ומשם מגיעה קבוצה גדולה ואיכותית לישיבה הגדולה. שיעור א' הבא ימנה כ90 תלמידים, כאשר את הרישום מנהל הרב עזרא בן שמעון מרבני הישיבה.

ישיבת דרכי דוד בעיר בית שמש בראשות הגר"מ ישראל שליט"א מונה כ-200 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הרב שילוני והרב חזן שליט"א. את הראיון עורך הרב יעקב זיאת שליט"א מרבני הישיבה, המופקד על קבלת התלמידים. בשנה האחרונה נכנסה הישיבה למבנה חדש ומפואר בעיר בית שמש ותפתח שיעור של 40 תלמידים. הישיבה רושמת הצלחה מיוחדת בשנה זו.

ישיבת משכנות התורה בראשות הגר"א כהן מונה כ-400 תלמידים. הבוחנים הם ראש הישיבה והמראיין הוא המשגיח הרב אוסטרי שליט"א. בשונה משנים קודמות בישיבה מציינים כי יפתח שיעור של 70 תלמידים. את הרישום מנהלים בוגרי הישיבה הרב זכאי והרב ליזמי.

ישיבת ראשית חכמה בראשות הרב אטון שליט"א. השנה השקיעה הישיבה רבות להצלחת הרישום והחזירה עטרה ליושנה כאשר התקבלו לשיעור א' הבא 44 תלמידים. את הרישום ניהל הרב אהרון בסורי שליט"א.

ישיבת באר יהודה בראשות הרב טופיק שליט"א רושמת לשורותיה כ-50 תלמידים. הישיבה מצטיינת בקו ישיבתי ספרדי שמור מאוד ובדרך לימוד בדרכם של חכמי פורת יוסף. את הרישום מנהל הרב יוסי ניאזוב שליט"א.

ישיבת יסודות לב תל אביב הנמצאת בשכונת הדר יוסף בעיר תל אביב בראשות הגרב"צ לב שליט"א מונה כ-270 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה וצוות הרמי"ם הישיבה נמצאת במתחם ישיבת הרמב"ם בראשות הגר"ד פרץ שליט"א. הישיבה התכוונה לפתוח שיעור גדול ולהרחיב את בנין הישיבה אך עקב התנכלות שכנים בעיר תל אביב, אשר עיניהם צרה בקיומה של הישיבה, הבניה נעצרה. בעקבות כך הישיבה תפתח שיעור של 50 תלמידים. את הרישום מנהל הר' נתי מזוז בוגר הישיבה.

יגדיל תורה ויאדיר. בהצלחה לכל בחורי הישיבות – עשו חייל בלימוד והרבו בקידוש השם במקומכם.

(קול חי)
מי יגלה עפר מעיניך מורנו ומאורנו אהוב לבנו לעד חכם עובדיה זיע"א, כמה טרחת ורצת ורצית שיתרבו ספסלי הישיבות בקרב בני עדות המזרח, וראה עתה מי ילד כל אלה, יתברך ויתעלה שמו לעד כמה בני תורה ספרדים נוספים משנה לשנה בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, כן ירבו וכן יפרצו, שיהיו גירא בעינא דשטנא כל הרשעים הארורים עוכרי ישראל אשר עינם צרה בלומדי התורה, תיפקע עינם וידום לבם, וכל המחלה אשר נתן ה' במצרים תבוא במעיהם וכליותיהם תעקרנה אכי"ר.
כמובן שרשימה זו חלקית ולוקה בחסר, יהיה המניע של הכותב אשר יהיה, העיקר שקול התורה יהדהד וישמע ברמה, ובחורי ישראל הטהורים המסולאים בפז ישקדו על התורה ויתרבו לאילני רברבי.
 

חכם

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

75%

הנה כתבה אחרת (מצא את ההבדלים...):
עולם הישיבות הספרדי זוכה לעדנה של ממש במהלך השנים האחרונות, אם בעבר היה מצוי שרבים מעולם הישיבות הספרדי היו מחפשים להתקבל דווקא לישיבות הליטאיות, אזי בשנים האחרונות המשוואה התהפכה ורבים מחפשים להישאר דווקא בעולם הישיבות הספרדי זאת בשל התפתחותו המרשימה של עולם הישיבות ואיכות הישיבות וראשיה.

שנה קשה חלפה על עולם התורה כולו, מגפת הקורונה אשר פרצה במלוא עוזה גרמה לסערות רבות, אך נדמה כי עולם הישיבות הספרדי חזק מתמיד, אם בשנים עברו הישיבות הליטאיות סגרו את עונת הרישום הרבה אחרי הרישום בעולם הישיבות הספרדי אזי השנה עולם הישיבות הספרדי סגר את הרישום רק במהלך השבועיים האחרונים זאת לאחר בקשתם של כלל ראשי הישיבות הקטנות. דבר שהוכיח את עצמו בצורה יוצאת דופן.

חשוב לציין כי עולם הישיבות הספרדי מחולק לשלל קטגוריות, יש את זו השומרת על קו שמור ויש את זו שמובילה קו פתוח יותר, יש את זו שתשמור על האוטנטיות של הלימוד הספרדי ויש את זו שתיצמד יותר ללימוד הליטאי נוסח פוניבז' וחברון, אך הצד השווה שבהן שכולם ישיבות שקנו להם שם של כבוד בכותל המזרח של עולם הישיבות.

בשנים האחרונות מלבד האיכות, עולם הישיבות הספרדי התרחב משמעותית בהיקף הכמות, עשרות אלפי תלמידים מתדפקים על דלתותיה בכל שנה ושנה והמונים מהם מפארים לאחר מכן את טובי הכוללים בעולם כולו. רגע אחרי סיום עונת הרישום יצאנו לעקוב מקרוב אחר הנתונים המרשימים והבאנו בפניכם את המספרים, את השמות ובעיקר את התזוזות בכל ישיבה וישיבה, כולנו תקווה שהצלחנו במשימה, אך חשוב לומר כי לא הצלחנו להגיע לכל ישיבה וישיבה בעולם הענק הזה, באם אתם חושבים שפספסנו משהו אתם מוזמנים לשלוח לכותב השורות בכותבת המייל שמופיעה בתחתית הכתבה.

הרישום השנה בעולם הישיבות הספרדי התחיל לאחר ההתאוששות ממושכת מנגיף הקורונה, אם בשנה החולפת בעולם הישיבות הספרדי קצצו במבחנים ובסדרי הקבלה אזי שהשנה הכל חזר למתכונתו הרגילה, החל מצורת הרישום, המבחנים לישיבות וגם 'שבתות הפרגיות' חזרו למסלולם הרגיל, בהם בחורים מהישיבות הקטנות מגיעים לעקוב מקרוב אחר הישיבה אליה הם שואפים להגיע בצורה של שהייה במשך שבת שלמה בהיכל הישיבה.


השנה בשונה משנים עברו לא היו תזוזות של ממש בעולם הישיבות הספרדי, מלבד צוותי רמי"ם או משגיחים שהתחלפו פה ושם, אך מה שכן, שני ישיבות חדשות נפתחו כאשר מי שעומד בראשם הם לא אחרים משני דמויות מוכרות מעולם התשובה והקירוב, למרות התדמית של ראשיה הם פונים לעולם הישיבות הרגיל ושואפים להקים ישיבה חשובה שתהפוך במהרה לישיבה בעלת שם בעולם הישיבות הספרדי, ועל כך בהמשך.

ישיבת 'יסודות – זיאת': ישיבת יסודות הממוקמת במושב יסודות נחשבת לאחת הישיבות המובילות בקרב הציבור הספרדי, אם לא הישיבה המובילה, הישיבה הוקמה בדם ובזיע על ידי הגאון רבי יהודה זיאת זצ"ל מייסד ונשיא מוסדות 'שתילי זיתים', ועל שמו נקראת הישיבה עד היום. הישיבה כיום מונה כארבע מאות בחורים בני עלייה ושקדנים ועומד בראשותו של הגאון רבי שמעון שרייבר שליט"א. הישיבה נחשבת כישיבה מובילה בעיקר בשל תלמידיה הידועים בהתמדתם ובשל הסגנון ה'שמור' הקיים בישיבה. בכל תקופת הרישום הנוכחי היה ביקוש חסר תקדים לישיבה, בסופו של יום התקבלו כשישים וחמישה מסלתה ושמנה של הישיבות לצעירים הספרדיות זאת למרות הביקוש הגבוה.

ישיבת 'בניין אב – דעת אליהו': ישיבת 'דעת אליהו' היא ישיבה חדשה שנפתחה בזמן אלול דאשתקד על ידי מוסדות בנין אב והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי דוד אברהם שליט"א, הישיבה נקראת בשם 'דעת אליהו' על שם חמיו של ראש הישיבה זקן הראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זיע"א שהסתלק לבית עולמו בשנה שעברה מנגיף הקורונה. הישיבה שרק נפתחה בשנה שעברה קנתה לה שם של כבוד בכותל המזרח של עולם הישיבות הספרדי והיא יצרה ביקוש חסר תקדים במהלך עונת הרישום האחרונה. לעת עתה, התקבלו לשיעור א' הבא כחמישים בחורים כאשר המספר עלול לעלות, תלוי בהחלטתו של ראש הישיבה הגר"ד אברהם שליט"א. הישיבה מונה למעלה משבעים בחורים והיא נחשבת לישיבה מבוקשת במיוחד.

ישיבת 'בית שמעיה': ישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק היא מהישיבות המובילות והוותיקות בקרב הציבור הספרדי בעיקר בשל הקו השמרן שלה, הישיבה מגדלת אלפי בוגרים ותלמידים המפארים את כותל המזרח של עולם הישיבות. הישיבה מונה כיום כשלוש מאות וחמישים בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי שלמה אנגלנדר שליט"א, השנה, הישיבה מסכמת רישום מוצלח כאשר סך הבחורים המסתמן שיתקבלו לשיעור א' הבא הוא תשעים וחמש בחורים.

ישיבת 'יקירי ירושלים': ישיבת 'יקירי ירושלים – באר התלמוד' נחשבת לאחת מן הישיבות המבוקשות והפותחות בעולם הישיבות הספרדי, משאת נפשם של בחורים רבים הוא לזכות להסתופף בין כותליה, מי שעומד בראשות הישיבה הוא הגאון רבי יהודה כהן שליט"א אשר נחשב לדמות בכירה בקרב הציבור הספרדי, גם בנו הגאון רבי חנוך כהן שליט"א משמש כראש הישיבה, בחורים רבים מעידים על נמרצותו המוסיפה רבות לאווירת הישיבה. הישיבה מובילה קו שמרני למדי, ובעגה ליטאית היא חשבת כ'תפרח פינת סלבודקה'. הישיבה מונה כיום כחמש מאות בחורים והיא צפויה לקבל לשעריה כמאה בחורים לשיעור א' הבא. הישיבה מסכמת כמידי שנה רישום מוצלח במיוחד. יצוין כי במהלך הימים האחרונים חתמה הישיבה הסכם עם ישיבת קריית התורה בקריית גת ומעתה ואילך הישיבה תהיה תחת נשיאותה של ישיבת יקירי ירושלים. כעת, לישיבה יש שלושה סניפים הראשונה בירושלים, בנתיבות ובקריית גת זאת בשל הביקוש הגדול מיישובי הדרום. פרט נוסף מעניין: לישיבה הגדולה בירושלים התקבלו השנה שלושים בחורים מישיבת יקירי ירושלים הקטנה כאשר מדובר במספר שיא של בחורים שמגיעים מאותה הישיבה.

ישיבת 'יסודות התורה – לב': ישיבת יסודות התורה או בעגה הישיבתית ישיבת 'לב' נחשבת לישיבה שהצליחה השנה ברישום מעל ומעבר, כאשר הביקוש היה חסר תקדים, הישיבה ממוקמת בבניין ישיבת הרמב"ם בתל אביב, והיא נודעת בסגנונה המיוחד, ובאווירת ה'חברון' שבה. הישיבה מונה כיום כשלוש מאות בחורים והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי ברוך צבי לב שליט"א אשר נחשב ללמדן גדול, שיעוריו העמוקים סוחפים מאות רבות של בחורים בעולם הישיבות. למרות הביקוש והלחץ האדיר הישיבה תקבל לשיעור א' הקרוב כשבעים בחורים מוצלחים במיוחד. הישיבה נחשבת לישיבה עם משטר נוקשה ביחס לעולם הישיבות הספרדי ויש מי שמכנים אותה כ'אור ישראל' הספרדית.

ישיבת 'מאור התורה': ישיבת 'מאור התורה' נחשבת לישיבה מוצלחת במיוחד, טובי בניה של הישיבות הקטנות הספרדיות מתדפקים על דלתותיה, הישיבה מונה כיום כארבע מאות בחורים והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א, גם ראש ישיבת 'חברון' מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א מגיע להיכל הישיבה מידי שבוע בכדי למסור שיעור כללי למאות התלמידים, דבר שמוסיף רבות ל'שם' הישיבה. הישיבה מסכמת רישום מוצלח עם שישים בחורים שכבר התקבלו לשיעור א' הבא.

ישיבת 'דעת חיים': ישיבת 'דעת חיים' הממוקמת בכניסה לבית וגן מול הר הרצל נחשבת לישיבה מבוקשת בקרב בחורים רבים המחפשים ישיבה 'פתוחה' יותר בסגנונה אבל מאידך גיסא עם רמה לימודית גבוהה, גם הקמפוס הענק שלה מוסיף רבות לשקיעותם ולרווחתם של הבחורים. הישיבה מונה כיום כשלוש מאות בחורים ועומדת בראשותם של הגאון רבי שלום ביתאן חתנו של מרן הגאון רבי גבריאל טולדנו זצ"ל ראש ישיבת 'אור ברוך'. ראש ישיבה נוסף הוא הגאון רבי ישי טולדנו שליט"א אשר נחשב ללמדן בסדר גודל ענק, ורבים מתדפקים על דלתותיו בכדי לשמוע את שיעוריו העמוקים. הישיבה מסכמת רישום מוצלח והיא תקבל לשנת הלימודים הבאה כשבעים בחורים.

ישיבת 'אש התלמוד': ישיבת 'אש התלמוד' הממוקמת באזור התעשייה כנפי נשרים בירושלים, נחשבת לישיבה מבוקשת במיוחד, בשל סגנונה הכובש, הישיבה מונה כארבע מאות בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי יוסף לסרי שליט"א, משגיח הישיבה הוא הגאון רבי פנחס איפרגן שליט"א אשר ידוע במסירותו לתלמידים. הישיבה הוקמה לפני שנים ספורות אך היא נחשבת לסיפור הצלחה, כשהיא הופכת למבוקשת יותר ויותר משנה לשנה, עובדה מעניינת נוספת על הישיבה היא שכמעט כל אנשי הצוות הם בוגרי ישיבות חברון ועטרת ישראל, בנוסח הסבא מסלבודקא, ראש הישיבה הגר"י לסרי הוא תלמידו של מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, וגם חתנו של הגרב"מ אזרחי – הגאון רבי אריאל וילנסקי שליט"א מכהן כראש ישיבה בישיבה. הישיבה נחלה השנה הצלחה מסחררת והביקוש היה אדיר מעבר לכל שנה, הישיבה צפויה לקבל שישים ושמונה בחורים לשיעור א' הקרוב ובכך תסכם עונת רישום מוצלחת במיוחד.

ישיבת 'רכסים': ישיבת רכסים נחשבת לישיבה הגדולה ביותר בכמות הבחורים בעולם הישיבות הספרדי, שמה הולך לפניה כישיבה מוצלחת ורבים מבקשים להתקבל למקום, הישיבה מובילה קו 'פתוח' למדי כאשר מלכתחילה אין שם 'השגחה' קפדנית. הישיבה מונה כשש מאות בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי אליהו ציון סופר שליט"א מזקני ראשי הישיבות הספרדיות. הישיבה מסכמת רישום ותקבל לשיעור א' הקרוב 110 בחורים. בישיבה מציינים את הנס הרפואי של ראש הישיבה הגאון רבי אליהו ציון סופר שליט"א אשר היה שרוי במצב קשה ובחסדי שמים החלים לחלוטין.

ישיבת 'משכנות התורה': ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק הוקמה בשנת תשס"א ועמדה בנשיאותו והכוונתו של מרן ראש הישיבה הגרמ"י לפקוביץ זצוק"ל, הישיבה מובילה קו שמרני בדרכו של נשיא הישיבה וכפופה להוראותיו. הישיבה מונה כיום כארבע מאות בחורים והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי אפרים כהן שליט"א, מי שמשמש כמשגיח הישיבה הוא הגאון רבי משה דוד לפקוביץ שליט"א בנו של נשיא ומכוון הישיבה. הישיבה נכנסה בשנה דאשתקד למשכנה החדש והמרווח ברחוב עזרא פינת בן יעקב בבני ברק לרווחתם של מאות הבחורים. צוות הישיבה מסכם רישום מוצלח עם שמונים בחורים שיתקבלו לשיעור א' החדש.

ישיבת 'באר יצחק': ישיבת 'באר יצחק – טלזסטון' מונה כיום כשלוש מאות בחורים ונחשבת לישיבה חשובה מאוד בקרב הציבור הספרדי, לפני כשנה עזב את הישיבה המשגיח הגר"ד פלג ומאז מי שמשמש כדמות המרכזית בישיבה הוא הגאון רבי צמח פרץ שליט"א לצידו של ראש הישיבה הגאון רבי מנשה טופיק אביעזרי שליט"א, הישיבה שוכנת בקמפוס מפואר ורחב ידיים במעלה היישוב החרדי טלזסטון. הישיבה אף מתהדרת בשיעוריו של ראש הישיבה הנחשבים עמקניים מאוד. בהנהלת הישיבה מסכמים רישום עם קבלתם של כשישים וחמישה בחורים לשיעור א' הקרוב, יצוין כי מינוי מרענן נרשם בישיבה כאשר הגר"י אמסלם שכיהן עד עתה כמשגיח בישיבת 'שבות יהודה' לצעירים מונה לכהן כמשגיח בישיבה.


ישיבת 'ברכת אפרים': ישיבת 'ברכת אפרים' נחשבת לישיבה מיוחדת כשהיא בסגנון 'מרביצי תורה', לדוגמא, ראש הישיבה מורה להצביע בבחירות לרשימת יהדות התורה ג', ובכך הוא מבין ראשי הישיבות הספרדיים הבודדים שעוד מורים כך. הישיבה היא ישיבה שמרנית בסגנון של עולם הישיבות בבני ברק, והיא מונה כשלוש מאות בחורים, מי שמשמש כראש הישיבה הוא הגאון רבי בצאלאל פנחסי שליט"א דמות ידועה מאוד בקרב הציבור הספרדי. הישיבה מסכמת רישום מוצלח עם קבלתם של כחמישים בחורים לשיעור א' הקרוב. במהלך השנה החולפת הישיבה נכנסה למשכנה החדש בקריית הישיבה בבני ברק.

ישיבת 'שערי תבונה': ישיבת שערי תבונה ממוקמת בעיר אלעד והיא מונה כארבע מאות בחורים והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי אהרן חדד שליט"א, ראש הישיבה ידוע בלמדנותו ורבים מגיעים לשמוע את שיעוריו שהפכו לשם דבר בעולם הישיבות. הישיבה מחזיקה אף שני ישיבות קטנות בבני ברק, ישיבת 'שערי תבונה' לצעירים וישיבת 'דבר אברהם' וטובי הבחורים בישיבות הללו מגיעים לישיבה הגדולה באלעד. הישיבה רושמת רישום מוצלח עם קבלתם של 64 בחורים לשיעור א' הבא.

ישיבת 'תפארת הלוי': ישיבת 'תפארת הלוי' ממוקמת בעיר אלעד, הישיבה מונה כיום כמאתיים וחמישים בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי משה לוי שליט"א אשר מכהן גם כראש ישיבה בירושלים, מי שמכהן בפועל כמנהלה הרוחני של הישיבה הוא הגאון רבי בועז לביא שליט"א. בעבר כונתה הישיבה 'שערי דעת'. בישיבה מסכמים רישום מוצלח עם קבלתם של שישים בחורים לשיעור א' הבא.

ישיבת 'אוהל יוסף': ישיבת אוהל יוסף בבני ברק עומדת בנשיאות מקים עולה של תורה הגאון רבי צבי פדידה שליט"א, הישיבה הירושלמית פותחת את שעריה עם מאות הבחורים המתדפקים על דלתותיה. בהנהלה מסכמים רישום מוצלח כאשר התקבלו לשיעור א' הבא 60 בחורים מטובי עולם התורה והישיבות המובילות בציבור הספרדי. בישיבה קיים מגוון רחב של בוחנים בהם ראשי הישיבה הגאון רבי יעקב שרבני שליט"א הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א בנו של הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א, המשגיח הגאון רבי מאיר פדידה שליט"א וכן המנהל הרוחני רבי יוסף עבאדי שליט"א.

ישיבת 'אורחות התלמוד': ישיבת 'אורחות התלמוד' של הרב אהרונוב פתחה את שעריה לפני שנים ספורות ושמה עולה מיום ליום. הישיבה ממוקמת בשכונת רמת אשכול בירושלים, הישיבה מסכמת רישום עם כשלושים בחורים שהתקבלו לשיעור א' הקרוב.

ישיבת 'תורת אברהם': ישיבת תורת אברהם גם היא נפתחה לפני כשנתיים אך שמה עולה מיום ליום וצורבים רבים חפצים ללמוד בין כותליה. הישיבה עומדת בראשותו של הגאון רבי זאדה בניהולו של הרב שאלתיאל והיא ממוקמת בבניינים של ישיבת פרעשבורג בירושלים.

ישיבת 'שער התלמוד': ישיבת 'שער התלמוד' ממוקמת בשכונת גבעת שאול בירושלים, מי שעומד בראשות הישיבה הוא הגאון רבי יוסף בן עמרם שליט"א, בהנהלת הישיבה השקיעו מאוד ברישום של השנה הקרובה והיא מסכמת רישום מוצלח. על פי הצפי בשנה הקרובה צפויים להתקבל למעלה מחמישים בחורים לשיעור א' הקרוב.

ישיבת 'כסא רחמים': ישיבת 'כסא רחמים' בעיר בני ברק עומדת בראשותו של מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א. הרישום מבוסס מידי שנה על רשת הישיבות קטנות של מוסדות 'כסא רחמים' בבני ברק, עמנואל, נתיבות ועוד. מי שמנהל את הישיבה בפועל מבחינה רוחנית הוא הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א, אחיו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א. הישיבה נחשבת לספרדית מאוד כאשר לומדים בישיבה טור בית יוסף, טעמי המקרא ואפילו הלכות סת"ם. זאת בנוסף להקפדה שמובילה הישיבה בכל מה שקשור להגיה ספרדית מקורית בביטוי הנכון של אותיות חי"ת, עי"ן, וצד"י, כמסורת הספרדים. אפשר לומר, כי לולא ישיבת 'כסא רחמים' היתה משתכחת דרך הלימוד והעיון הספרדי, להעמיק בדברי הרש"י והמהרש"א דבר שממשיך בהיכל הישיבה בכל עז.

ישיבת 'נחלת דן': ישיבת 'נחלת דן' בבני ברק נפתחה לפני מספר שנים על ידי ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' הגאון רבי יחמיאל אונגרישר שליט"א על שמה של הישיבה מונצח שמו של ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' המנוח הגאון רבי דן אונגרישר אשר עמד תמיד לימינם של ציבור בני התורה הספרדיים, הישיבה מונה כיום כמאה ועשרים בחורים, והיא נחשבת לישיבת הסניף של 'בית מדרש עליון' הליטאית. הישיבה ממוקמת ברחוב בן יעקב בבני ברק ונמסרים בה שיעורים גם מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' בהם הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א, הגאון רבי נפתלי קופשיץ שליט"א, הגאון רבי ישראל סוקל שליט"א, הישיבה עומדת בראשותו של הגאון רבי איתמר נויפלד שליט"א. הישיבה מקבלת מגוון רחב של בחורים והיא מסכמת רישום עם כשלושים בחורים שיתקבלו לשיעור א' הבא.

ישיבת 'פורת יוסף': ישיבת 'פורת יוסף' הממוקמת בעיר העתיקה שבירושלים עומדת בראשותו של נשיא מועצת החכמים מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א, מי שעוד מכהן בראשות הישיבה הוא הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ שליט"א והגאון רבי שמואל בצלאל שליט"א, הישיבה ידועה בקו המיוחד אותו היא מובילה, ראש הישיבה מגיע למקום למסור 'שיעורים כלליים' ורבים מגיעים לשמוע שיעורים אלו. הישיבה שומרת על מספר נמוך יחסית של בחורים והיא סוגרת רישום עם כארבעים בחורים שעתידים להתקבל לשיעור א' הבא. ראש הישיבה ונשיא מועצת החכמים שליט"א מקיים קשר רציף עם בוגרי הישיבה לדורותיה כאשר הוא מוסר מידי חודש וועד לבוגרי הישיבה ברחבי הארץ.

ישיבת 'פורת יוסף – גאולה': ישיבת 'פורת יוסף –גאולה' עומדת בראשות הגאון רבי משה צדקה שליט"א, הישיבה סובבת סביב אישיותו של ראש הישיבה הנחשב כאחד מגדולי וזקני גדולי הדור הספרדיים, הישיבה משמרת את הקו המיתולוגי של ישיבת פורת יוסף מאז ימיו של ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייה זיע"א דבר המתבטא בעיקר ביראת שמים ורמה לימודית גבוהה, הישיבה פונה אל הציבור הספרדי הירושלמי הוותיק. הישיבה מסכמת רישום של כארבעים בחורים.

ישיבת 'אור לציון': ישיבת 'אור לציון' ממוקמת בשכונת גבעת משה בירושלים והיא נמצאת בבניין רחב ידים, הישיבה עומדת בראשותו של הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, והיא נושאת את שמו של אביו מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל. מי שעוד מכהן כראש ישיבה הוא הגר"צ פרצוביץ שליט"א מראשי ישיבת 'מיר' בברכפלד. הישיבה מונה כמאתיים בחורים והיא תקבל לשיעור א' הקרוב כארבעים בחורים. ראש הישיבה הגר"א אבא שאול הוא חניך ישיבת פונביז' ומתלמידיו המובהקים של מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א כשהוא מחדיר את הסגנון הפונוביזאי' לתלמידי הישיבה בדרך הלימוד העיוני. בישיבה קיימו השנה מיזם חדשני כאשר הם ערכו 'סדר הכנה' לכלל התלמידים שצפויים להגיע לזמן אלול הקרוב לישיבה.

ישיבת שיח יצחק: ישיבת שיח יצחק בקריית ספר עומדת בראשותו של ראש הישיבה הגאון רבי אליהו דוד אוחנה שליט"א. כמו כן, הגאון רבי יעקב שרבני שליט"א מראשי ישיבת מאור התורה מגיע למסור את השיעור כללי בהיכל הישיבה מידי שבוע. במהלך השנה האחרונה התווסף כח אדיר לישיבה כאשר הגאון רבי דוד פלג שליט"א וכן הרב יחזקאל פרובר מצוות ההשגחה של ישיבת טלזטון הצטרפו לישיבה דבר אשר נותן את אותותיו והעלה את קרנה של הישיבה. הישיבה ממוקמת ברחבי דשא עם תנאים גבוהים ביותר דבר אשר תורם רבות לרחבות הדעת של בני הישיבה ולשקידתם הרבה. הישיבה מונה כיום כ-100 בחורים והיא סוגרת רישום מוצלח עם כ-40 בחורים שיכנסו לשיעור א' הבא. מי שניצח על מלאכת הרישום הוא הרב משה חסיד.

ישיבת נזר התורה: ישיבה חדשה נפתחה השנה על ידי הגאון רבי זמיר כהן שליט"א, מחבר סדרת שו"ת על סוגיות תורניות עמוקות, ראש מוסדות תורה מפוארים בעיר ביתר ורב שכונת אתרוג בעיר. הישיבה שתקרא בשם 'אבני נזר' תוקם בירושלים והיא פונה לבחורי הישיבות הספרדיות, זאת למרות מעמדו של ראש הישיבה כמי שמחזיר בתשובה רבים. ראשי הישיבה בנוסף לגר"ז כהן יכהנו, הגאון רבי משה הראל נכדו של הבאבא סאלי זיע"א שכיהן עד עתה כר"מ בישיבת יקירי ירושלים וכן הגאון רבי אשר חמוי אשר כיהן עד עתה כר"מ בישיבת שבות יהודה לצעירים. מי שניהל את הרישום הם הרב שמעון אזרזר והרב יעקב אגסי. בישיבה מסכמים רישום של 34 בחורים וימים יגידו האם המהלך צלח.

ישיבת לבב חכמה: ישיבה נוספת שתקום בזמן אלול הקרוב היא ישיבת 'לבב חכמה' שתעמוד בראשות הגאון רבי בנימין גמליאלי שליט"א תלמידו המובהק של הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א חבר מועצת חכמי התורה ומגדולי מחזירי התשובה בדורנו. עד עתה הוא כיהן כר"מ בישיבת 'אור החיים' בירושלים וכעת הוא החליט להקים ישיבה משל עצמו. עד עתה התקבלו לשיעור א' החדש כשלושים בחורים כאשר מרביתם הגיעו מישיבת 'לבב חכמה' לצעירים.

ישיבת באר יהודה: ישיבת באר יהודה העומדת בראשותו של הגאון רבי יצחק טופיק שליט"א המונה כיום כ-220 בחורים מטובי הבחורים רשמה השנה הצלחה אדירה ומסחררת בביקוש שיא לישיבה וסגרה את הרישום מוקדם יותר מבין הישיבות הראשונות, כשבין שורותיה נוספו 60 בחורים בני עליה מובחרים.

פספסנו את הישיבה שלכם? מצאתם טעות בנתונים? אתם מוזמנים לשלוח לכותב השורות בכתובת המייל: ymelamed19@gmail.com
 

לביא

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

25%

הנה כתבה אחרת (מצא את ההבדלים...):
עולם הישיבות הספרדי זוכה לעדנה של ממש במהלך השנים האחרונות, אם בעבר היה מצוי שרבים מעולם הישיבות הספרדי היו מחפשים להתקבל דווקא לישיבות הליטאיות, אזי בשנים האחרונות המשוואה התהפכה ורבים מחפשים להישאר דווקא בעולם הישיבות הספרדי זאת בשל התפתחותו המרשימה של עולם הישיבות ואיכות הישיבות וראשיה.

שנה קשה חלפה על עולם התורה כולו, מגפת הקורונה אשר פרצה במלוא עוזה גרמה לסערות רבות, אך נדמה כי עולם הישיבות הספרדי חזק מתמיד, אם בשנים עברו הישיבות הליטאיות סגרו את עונת הרישום הרבה אחרי הרישום בעולם הישיבות הספרדי אזי השנה עולם הישיבות הספרדי סגר את הרישום רק במהלך השבועיים האחרונים זאת לאחר בקשתם של כלל ראשי הישיבות הקטנות. דבר שהוכיח את עצמו בצורה יוצאת דופן.

חשוב לציין כי עולם הישיבות הספרדי מחולק לשלל קטגוריות, יש את זו השומרת על קו שמור ויש את זו שמובילה קו פתוח יותר, יש את זו שתשמור על האוטנטיות של הלימוד הספרדי ויש את זו שתיצמד יותר ללימוד הליטאי נוסח פוניבז' וחברון, אך הצד השווה שבהן שכולם ישיבות שקנו להם שם של כבוד בכותל המזרח של עולם הישיבות.

בשנים האחרונות מלבד האיכות, עולם הישיבות הספרדי התרחב משמעותית בהיקף הכמות, עשרות אלפי תלמידים מתדפקים על דלתותיה בכל שנה ושנה והמונים מהם מפארים לאחר מכן את טובי הכוללים בעולם כולו. רגע אחרי סיום עונת הרישום יצאנו לעקוב מקרוב אחר הנתונים המרשימים והבאנו בפניכם את המספרים, את השמות ובעיקר את התזוזות בכל ישיבה וישיבה, כולנו תקווה שהצלחנו במשימה, אך חשוב לומר כי לא הצלחנו להגיע לכל ישיבה וישיבה בעולם הענק הזה, באם אתם חושבים שפספסנו משהו אתם מוזמנים לשלוח לכותב השורות בכותבת המייל שמופיעה בתחתית הכתבה.

הרישום השנה בעולם הישיבות הספרדי התחיל לאחר ההתאוששות ממושכת מנגיף הקורונה, אם בשנה החולפת בעולם הישיבות הספרדי קצצו במבחנים ובסדרי הקבלה אזי שהשנה הכל חזר למתכונתו הרגילה, החל מצורת הרישום, המבחנים לישיבות וגם 'שבתות הפרגיות' חזרו למסלולם הרגיל, בהם בחורים מהישיבות הקטנות מגיעים לעקוב מקרוב אחר הישיבה אליה הם שואפים להגיע בצורה של שהייה במשך שבת שלמה בהיכל הישיבה.


השנה בשונה משנים עברו לא היו תזוזות של ממש בעולם הישיבות הספרדי, מלבד צוותי רמי"ם או משגיחים שהתחלפו פה ושם, אך מה שכן, שני ישיבות חדשות נפתחו כאשר מי שעומד בראשם הם לא אחרים משני דמויות מוכרות מעולם התשובה והקירוב, למרות התדמית של ראשיה הם פונים לעולם הישיבות הרגיל ושואפים להקים ישיבה חשובה שתהפוך במהרה לישיבה בעלת שם בעולם הישיבות הספרדי, ועל כך בהמשך.

ישיבת 'יסודות – זיאת': ישיבת יסודות הממוקמת במושב יסודות נחשבת לאחת הישיבות המובילות בקרב הציבור הספרדי, אם לא הישיבה המובילה, הישיבה הוקמה בדם ובזיע על ידי הגאון רבי יהודה זיאת זצ"ל מייסד ונשיא מוסדות 'שתילי זיתים', ועל שמו נקראת הישיבה עד היום. הישיבה כיום מונה כארבע מאות בחורים בני עלייה ושקדנים ועומד בראשותו של הגאון רבי שמעון שרייבר שליט"א. הישיבה נחשבת כישיבה מובילה בעיקר בשל תלמידיה הידועים בהתמדתם ובשל הסגנון ה'שמור' הקיים בישיבה. בכל תקופת הרישום הנוכחי היה ביקוש חסר תקדים לישיבה, בסופו של יום התקבלו כשישים וחמישה מסלתה ושמנה של הישיבות לצעירים הספרדיות זאת למרות הביקוש הגבוה.

ישיבת 'בניין אב – דעת אליהו': ישיבת 'דעת אליהו' היא ישיבה חדשה שנפתחה בזמן אלול דאשתקד על ידי מוסדות בנין אב והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי דוד אברהם שליט"א, הישיבה נקראת בשם 'דעת אליהו' על שם חמיו של ראש הישיבה זקן הראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זיע"א שהסתלק לבית עולמו בשנה שעברה מנגיף הקורונה. הישיבה שרק נפתחה בשנה שעברה קנתה לה שם של כבוד בכותל המזרח של עולם הישיבות הספרדי והיא יצרה ביקוש חסר תקדים במהלך עונת הרישום האחרונה. לעת עתה, התקבלו לשיעור א' הבא כחמישים בחורים כאשר המספר עלול לעלות, תלוי בהחלטתו של ראש הישיבה הגר"ד אברהם שליט"א. הישיבה מונה למעלה משבעים בחורים והיא נחשבת לישיבה מבוקשת במיוחד.

ישיבת 'בית שמעיה': ישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק היא מהישיבות המובילות והוותיקות בקרב הציבור הספרדי בעיקר בשל הקו השמרן שלה, הישיבה מגדלת אלפי בוגרים ותלמידים המפארים את כותל המזרח של עולם הישיבות. הישיבה מונה כיום כשלוש מאות וחמישים בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי שלמה אנגלנדר שליט"א, השנה, הישיבה מסכמת רישום מוצלח כאשר סך הבחורים המסתמן שיתקבלו לשיעור א' הבא הוא תשעים וחמש בחורים.

ישיבת 'יקירי ירושלים': ישיבת 'יקירי ירושלים – באר התלמוד' נחשבת לאחת מן הישיבות המבוקשות והפותחות בעולם הישיבות הספרדי, משאת נפשם של בחורים רבים הוא לזכות להסתופף בין כותליה, מי שעומד בראשות הישיבה הוא הגאון רבי יהודה כהן שליט"א אשר נחשב לדמות בכירה בקרב הציבור הספרדי, גם בנו הגאון רבי חנוך כהן שליט"א משמש כראש הישיבה, בחורים רבים מעידים על נמרצותו המוסיפה רבות לאווירת הישיבה. הישיבה מובילה קו שמרני למדי, ובעגה ליטאית היא חשבת כ'תפרח פינת סלבודקה'. הישיבה מונה כיום כחמש מאות בחורים והיא צפויה לקבל לשעריה כמאה בחורים לשיעור א' הבא. הישיבה מסכמת כמידי שנה רישום מוצלח במיוחד. יצוין כי במהלך הימים האחרונים חתמה הישיבה הסכם עם ישיבת קריית התורה בקריית גת ומעתה ואילך הישיבה תהיה תחת נשיאותה של ישיבת יקירי ירושלים. כעת, לישיבה יש שלושה סניפים הראשונה בירושלים, בנתיבות ובקריית גת זאת בשל הביקוש הגדול מיישובי הדרום. פרט נוסף מעניין: לישיבה הגדולה בירושלים התקבלו השנה שלושים בחורים מישיבת יקירי ירושלים הקטנה כאשר מדובר במספר שיא של בחורים שמגיעים מאותה הישיבה.

ישיבת 'יסודות התורה – לב': ישיבת יסודות התורה או בעגה הישיבתית ישיבת 'לב' נחשבת לישיבה שהצליחה השנה ברישום מעל ומעבר, כאשר הביקוש היה חסר תקדים, הישיבה ממוקמת בבניין ישיבת הרמב"ם בתל אביב, והיא נודעת בסגנונה המיוחד, ובאווירת ה'חברון' שבה. הישיבה מונה כיום כשלוש מאות בחורים והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי ברוך צבי לב שליט"א אשר נחשב ללמדן גדול, שיעוריו העמוקים סוחפים מאות רבות של בחורים בעולם הישיבות. למרות הביקוש והלחץ האדיר הישיבה תקבל לשיעור א' הקרוב כשבעים בחורים מוצלחים במיוחד. הישיבה נחשבת לישיבה עם משטר נוקשה ביחס לעולם הישיבות הספרדי ויש מי שמכנים אותה כ'אור ישראל' הספרדית.

ישיבת 'מאור התורה': ישיבת 'מאור התורה' נחשבת לישיבה מוצלחת במיוחד, טובי בניה של הישיבות הקטנות הספרדיות מתדפקים על דלתותיה, הישיבה מונה כיום כארבע מאות בחורים והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א, גם ראש ישיבת 'חברון' מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א מגיע להיכל הישיבה מידי שבוע בכדי למסור שיעור כללי למאות התלמידים, דבר שמוסיף רבות ל'שם' הישיבה. הישיבה מסכמת רישום מוצלח עם שישים בחורים שכבר התקבלו לשיעור א' הבא.

ישיבת 'דעת חיים': ישיבת 'דעת חיים' הממוקמת בכניסה לבית וגן מול הר הרצל נחשבת לישיבה מבוקשת בקרב בחורים רבים המחפשים ישיבה 'פתוחה' יותר בסגנונה אבל מאידך גיסא עם רמה לימודית גבוהה, גם הקמפוס הענק שלה מוסיף רבות לשקיעותם ולרווחתם של הבחורים. הישיבה מונה כיום כשלוש מאות בחורים ועומדת בראשותם של הגאון רבי שלום ביתאן חתנו של מרן הגאון רבי גבריאל טולדנו זצ"ל ראש ישיבת 'אור ברוך'. ראש ישיבה נוסף הוא הגאון רבי ישי טולדנו שליט"א אשר נחשב ללמדן בסדר גודל ענק, ורבים מתדפקים על דלתותיו בכדי לשמוע את שיעוריו העמוקים. הישיבה מסכמת רישום מוצלח והיא תקבל לשנת הלימודים הבאה כשבעים בחורים.

ישיבת 'אש התלמוד': ישיבת 'אש התלמוד' הממוקמת באזור התעשייה כנפי נשרים בירושלים, נחשבת לישיבה מבוקשת במיוחד, בשל סגנונה הכובש, הישיבה מונה כארבע מאות בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי יוסף לסרי שליט"א, משגיח הישיבה הוא הגאון רבי פנחס איפרגן שליט"א אשר ידוע במסירותו לתלמידים. הישיבה הוקמה לפני שנים ספורות אך היא נחשבת לסיפור הצלחה, כשהיא הופכת למבוקשת יותר ויותר משנה לשנה, עובדה מעניינת נוספת על הישיבה היא שכמעט כל אנשי הצוות הם בוגרי ישיבות חברון ועטרת ישראל, בנוסח הסבא מסלבודקא, ראש הישיבה הגר"י לסרי הוא תלמידו של מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, וגם חתנו של הגרב"מ אזרחי – הגאון רבי אריאל וילנסקי שליט"א מכהן כראש ישיבה בישיבה. הישיבה נחלה השנה הצלחה מסחררת והביקוש היה אדיר מעבר לכל שנה, הישיבה צפויה לקבל שישים ושמונה בחורים לשיעור א' הקרוב ובכך תסכם עונת רישום מוצלחת במיוחד.

ישיבת 'רכסים': ישיבת רכסים נחשבת לישיבה הגדולה ביותר בכמות הבחורים בעולם הישיבות הספרדי, שמה הולך לפניה כישיבה מוצלחת ורבים מבקשים להתקבל למקום, הישיבה מובילה קו 'פתוח' למדי כאשר מלכתחילה אין שם 'השגחה' קפדנית. הישיבה מונה כשש מאות בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי אליהו ציון סופר שליט"א מזקני ראשי הישיבות הספרדיות. הישיבה מסכמת רישום ותקבל לשיעור א' הקרוב 110 בחורים. בישיבה מציינים את הנס הרפואי של ראש הישיבה הגאון רבי אליהו ציון סופר שליט"א אשר היה שרוי במצב קשה ובחסדי שמים החלים לחלוטין.

ישיבת 'משכנות התורה': ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק הוקמה בשנת תשס"א ועמדה בנשיאותו והכוונתו של מרן ראש הישיבה הגרמ"י לפקוביץ זצוק"ל, הישיבה מובילה קו שמרני בדרכו של נשיא הישיבה וכפופה להוראותיו. הישיבה מונה כיום כארבע מאות בחורים והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי אפרים כהן שליט"א, מי שמשמש כמשגיח הישיבה הוא הגאון רבי משה דוד לפקוביץ שליט"א בנו של נשיא ומכוון הישיבה. הישיבה נכנסה בשנה דאשתקד למשכנה החדש והמרווח ברחוב עזרא פינת בן יעקב בבני ברק לרווחתם של מאות הבחורים. צוות הישיבה מסכם רישום מוצלח עם שמונים בחורים שיתקבלו לשיעור א' החדש.

ישיבת 'באר יצחק': ישיבת 'באר יצחק – טלזסטון' מונה כיום כשלוש מאות בחורים ונחשבת לישיבה חשובה מאוד בקרב הציבור הספרדי, לפני כשנה עזב את הישיבה המשגיח הגר"ד פלג ומאז מי שמשמש כדמות המרכזית בישיבה הוא הגאון רבי צמח פרץ שליט"א לצידו של ראש הישיבה הגאון רבי מנשה טופיק אביעזרי שליט"א, הישיבה שוכנת בקמפוס מפואר ורחב ידיים במעלה היישוב החרדי טלזסטון. הישיבה אף מתהדרת בשיעוריו של ראש הישיבה הנחשבים עמקניים מאוד. בהנהלת הישיבה מסכמים רישום עם קבלתם של כשישים וחמישה בחורים לשיעור א' הקרוב, יצוין כי מינוי מרענן נרשם בישיבה כאשר הגר"י אמסלם שכיהן עד עתה כמשגיח בישיבת 'שבות יהודה' לצעירים מונה לכהן כמשגיח בישיבה.


ישיבת 'ברכת אפרים': ישיבת 'ברכת אפרים' נחשבת לישיבה מיוחדת כשהיא בסגנון 'מרביצי תורה', לדוגמא, ראש הישיבה מורה להצביע בבחירות לרשימת יהדות התורה ג', ובכך הוא מבין ראשי הישיבות הספרדיים הבודדים שעוד מורים כך. הישיבה היא ישיבה שמרנית בסגנון של עולם הישיבות בבני ברק, והיא מונה כשלוש מאות בחורים, מי שמשמש כראש הישיבה הוא הגאון רבי בצאלאל פנחסי שליט"א דמות ידועה מאוד בקרב הציבור הספרדי. הישיבה מסכמת רישום מוצלח עם קבלתם של כחמישים בחורים לשיעור א' הקרוב. במהלך השנה החולפת הישיבה נכנסה למשכנה החדש בקריית הישיבה בבני ברק.

ישיבת 'שערי תבונה': ישיבת שערי תבונה ממוקמת בעיר אלעד והיא מונה כארבע מאות בחורים והיא עומדת בראשותו של הגאון רבי אהרן חדד שליט"א, ראש הישיבה ידוע בלמדנותו ורבים מגיעים לשמוע את שיעוריו שהפכו לשם דבר בעולם הישיבות. הישיבה מחזיקה אף שני ישיבות קטנות בבני ברק, ישיבת 'שערי תבונה' לצעירים וישיבת 'דבר אברהם' וטובי הבחורים בישיבות הללו מגיעים לישיבה הגדולה באלעד. הישיבה רושמת רישום מוצלח עם קבלתם של 64 בחורים לשיעור א' הבא.

ישיבת 'תפארת הלוי': ישיבת 'תפארת הלוי' ממוקמת בעיר אלעד, הישיבה מונה כיום כמאתיים וחמישים בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי משה לוי שליט"א אשר מכהן גם כראש ישיבה בירושלים, מי שמכהן בפועל כמנהלה הרוחני של הישיבה הוא הגאון רבי בועז לביא שליט"א. בעבר כונתה הישיבה 'שערי דעת'. בישיבה מסכמים רישום מוצלח עם קבלתם של שישים בחורים לשיעור א' הבא.

ישיבת 'אוהל יוסף': ישיבת אוהל יוסף בבני ברק עומדת בנשיאות מקים עולה של תורה הגאון רבי צבי פדידה שליט"א, הישיבה הירושלמית פותחת את שעריה עם מאות הבחורים המתדפקים על דלתותיה. בהנהלה מסכמים רישום מוצלח כאשר התקבלו לשיעור א' הבא 60 בחורים מטובי עולם התורה והישיבות המובילות בציבור הספרדי. בישיבה קיים מגוון רחב של בוחנים בהם ראשי הישיבה הגאון רבי יעקב שרבני שליט"א הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א בנו של הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א, המשגיח הגאון רבי מאיר פדידה שליט"א וכן המנהל הרוחני רבי יוסף עבאדי שליט"א.

ישיבת 'אורחות התלמוד': ישיבת 'אורחות התלמוד' של הרב אהרונוב פתחה את שעריה לפני שנים ספורות ושמה עולה מיום ליום. הישיבה ממוקמת בשכונת רמת אשכול בירושלים, הישיבה מסכמת רישום עם כשלושים בחורים שהתקבלו לשיעור א' הקרוב.

ישיבת 'תורת אברהם': ישיבת תורת אברהם גם היא נפתחה לפני כשנתיים אך שמה עולה מיום ליום וצורבים רבים חפצים ללמוד בין כותליה. הישיבה עומדת בראשותו של הגאון רבי זאדה בניהולו של הרב שאלתיאל והיא ממוקמת בבניינים של ישיבת פרעשבורג בירושלים.

ישיבת 'שער התלמוד': ישיבת 'שער התלמוד' ממוקמת בשכונת גבעת שאול בירושלים, מי שעומד בראשות הישיבה הוא הגאון רבי יוסף בן עמרם שליט"א, בהנהלת הישיבה השקיעו מאוד ברישום של השנה הקרובה והיא מסכמת רישום מוצלח. על פי הצפי בשנה הקרובה צפויים להתקבל למעלה מחמישים בחורים לשיעור א' הקרוב.

ישיבת 'כסא רחמים': ישיבת 'כסא רחמים' בעיר בני ברק עומדת בראשותו של מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א. הרישום מבוסס מידי שנה על רשת הישיבות קטנות של מוסדות 'כסא רחמים' בבני ברק, עמנואל, נתיבות ועוד. מי שמנהל את הישיבה בפועל מבחינה רוחנית הוא הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א, אחיו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א. הישיבה נחשבת לספרדית מאוד כאשר לומדים בישיבה טור בית יוסף, טעמי המקרא ואפילו הלכות סת"ם. זאת בנוסף להקפדה שמובילה הישיבה בכל מה שקשור להגיה ספרדית מקורית בביטוי הנכון של אותיות חי"ת, עי"ן, וצד"י, כמסורת הספרדים. אפשר לומר, כי לולא ישיבת 'כסא רחמים' היתה משתכחת דרך הלימוד והעיון הספרדי, להעמיק בדברי הרש"י והמהרש"א דבר שממשיך בהיכל הישיבה בכל עז.

ישיבת 'נחלת דן': ישיבת 'נחלת דן' בבני ברק נפתחה לפני מספר שנים על ידי ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' הגאון רבי יחמיאל אונגרישר שליט"א על שמה של הישיבה מונצח שמו של ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' המנוח הגאון רבי דן אונגרישר אשר עמד תמיד לימינם של ציבור בני התורה הספרדיים, הישיבה מונה כיום כמאה ועשרים בחורים, והיא נחשבת לישיבת הסניף של 'בית מדרש עליון' הליטאית. הישיבה ממוקמת ברחוב בן יעקב בבני ברק ונמסרים בה שיעורים גם מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' בהם הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א, הגאון רבי נפתלי קופשיץ שליט"א, הגאון רבי ישראל סוקל שליט"א, הישיבה עומדת בראשותו של הגאון רבי איתמר נויפלד שליט"א. הישיבה מקבלת מגוון רחב של בחורים והיא מסכמת רישום עם כשלושים בחורים שיתקבלו לשיעור א' הבא.

ישיבת 'פורת יוסף': ישיבת 'פורת יוסף' הממוקמת בעיר העתיקה שבירושלים עומדת בראשותו של נשיא מועצת החכמים מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א, מי שעוד מכהן בראשות הישיבה הוא הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ שליט"א והגאון רבי שמואל בצלאל שליט"א, הישיבה ידועה בקו המיוחד אותו היא מובילה, ראש הישיבה מגיע למקום למסור 'שיעורים כלליים' ורבים מגיעים לשמוע שיעורים אלו. הישיבה שומרת על מספר נמוך יחסית של בחורים והיא סוגרת רישום עם כארבעים בחורים שעתידים להתקבל לשיעור א' הבא. ראש הישיבה ונשיא מועצת החכמים שליט"א מקיים קשר רציף עם בוגרי הישיבה לדורותיה כאשר הוא מוסר מידי חודש וועד לבוגרי הישיבה ברחבי הארץ.

ישיבת 'פורת יוסף – גאולה': ישיבת 'פורת יוסף –גאולה' עומדת בראשות הגאון רבי משה צדקה שליט"א, הישיבה סובבת סביב אישיותו של ראש הישיבה הנחשב כאחד מגדולי וזקני גדולי הדור הספרדיים, הישיבה משמרת את הקו המיתולוגי של ישיבת פורת יוסף מאז ימיו של ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייה זיע"א דבר המתבטא בעיקר ביראת שמים ורמה לימודית גבוהה, הישיבה פונה אל הציבור הספרדי הירושלמי הוותיק. הישיבה מסכמת רישום של כארבעים בחורים.

ישיבת 'אור לציון': ישיבת 'אור לציון' ממוקמת בשכונת גבעת משה בירושלים והיא נמצאת בבניין רחב ידים, הישיבה עומדת בראשותו של הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, והיא נושאת את שמו של אביו מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל. מי שעוד מכהן כראש ישיבה הוא הגר"צ פרצוביץ שליט"א מראשי ישיבת 'מיר' בברכפלד. הישיבה מונה כמאתיים בחורים והיא תקבל לשיעור א' הקרוב כארבעים בחורים. ראש הישיבה הגר"א אבא שאול הוא חניך ישיבת פונביז' ומתלמידיו המובהקים של מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א כשהוא מחדיר את הסגנון הפונוביזאי' לתלמידי הישיבה בדרך הלימוד העיוני. בישיבה קיימו השנה מיזם חדשני כאשר הם ערכו 'סדר הכנה' לכלל התלמידים שצפויים להגיע לזמן אלול הקרוב לישיבה.

ישיבת שיח יצחק: ישיבת שיח יצחק בקריית ספר עומדת בראשותו של ראש הישיבה הגאון רבי אליהו דוד אוחנה שליט"א. כמו כן, הגאון רבי יעקב שרבני שליט"א מראשי ישיבת מאור התורה מגיע למסור את השיעור כללי בהיכל הישיבה מידי שבוע. במהלך השנה האחרונה התווסף כח אדיר לישיבה כאשר הגאון רבי דוד פלג שליט"א וכן הרב יחזקאל פרובר מצוות ההשגחה של ישיבת טלזטון הצטרפו לישיבה דבר אשר נותן את אותותיו והעלה את קרנה של הישיבה. הישיבה ממוקמת ברחבי דשא עם תנאים גבוהים ביותר דבר אשר תורם רבות לרחבות הדעת של בני הישיבה ולשקידתם הרבה. הישיבה מונה כיום כ-100 בחורים והיא סוגרת רישום מוצלח עם כ-40 בחורים שיכנסו לשיעור א' הבא. מי שניצח על מלאכת הרישום הוא הרב משה חסיד.

ישיבת נזר התורה: ישיבה חדשה נפתחה השנה על ידי הגאון רבי זמיר כהן שליט"א, מחבר סדרת שו"ת על סוגיות תורניות עמוקות, ראש מוסדות תורה מפוארים בעיר ביתר ורב שכונת אתרוג בעיר. הישיבה שתקרא בשם 'אבני נזר' תוקם בירושלים והיא פונה לבחורי הישיבות הספרדיות, זאת למרות מעמדו של ראש הישיבה כמי שמחזיר בתשובה רבים. ראשי הישיבה בנוסף לגר"ז כהן יכהנו, הגאון רבי משה הראל נכדו של הבאבא סאלי זיע"א שכיהן עד עתה כר"מ בישיבת יקירי ירושלים וכן הגאון רבי אשר חמוי אשר כיהן עד עתה כר"מ בישיבת שבות יהודה לצעירים. מי שניהל את הרישום הם הרב שמעון אזרזר והרב יעקב אגסי. בישיבה מסכמים רישום של 34 בחורים וימים יגידו האם המהלך צלח.

ישיבת לבב חכמה: ישיבה נוספת שתקום בזמן אלול הקרוב היא ישיבת 'לבב חכמה' שתעמוד בראשות הגאון רבי בנימין גמליאלי שליט"א תלמידו המובהק של הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א חבר מועצת חכמי התורה ומגדולי מחזירי התשובה בדורנו. עד עתה הוא כיהן כר"מ בישיבת 'אור החיים' בירושלים וכעת הוא החליט להקים ישיבה משל עצמו. עד עתה התקבלו לשיעור א' החדש כשלושים בחורים כאשר מרביתם הגיעו מישיבת 'לבב חכמה' לצעירים.

ישיבת באר יהודה: ישיבת באר יהודה העומדת בראשותו של הגאון רבי יצחק טופיק שליט"א המונה כיום כ-220 בחורים מטובי הבחורים רשמה השנה הצלחה אדירה ומסחררת בביקוש שיא לישיבה וסגרה את הרישום מוקדם יותר מבין הישיבות הראשונות, כשבין שורותיה נוספו 60 בחורים בני עליה מובחרים.

פספסנו את הישיבה שלכם? מצאתם טעות בנתונים? אתם מוזמנים לשלוח לכותב השורות בכתובת המייל: ymelamed19@gmail.com
כמדומני שלקוח זה מהאתר JDN
https://www.jdn.co.il/j_world/j_news/1566270/

עכ״פ אני מסכים פה עם רוב האנשים, אסור לסמוך על רשימות בעניין הזה אלא לעשות דעת תורה.

מצחיק אותי לדוגמה הרשימה הזו
ומה כתוב על ישיבת רכסים:
אז ברכסים אין אף משגיח כלל ועיקר, ואין שום משטר מצד צוות הישיבה ומימלא באופן אוטומט זה נותן חשק להרבה בחורים להירשם לשם כי ההתנהלות בסדר היומיום בישיבה נעשה בצורה רגועה ללא משטר על הראש.

אני מתעניין כמה באמת בחורים א״כ מתמידים בשני סדרים שלמים, אני רואה את זה לגריעותא, יש ישיבות שיש ״משטר״ אך לא ההתנהלות יותר חופשית.

ישיבת משכנות התורה:
קשה למצוא בישיבה הזאת בחורים מודרנים שנוטים לאופנה, והביקוש אליה בהתאם לבחורים שמרנים, וכו׳

לא הבנתי אם זה בא לגריעותא או לטיבותא, הורה חרדי ששולח את הילד שלו לא ירצה הרי שהילד שלו ינטה יותר מדי ימין ושמאל, ואם זה ילד שקשה לו לכתחילה לא ישלח אותו לאחד כזה כי זה לא הסגנון שלו.

ישיבת היכל צבי:
גורמים מהישיבה מדווחים על שינוי שם הישיבה שהולט כן גם בהמלצת הגר”ח קנייבסקי שליט”א.

אולי זה בגלל שאני ספרדי שהדוק לקו של מרן, אך העובדה שהם מתייעצים עם הגר״ח קנייבסקי לגבי שינוי שם ישיבה אומר שהם מתייעצים איתו גם על דברים דומים, למה לא מתייעצים עם רבנים ספרדיים? מה רע ברב שלום כהן?

כל זה על קצה המזלג וברפרוף רב.
בחירת ישיבה צריך להיות לפי דעת תורה ולא לפי שמועות/רשימות או לפי מה שהאבא מכיר.
יכול להיות שההשקפה שלי טיפה קשה מדי בגלל שאנכי בעל תשובה, אבל אני חושב שהיא הנכונה.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
שילה אפרהימי

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

ישיבת 'יקירי ירושלים': ישיבת 'יקירי ירושלים – באר התלמוד' נחשבת לאחת מן הישיבות המבוקשות והפותחות בעולם הישיבות הספרדי, משאת נפשם של בחורים רבים הוא לזכות להסתופף בין כותליה, מי שעומד בראשות הישיבה הוא הגאון רבי יהודה כהן שליט"א אשר נחשב לדמות בכירה בקרב הציבור הספרדי, גם בנו הגאון רבי חנוך כהן שליט"א משמש כראש הישיבה,
לא מדוייק, הרב יהודה הוא נשיא המוסדות ועומד בראש הישיבה הקטנה בלבד, והרב חנוך עומד בראש הישיבה הגדולה.
ישיבת 'אוהל יוסף':
@מורשת מרן כתב באתר ששמה שונה להיכל צבי
מצחיק אותי לדוגמה הרשימה הזו
(מצא את ההבדלים...):
אני לא מבין מה אוכל אתכם, כאילו זה איזה חוזה משפטי שאבוי אם יפלו בו טעויות ויטעו אנשים וכו', כל הרשימות כלל לא נועדו לתת מידע בשביל התועלת שבדבר אלא לשם הידיעה החדשותית, ומיועדת בעיקר בשביל בוגרי הישיבות. לא חלמתי לרגע שזה ייצור כזה דיון. קחו את הדברים בפרופורציה.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
שילה אפרהימי

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

אולי זה בגלל שאני ספרדי שהדוק לקו של מרן, אך העובדה שהם מתייעצים עם הגר״ח קנייבסקי לגבי שינוי שם ישיבה אומר שהם מתייעצים איתו גם על דברים דומים, למה לא מתייעצים עם רבנים ספרדיים? מה רע ברב שלום כהן?
מסכים לגמרי. (--)
 
נערך לאחרונה:

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

אבל מה באמת נכון? האם באמת שאלו את הרב קנייבסקי על זה?
לא יודע.
ולא נראה לי ראוי מה שכתבת לפני, שהגר"ח התחיל להחליף שמות ישיבות. נראה לי קצת ביזיון כבוד התורה.
 

לביא

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

25%

מסכים לגמרי. (לא ידעתי שהרב קנייבסקי התחיל להחליף שמות גם לישיבות)
כתוב ששאלו אותו, לא יעלה על הדעת ח״ו שהרב קנייבסקי יתחיל להתערב בישיבות ללא יעוץ קודם איתו, כל מי שמכיר אפילו מקצת מעלתו יודע זאת.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
שילה אפרהימי

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

כתוב ששאלו אותו, לא יעלה על הדעת ח״ו שהרב קנייבסקי יתחיל להתערב בישיבות ללא יעוץ קודם איתו, כל מי שמכיר אפילו מקצת מעלתו יודע זאת.
ברור, אבל יש תחושה כאילו על כל החלפת שם רק אותו צריך לשאול. כאילו שחסרים לנו רבנים. שהרי זה ידוע שדרך רבותינו בהחלפת השם שונה כמטחווי קשת מהדרך הזו.
וח"ו לבזות את כבוד התורה חלילה.
מחקתי הנ"ל עכ"פ.
 

לביא

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

25%

ברור, אבל יש תחושה כאילו על כל החלפת שם רק אותו צריך לשאול. כאילו שחסרים לנו רבנים. שהרי זה ידוע שדרך רבותינו בהחלפת השם שונה כמטחווי קשת מהדרך הזו.
וח"ו לבזות את כבוד התורה חלילה.
מחקתי הנ"ל עכ"פ.
אכן, וזהו מה שאמרתי -
אך העובדה שהם מתייעצים עם הגר״ח קנייבסקי לגבי שינוי שם ישיבה אומר שהם מתייעצים איתו גם על דברים דומים, למה לא מתייעצים עם רבנים ספרדיים? מה רע ברב שלום כהן?
ויתרה מזאת, זה דרך הליטאים המהודקים לשאול את הגר״ח קנייבסקי אפילו שאלות קטנות כמו שינוי שם, וד״ל.
 

לביא

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

25%

וא״כ כבר בהא עסקינן, אספר מעשה שבדידי הוה עובדא בר״ה האחרון שעקב הקורונה נאלצתי להתפלל בשכונתינו שכונת נווה יעקב בירושלים תובב״א, וכשקניתי עליה לספר תורה בר״ה ועליתי (בית כנסת ספרדי כמובן), המברך שם לב לאיזה שטות של אשכנזים שנוהגים להקפיד על כך, ובמוצאי ר״ה טרח ובא לקראתי לומר להתיעץ עם הרב קנייבסקי בכך, ובלי כוונה לבוא להתווכח עמו הנהנתי בשלום, וכשסיפרתי לצדקת שלי על כך היא אמרה לי: ״עם כל גדולתו של הרב קנייבסקי, למה לנו הספרדים להתיעץ עמו כשאנו יכולים להתיעץ עם רב ספרדי שלנו?״. וד״ל.
 
חלק עליון