• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

מזל טוב לידידנו @הרב אליהו כהן - מעדני המלך להולדת בנו ביום הילולת מרן!!

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

מזל טוב להרב הגאון @הרב אליהו כהן - מעדני המלך, לרגל הולדת בנו במזל טוב ובשעה טובה, ביום שבת קודש האחרון, ג במר חשוון, יום הילולת מרן רבינו הקדוש זלה"ה.
ומאן דעסיק בתורת מרן רבינו זיע"א, מן שמיא קא זכי ליה להיות בנו נולד ביום הסתלקותו של אבינו רוענו.
יה"ר שיזכה לראותו גדול בישראל, כמרן רבינו זיע"א, יחד עם כל שאר יוצ"ח, לאורך ימים ושנים טובות. אמן.
 

Boris.b

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

22%

חכמי המדרש פירשו את הפסוק כמשל על מותם של מנהיגים רוחניים ועלייתם של מנהיגים חדשים: "אמר רבי אבא בר כהנא: וכי אין אנו יודעין שזרח השמש ובא השמש?! אלא, עד שלא ישקיע הקדוש ברוך הוא שמשו של צדיק - הוא מזריח שמשו של צדיק חבירו: יום שמת רבי עקיבא - נולד רבינו, וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ". יום שמת רבינו - נולד רב אדא בר אהבה, וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ". יום שמת רב אדא בר אהבה - נולד רבי אבון, וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ". יום שמת ר' אבון - נולד ר' אבון בריה. יום שמת ר' אבון - נולד אבא הושעיא איש טריא. יום שמת אבא הושעיא - נולד רבי הושעיה, וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ". עד שלא השקיע שמשו של משה - הזריח שמשו של יהושע, שנאמר (במדבר כז, יח): "ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון". עד שלא שקעה שמשו של יהושע - זרחה שמשו של עתניאל בן קנז, שנאמר (שופטים ה, יז): "וילכדה עתניאל בן קנז". עד שלא שקעה שמשו של עלי - זרחה שמשו של שמואל (ש"א ג, ג): "ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה'". א"ר יוחנן: כהדא עגלתא תמימתא. עד שלא השקיע הקב"ה שמשה של שרה - הזריח שמשה של רבקה: בתחלה (בראשית כב, כ): "הנה ילדה מלכה גם היא בנים" ואח"כ "ויהיו חיי שרה מאה שנה"" (בראשית רבה נח ב).

והמעניין הוא שהמקור מדרש רבה פרשת נח בדיוק במקרה דנן.
הרבה נחת יהודי אמן ואמן
 

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

מזל טוב לכבוד הרב אליהו כהן הי"ו, מאן דעסיק באורייתא דמרן תדירא, ומזכה אותנו באמרות קודשו מידי פעם בפעם.
יהי רצון שיזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו יחד עם רעייתו, מתוך אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים, ומרן רבנו הגדול יעתיר בעדו שיזכה לכל הברכות הכתובות בתורה, בתור הכרת הטוב על כך שמפיץ מעיינותיו של מרן זיע"א בתורה שבכתב מתורתו שבעל פה... ויהי רצון שזה הקטן הנולד, גדול יהא, בהמשכת הרמת קרן התורה לשם ותהילה, בדרך מרן רבינו הגדול זיע"א, בן לבעל שרביט המלך, הנותן לנו מעדני מלך...
יהי רצון שיקויים בכם כל הברכות הכתובות בתורה, אמן כן יהי רצון.
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

גם אנא זעירא יצחק קטינא מצטרף לכל חותמי הברכות לחכם הכהן הי"ו שימשיך לזכותנו עוד ועוד מתורת מרן חכם עובדיה לשמו ולזכרו תאוות נפש, וזה הקטן גדול יהיה אכי"ר
 

הרב אליהו כהן - מעדני המלך

Active member
חבר צוות
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

27%

ב''ה
הנני מודה מקרב לב לכל המברכים היקרים הי''ו
אם כי מעט באיחור - עקב תקלה שמנעה ממני להיכנס לפורום, וכעת אקוה שסודרה
יה''ר שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה, והמברכים יתברכו בכפליים
 
חלק עליון