• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

מחיאת כפיים בשבת וביו"ט לא מתוך שירה

שלום וברכה!
מה הדין למחוא כף בשבת לא מתוך קצב שלש ירה וכדו' אלא לאחר דרשה של מאן דהוא
או כשמשבחים את החתן וכדו', האם אף זה בכלל הגזירה
או כל מה שנאסר זה רק תוך כדי שירה ושמחה ולא במחיאת כף כזאת
חיפשתי הרב בספרי ההלכה ולא מצאתי מפורש, יש נידונים בהשמעת רעש להרחקת ציפורים וכדו' ויש לדון דשם לא חשיב כלל כהשמעת קול של שמחה אלא סתם רעש וכמו שמותר לדפוק על התיבה או על הסטנדר.
אשמח למידע כל שהוא בעניין.
שבוע טוב!!!!!!
 
חזור
חלק עליון