קונטרס דרכי שלום

יוסף דהן

Well-known member
עולה 5 שח בב''ב
דרכי שלום
גליון זכרון במלאת שנה לאבינו רועינו רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל


ירח אב בו שמשי קדר
אהרון הכהן בו נעדר
יום בו גזר דין נחתם ונגמר
כ"ה באב יום המר והנמהר
מלאכי שלום יבכיון מרמפתחות:
שיחת מרן ראש הישיבה זצוק"ל .......................3
שו"ת בענייני חינוך ממרן זצוק"ל.................... 13
דברי הספד וזכרון מבנו חביבו הגר"ש כהן ...... 19
דרכי שלום - מאמרי זכרון מאמר א'................. 28
מאמר ב' ..................................................... 37
מאמר ג' .................................................... 42
נכתב ע"י נכדו : י.ישועה
לתגובות:
Y4165782@gmail.com
 
חלק עליון