• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

״ולכפרת פשע״ במוסף ר״ח - לעורר שלא לאמר יותר

לביא

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

בשנה המעוברת האחרונה, שהיה גם שנת הנישואין הראשונה שלי (על דרך אגב), הייתי בתפילת ר״ח שחל בשבת בבית כנסת ספרדי בשכונה. והנה כבר היה אחרי אדר ב׳, ואמרתי לש״צ שעלה שלא יגיד ולכפרת פשע כפי שכותב מרן בחזו״ע (שאביאנו בהמשך), וכשבא להשמיט באו ואמר לו הגבאי לאומרו. חשתי מבוכה קלה עבור הש״צ ולכן אחרי התפילה ערכתי בירור עם הגבאי מדוע אמר לו לאומרו, וכשטען שכך המנהג אצלם שאלתי אם הם נוהגים לפי מרן זצ״ל אמרו לי שאכן הם נוהגים, ולפי זאת אמרתי להם שהם צריכים להורות שלהפסיק לומר אחרי אדר ב׳, ואמרו לי שהם ישאלו את הרב וכו׳.
מאז עבר הרבה זמן ואינני יודע אם תקנו זאת או לא, אך אותו מעשה הראה לי שאנשים בקושי מכירים דעת מרן בדבר, שכן לא כותב זאת בפסק למטה אלא בהערה למטה. ולענ״ד צריך לעורר הרבים שהולכים בעקבות מרן בכך.
ולכפרת פשע.jpeg
 

יי"ש

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

אמת שכך כ' וכן נהג. ומצאתי גם לעדות מהגרב"צ מוצפי שהביא כן. ומצורף בזה.

(אמנם כ' שמנהג בני בבל לאמרו בכל י"ג חדשי השנה כדעת הרב אליהו רבה ז"ל ושכ"כ בכה"ח)

Screenshot_20220306-223418.png20220306_223429.jpg
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

בשנה המעוברת האחרונה, שהיה גם שנת הנישואין הראשונה שלי (על דרך אגב), הייתי בתפילת ר״ח שחל בשבת בבית כנסת ספרדי בשכונה. והנה כבר היה אחרי אדר ב׳, ואמרתי לש״צ שעלה שלא יגיד ולכפרת פשע כפי שכותב מרן בחזו״ע (שאביאנו בהמשך), וכשבא להשמיט באו ואמר לו הגבאי לאומרו. חשתי מבוכה קלה עבור הש״צ ולכן אחרי התפילה ערכתי בירור עם הגבאי מדוע אמר לו לאומרו, וכשטען שכך המנהג אצלם שאלתי אם הם נוהגים לפי מרן זצ״ל אמרו לי שאכן הם נוהגים, ולפי זאת אמרתי להם שהם צריכים להורות שלהפסיק לומר אחרי אדר ב׳, ואמרו לי שהם ישאלו את הרב וכו׳.
מאז עבר הרבה זמן ואינני יודע אם תקנו זאת או לא, אך אותו מעשה הראה לי שאנשים בקושי מכירים דעת מרן בדבר, שכן לא כותב זאת בפסק למטה אלא בהערה למטה. ולענ״ד צריך לעורר הרבים שהולכים בעקבות מרן בכך.
הצג קובץ מצורף 2797
כמדומני שכך כתוב גם ברוב הסידורים, אז פחות מסתבר שיטעו בכך (גם עמי הארץ שאינם בקיאים בהלכה ולומדים הדינים מתוך הסידור)...
 

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

אני חושב שלגבי תפילת לחש יעשה כדברי הרב אבל בחזרה יעשה כפי המנהג אא"כ מוכנים לשנות בלי מחלוקת כמו שכתב הרב במקומות הרבה.
 

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

אבל בחזרה יעשה כפי המנהג אא"כ מוכנים לשנות בלי מחלוקת כמו שכתב הרב במקומות הרבה.
נ"ל יותר נכון לומר, יעשה כפי הרב - שבד"כ לא אמור להיות מחלו'. ואם יודע שיהיה מחלו' גדול השלום.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ל

לביא

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

דעת הרב שלאומרו עד חודש אדר כולל, ובניסן לא לאומרו
הבאתי דעת מרן בהודעה הראשונה, אני חושב שזה די ברור מהכותרת שכתבתי שלא לאומרו יותר.
אני חושב שלגבי תפילת לחש יעשה כדברי הרב אבל בחזרה יעשה כפי המנהג אא"כ מוכנים לשנות בלי מחלוקת כמו שכתב הרב במקומות הרבה.
נ"ל יותר נכון לומר, יעשה כפי הרב - שבד"כ לא אמור להיות מחלו'. ואם יודע שיהיה מחלו' גדול השלום.
תלוי מה פשר המנהג. במקרה שבדידי הוה עובדא זה היה בבית כנסת שנוהגים לפי מרן, ואעפ״כ נהגו אחרת. ש״מ שכנראה לא ידעו את ההלכה, אחרת לא היו צריכים לצעוק זאת לש״צ.
וכמובן שהמנהג שאנו מדברים עליו הוא מה שהרב של הביהכ״נ מנהיג.

(ולמען האמת, אני יותר מדי פעמים נתקל בבתי כנסיות שהם לכאורה הולכים לפי דעת מרן, אך אומרים בערבית של לילש״ק בהשכינו ׳סוכת רחמים׳ אע״פ שדעת מרן לא לומר כן)
 

קורסיה

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

79%

התכוונת שלפני שלש שנים היה המעשה?
בכל זאת לפי הרב מחודש ניסן אין צורך לומר. ולא מחייב שיהיה בזה מחלוקת, אנשים לא ממש מקפידים (אא"כ יודע שהציבור הם אנשים קבועים ומקפידים רק על הנוסח שליהם)
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ל

לביא

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

התכוונת שלפני שלש שנים היה המעשה?
בכל זאת לפי הרב מחודש ניסן אין צורך לומר. ולא מחייב שיהיה בזה מחלוקת, אנשים לא ממש מקפידים (אא"כ יודע שהציבור הם אנשים קבועים ומקפידים רק על הנוסח שליהם)
בשנה המעוברת האחרונה כן.
וזה לא היה דווקא חודש ניסן, זה היה חודש אב או אלול אם אני לא טועה.
(ר״ח שחל בשבת, כן?)
 
חלק עליון