• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

ברכה על פיצוחים באמצע הסעודה

מנהל ראשי

Administrator
חבר צוות
#1
מה דעתו של הראשל"צ שליט"א על ענין אכילת פיסטוקים ופיצוחים באמצע הסעודה, האם צריך לברך עליהם, או דלמא הרי הם נחשבים בימינו כדבר שנאכל באמצע סעודה כדין הנפסק בש"ע (קעז ס"א)?
תודה רבה (ואם אפשר, בבקשה לתת כמה מקורות כיון שאני מחפש ולא מצאתי דין זה כתוב להדיא אלא מ"ש במשנ"ב סימן קעו' בעניין זיתים מלוחים, ועוד בכ"מ).
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'