• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

האם מותר להנות במוצ"ש ממייל שנשלח בשבת

#1
יל"ע מה דין מיילים שנשלחים בשבת מיהודים בשאט נפש מבלי משים, מפרטיים, ומחברות, האם מותר במוצ"ש ליהנות ממנו או לא (והאם זה נחשב הנאה).
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#2
לגבי החברות. בדרך כלל המיילים נשלחים ממערכת אוטומטית, כך שלכאורה אין בעיה.
וגם מהפרטיים, לכאורה יש כאן רק איסור דרבנן, שכתיבה במחשב אין לה דין של דאורייתא.
וכמו שרואים מעשה רב ממרן הראש"ל שליט"א שאומר לקטן להדליק את המחשב במוצ"ש לפני שהגיע זמן רבינו תם, ואח"כ הוא ממשיך לכתוב את ספריו היקרים. דס"ל שהכתיבה היא דרבנן.
וא"כ נמצא, שאפי' שהיהודי שלצערינו עבר עבירה ושלח את המייל בשבת, מותר ליהנות ממנו. דגזרו איסור הנאה רק בדאורייתא.
אך עדיין יש כאן את העניין של הרגש לשבת קודש. ומחמת זה עדיף לא ליהנות. וכמו שהתרבו המחמירים שלא לנסוע למקומות מחללי שבת גם בימות החול, למרות שאין זו ההלכה, אלא רק חומרא.
ואנא אמינא, אף להעיר לשלוח על כך ששלח בשבת. ויש בזה משום קידוש ה'.
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#4
ייש"כ.
ואגב, לפני כמה שבועות שלחנו מייל מהמערכת האוטומטית שלנו ביום שישי, שלפי דעתינו היה דחוף לשלוחו זמן קצר לפני שבת, וכתבנו בראש המייל שהוא נשלח ממערכת אוטומטית, ולכן יכול להיות שיהיו כאלו שיקבלו אותו בשבת. ובכ"ז יש כאלו שבאו בטרוניא, שאע"פ שזה נשלח ממערכת אוטומטית, אין זה מן הראוי ומכבוד השבת.
ולמרות שאנו הסתמכנו על דברי מרן הש"ע שמותר להתחיל מלאכה מע"ש אע"פ שנגמרת בשבת, וכאן הוא אף לדברי הרמ"א, ששם אסר רק במשמיע קול. משא"כ בנ"ד.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'