• אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי לעזור לך להתאים אישית תוכן, להתאים את החוויה שלך ולשמור אותך מחובר אם אתה נרשם.
    על ידי המשך השימוש באתר זה, אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות. למד עוד.
  • ניתן לשלוח מאמרים ועיונים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, וכן יישובים על דבריו, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ב למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"א. אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

האם מי שלא הצביע למפלגה חרדית מצטרף למנין? [כשיכל להצביע]

סטָטוּס
סגור לתגובות נוספות.
#3
השאלה היא האם העובר על דברי חכמים פסול לעדות
וי''ל בכ''ז לא שמיע להו לאינשי חומר האיסור
אלא א''כ חברי החכמים יגידו שמי שלא מצביע עכ''פ למפלגה חרדית פסול לעדות
 
#4
מה מה העניין בין פסול לעדות לצרוף למניין? צירוף למניין הוא רק מחלל שבת בפרהסיה או עובד עבודה זרה או מומר להכעיס. ויש אומרים גם מי שעובר על עבירה בקביעות, עיין הלכה ברורה סימן מה. אך בעניין הבחירות זה מחלוקת בין גדולי ישראל אם להצביע בכלל, וכל שכן כאן דלא שמיע להו...
 
#5
בעניין הבחירות זה מחלוקת בין גדולי ישראל אם להצביע בכלל, וכל שכן כאן דלא שמיע להו...
פשוט שזה לא נכון, גם לגבי השאלה אם להתחסן לא נחשב מחלוקת וכל שכן בזה, אף אחד לא יכול לחלוק על מנהיגי הדור בעניינים אלה. גם על משה רבנו חלקו 250 ראשי סנהדראות וכולם וכל מי שהלך אחריהם נבלעו באדמה. גדולי הדור צועקים ובוכים וזה מפורסם בכל מקום וכבודו אומר לא שמיע להו?!
 
נערך לאחרונה:
#6
כנראה אתה לא מכיר את המחלוקת שהיה בקום המדינה היו הרבה גדולי הדור שפסקו לא ללכת לבחירות. לא שאני סובר כך, להפך נראה לי שהיום כולם יודו שצריך לבחור, אבל לומר שזה קורח זה וודאי גוזמא
 
#7
המח' בקום המדינה לא שייכת למצב היום, וכנראה שכבודו לא יודע שקהילות רבות שינו דעתם בזה.
הגר"ח קנייבסקי חולק על כבודו, וששאלוהו על ענין הבחירות שיש שמערערים על דבריו השיב שכך היה כבר מימות מרע"ה, שנא' ויקהלו על משה ואהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים. באמת ההשוואה בין 250 ראשי סנהדראות לכמה מחכמי דורנו היא גוזמא.
 
נערך לאחרונה:
#8
גם אי נימא שיש מח' ראה בקונ' הבוחר בתורה ובמשה עבדו להגרנ''י בן שמעון
מ''מ נראה שעיקר השאלה לא להתפלל בשטיבאלך של סטמאר
אם הם מצטרפים דזה פשיטא שהם מצטרפים למנין כי אזלי בתר הוראת רבם, וכו'
כל השאלה על האנשים ששנו ופרשו קצת עם כל מיני דעות והשקפות שקבלו וכו'
ודו''ק
 
#9
כל השאלה על האנשים ששנו ופרשו קצת עם כל מיני דעות והשקפות שקבלו
גם אם זה עבירה (שלענ"ד אינה שום עבירה עיין כאן. ולא שאני מעודד לא להצביע להיפך, אלא רק מבחינה הלכתית) מ"מ פשיטא דהם מצטרפים למניין כמ"כ הש"ע בס' נה שבעל עבירה שלא נידוהו מצטרף חוץ ממחלל שבת, כופר בעיקר, ועובד ע"ז ע"ש במשנ"ב. ואף מי שעובר על עבירה אחת בקביעות ישנה מחלוקת כש"כ לעיל בשם הלכה ברורה (והיתר זה הוא הצלה גדולה ע' ערך אייפונים...) ואף מחלל שבת במלאכות דרבנן או בדאורייתא שלא בפרהסיא מצטרף, כ"ש זה וזה ברור
ולגבי הגרח"ק, זה דומה למחלוקת בין החסידים למתנגדים, גם שם המתנגדים צועקים שהגר"א פסל שיטתם מכל וכל ובכל זאת החסידות רק הולכת וגדלה, כי האמת תורה דרכה שהם עושים ע"פ גדולי עולם ובעלי פלוגתא דהגר"א. ודו"ק
 
#10
המח' בקום המדינה לא שייכת למצב היום, וכנראה שכבודו לא יודע שקהילות רבות שינו דעתם בזה.
הגר"ח קנייבסקי חולק על כבודו, וששאלוהו על ענין הבחירות שיש שמערערים על דבריו השיב שכך היה כבר מימות מרע"ה, שנא' ויקהלו על משה ואהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים. באמת ההשוואה בין 250 ראשי סנהדראות לכמה מחכמי דורנו היא גוזמא.
כנראה שמעלת כבודו לא למד אף פעם בספרים שאוסרים את הבחירות כי יש להם הרבה הוכחות(כמו הספר ויואל משה של האדמו"ר מסאטמר שהבבא סאלי מאוד העריך את ספרו בעדות רבי דוד יהודיוף נאמן ביתו של סבא קדישא הבבא סאלי וגם בשו"ת באין חזון לגרש"ד מונק תלמיד החזו"א שהתכתב שם עם הסטייפלר וענה לו על כל תשובותיו.
(אגב גם לדעתו של החזו"א יש היום בלבול רחב כי כל מה שדיבר על הבחירות היה על בחירות לעיריה ואף פעם לא אמר ברבים האם להצביע או לא ואדרבה הקנאים אומרים שהוא אמר לכמה אנשים לא להצביע וכך ידוע גם מהרב חיים קניבסקי)גם ידוע שהסטייפלר היו פעמים שלא הלך לבחור כמו שכתוב בהערות על קריינתא דאיגרתא גם הבית ישראל מגור ידוע שלא הלך בעצמו לבחור רק שלח שליח אבל לא בתעודת זהות שלו).
ובאמת לא רק שהיום יש קהילות שחזרו בהם ואמרו לבחור אלא אני מכיר הרבה קהילות שהיתרו לבחור והיום לא הולכים לבחור כמו הרב בן ציון בוארון והרב שמואל אוירבך והאדמו"ר מסאלנים ועוד ועוד.
גם לא הבנתי איך אפשר להביא ראיה מהגר"ח קניבסקי שליט"א שהרי אנחנו יודעים טוב מאוד מי ה"נכדים" שיושבים לידו וידוע כבר מה קרה בבחירות לאלעד וד"ל.(גם מה שצילמו מהרב קניבסקי לא מובן דבריו כי זה רק שיודעים בבירור שכך משה אמר מפי הגבורה ולא שכך אומר מפי עצמו(ואפילו מרוח הקודש).
אבל גם מה שכתבת בסוף כאילו הרב חיים קניבסקי הוא גדול הדור וכמו משה רבינו זה וודאי לא נכון כי אצל משה הקב"ה המליך אותו אבל גדול דור גדול ככל שיהיה העם "המליך" אותו ואם כן וודאי שאפשר לחלוק עליו ואפילו לתלמיד חכם רגיל אם יודע שהסנהדרין טעו באיזה דבר מחויב לא להקשיב להם ונכתבה על כך מסכת שלימה בש"ס.
 
#11
ובאמת לא רק שהיום יש קהילות שחזרו בהם ואמרו לבחור אלא אני מכיר הרבה קהילות שהיתרו לבחור והיום לא הולכים לבחור כמו הרב בן ציון בוארון והרב שמואל אוירבך והאדמו"ר מסאלנים ועוד ועוד.
וכל הקהילות האלו שמכל מיני סיבות... חלקו על גדולי ישראל
אולי תקום ממשלת שמאל
 
#12
גם לא הבנתי איך אפשר להביא ראיה מהגר"ח קניבסקי שליט"א שהרי אנחנו יודעים טוב מאוד מי ה"נכדים" שיושבים לידו וידוע כבר מה קרה בבחירות לאלעד וד"ל.(גם מה שצילמו מהרב קניבסקי לא מובן דבריו כי זה רק שיודעים בבירור שכך משה אמר מפי הגבורה ולא שכך אומר מפי עצמו(ואפילו מרוח הקודש).
אני רואה כאן זלזול בתלמידי חכמים
במרן שר התורה שליט''א
ההסרטה הזאת אמיתית וכפי ששאלו ר' שלום בער סורצקין
 
#13
אבל גם מה שכתבת בסוף כאילו הרב חיים קניבסקי הוא גדול הדור וכמו משה רבינו זה וודאי לא נכון כי אצל משה הקב"ה המליך אותו אבל גדול דור גדול ככל שיהיה העם "המליך" אותו ואם כן וודאי שאפשר לחלוק עליו ואפילו לתלמיד חכם רגיל אם יודע שהסנהדרין טעו באיזה דבר מחויב לא להקשיב להם ונכתבה על כך מסכת שלימה בש"ס.
מה שקורח נתחייב על מה שהיה משה רבינו מנהיג
ולא משום שמשה רבינו היה מלך וזה ענין ארוך בפנ''ע בענין מלכותו של משה שלא הייתה ממש כמו מלך ובמק''א הארכתי בזה

וגם הגרח''ק אמר את זה אז שחלקו על מרן הגראי''ל שטיינמן זצוק''ל
 
#14
והדברים ידועים שכל מי ששייך לפלג
מבזה תלמידי חכמים בצורה מפחידה
וחבל על הזמן
ולכן אותם אנשים שאתה יודע שהם מבזים את גדולי הדור לא מצטרפים למנין
 
#15
לדעתו של החזו"א יש היום בלבול רחב
באחד מספרי מעשה איש, מובא שהחזו"א לא הלך להצביע, וכשאחד שאלו ענה לו הרב שאם זה משתלם צריך ללכת להצביע ואם לא לא. אך אתה חייב ללכת! זה בערך הציטוט

לשאר הדברים שכתבת, זה מאוד נכון שצריך להכיר שלפעמים יש צד שני והצד השני הם גם גדולי ישראל. כי הרבה קורה כשיש ויכוח אז אנשים נוטים להצדיק את הצד שלהם ולפסול מכל וכל את הצד השני.
דברים אלו מתרחשים גם בהשקפות. שמעתי מאברך (ספרדי) שמכנה את עצמו 'בן תיירה' (כנראה כי הוא אוכל רק בדצים אשכנזים ולובש נעלי שפיץ בשבת וד"ל) שאמר בזה הלשון- אני שווונא את הברסלבים. וכששאלתי למה לשנוא? ענה לי כי ליד ביתו יש ברלסב והם רוקדים ב12 בלילה. ה' ירחם על האי גברא שבשתא. איך אדם ירא שמים ועוד בן תורה יכול לומר על קבוצה כ"כ גדולה שהוא לא מכיר אפילו קמצוץ ממנה וממנהגיה וחכמיה (שאגב היו גדולים בתורה ובעבודת ה' הפלא ופלא) שהוא שונא אותם. ה' ירחם
וכן על זה הדרך בחב"ד ומזרחי וכו' וכו'. גם אם אתה לא בהשקפתם אך הזלזול והפסילה המיידית מבלי ללמוד את שיטתם זה עוון גדול. וחייבים לעצור את הדרך הזו

אך לעניין הבחירות, גם כוונתי במה שכתבתי היתה רק לומר שיש שיטה אחרת ולא צריך להגזים שהם פסולים למניין.
אך כאמור מדברי החזו"א הנ"ל נלמד שבימינו אין שום ספק כמה יש חיוב ללכת להצביע. לא זכור לי (אולי המבוגרים יותר יאמרו) שהיו חכי"ם שמתבטאים בצורה כזו נבזית על ציבור השומ"ת והחרדים בפרט. ומפרסמים ברבים שכל מטרתם להרוס את היהדות כפשוטו!! חילולי שבת המוניים, יד לרפרומים, נישואים אזרחיים, גיור רפורמי = התבוללות ה' ירחם. חמץ בפסח ועוד ועוד.
איך אדם ירא שמים יכול להתעלם מזה ולאמר שלום עלי נפשי?! גם אם אתה לא ממש מאמין בחכי"ם החרדים או הדתיים, אבל לנו יש אינטרס גדול מאוד וחשוב הרבה יותר מכל דבר בחיים, והיא תורתנו הקדושה. וזו הדרך שבורא עולם בחר שכך נשמור על צביון התורה
 
#16
באחד מספרי מעשה איש, מובא שהחזו"א לא הלך להצביע, וכשאחד שאלו ענה לו הרב שאם זה משתלם צריך ללכת להצביע ואם לא לא. אך אתה חייב ללכת! זה בערך הציטוט

לשאר הדברים שכתבת, זה מאוד נכון שצריך להכיר שלפעמים יש צד שני והצד השני הם גם גדולי ישראל. כי הרבה קורה כשיש ויכוח אז אנשים נוטים להצדיק את הצד שלהם ולפסול מכל וכל את הצד השני.
דברים אלו מתרחשים גם בהשקפות. שמעתי מאברך (ספרדי) שמכנה את עצמו 'בן תיירה' (כנראה כי הוא אוכל רק בדצים אשכנזים ולובש נעלי שפיץ בשבת וד"ל) שאמר בזה הלשון- אני שווונא את הברסלבים. וכששאלתי למה לשנוא? ענה לי כי ליד ביתו יש ברלסב והם רוקדים ב12 בלילה. ה' ירחם על האי גברא שבשתא. איך אדם ירא שמים ועוד בן תורה יכול לומר על קבוצה כ"כ גדולה שהוא לא מכיר אפילו קמצוץ ממנה וממנהגיה וחכמיה (שאגב היו גדולים בתורה ובעבודת ה' הפלא ופלא) שהוא שונא אותם. ה' ירחם
וכן על זה הדרך בחב"ד ומזרחי וכו' וכו'. גם אם אתה לא בהשקפתם אך הזלזול והפסילה המיידית מבלי ללמוד את שיטתם זה עוון גדול. וחייבים לעצור את הדרך הזו

אך לעניין הבחירות, גם כוונתי במה שכתבתי היתה רק לומר שיש שיטה אחרת ולא צריך להגזים שהם פסולים למניין.
אך כאמור מדברי החזו"א הנ"ל נלמד שבימינו אין שום ספק כמה יש חיוב ללכת להצביע. לא זכור לי (אולי המבוגרים יותר יאמרו) שהיו חכי"ם שמתבטאים בצורה כזו נבזית על ציבור השומ"ת והחרדים בפרט. ומפרסמים ברבים שכל מטרתם להרוס את היהדות כפשוטו!! חילולי שבת המוניים, יד לרפרומים, נישואים אזרחיים, גיור רפורמי = התבוללות ה' ירחם. חמץ בפסח ועוד ועוד.
איך אדם ירא שמים יכול להתעלם מזה ולאמר שלום עלי נפשי?! גם אם אתה לא ממש מאמין בחכי"ם החרדים או הדתיים, אבל לנו יש אינטרס גדול מאוד וחשוב הרבה יותר מכל דבר בחיים, והיא תורתנו הקדושה. וזו הדרך שבורא עולם בחר שכך נשמור על צביון התורה
לגבי החזון איש הרבה מתלמידיו לא הלכו להצביע וגם בתחילת המדינה היתה הרבה גזירות אפילו יותר מהיום ואי אפשר לומר שהחזון איש היה היום חוזר בו והיה אומר להצביע.לגבי אם החזון איש אמר להצביע או לא .אי אפשר להכחיש שברבים הוא לא אמר כלום בענין זה ויש הרבה מהקנאים שאומרים כמו רבי עמרם בלוי שאמר שהחזון איש מעולם לא התערב בענין הזה וכל דיבוריו על הבחירות היתה לענין בחירות לעיריה ועיין בספר "מקטוביץ' עד ה' באייר".
לגבי זה שהיום יש הרבה סכנות אבל החכי"ם החרדים הם לא עושים כלום לזה לדוגמא לענין הרפורמים בהסתדרות הציונית ש"ס ויהדות התורה מתחברו עם הרפורמים וכן לענין חילולי שבת בהרבה ערים ש"ס מתחברים לקואליציה שמחללת שבת בפהרסיא ממש ומעלימה עין לגבי נישואים אזרחיים גם לא עושים כלום וזה רק ענין של זמן עד שזה יעבור גם חמץ בפסח לא עושים כלום וכן לענין חוק הגיוס שפשוט החכי"ם החרדים מכרו נשמות של בחורים(במיוחד ספרדים) גם בזמן הקורונה ש"ס ויהדות התורה סגרה תלמודי תורה וישיבות וביטלה תורה מרבבות תלמידים והיום אנחנו יודעים שאפילו בן ישיבה וכל שכן ילד אחד לא נפגע מהקורונה והתדרדרות עצמוה יש בהרבה ישיבות ותלמודי תורה וכן הענין במוסדות של הבנות. החכי"ם לא שומרים על התורה זה הענין.
וחוץ מזה האדמו"ר מסאטמר כבר כתב בויואל משה שאסור להיכנס לכנסת אפילו במצב שאפשר באמת לתקן דברים ביהדות כי האיסורים להיות חבר כנסת (לדעתו) זה יהרג ואל יעבור .
גם הספר היחיד בענין של הבחירות של אגודת ישראל הנקרא בעיות הזמן לא דנו שם כלל לענין כל האיסורים שמנה האדמו"ר מסאטמר ודנו רק לענין "התחברות לרשעים" וגם זה הציבו כמה תנאים שהיום לא מתקיים אפילו תנאי אחד.
במקום לומר סברות מהכרס אני לא אומר לאף אחד האם לבחור או לא .כל אחד צריך ללמוד את הנושא כמו שלא לומדים הלכות שבת מהפשקווילים ברחוב כך צריך ללמוד גם את הנושא הזה מתוך ספרים גם בספרי האוסרים וגם בספרי המתירים.אני ממליץ לספרי המתירים את ספר בעיות הזמן וכן כמה מכתבים בקריינתא דאיגרתא(אגב מובא שם שהסטייפלר כמה פעמים לא הלך לבחירות)ולספרי האוסרים את ספר ויואל משה ושו"ת באין חזון וקונטרס לרבי מנשה פילאף אפשר למצוא באתר ילקוט השבעתי אתכם ובאתר נטרונא ובאתר השקפה ברורה את הספרים.
 
#17
והדברים ידועים שכל מי ששייך לפלג
מבזה תלמידי חכמים בצורה מפחידה
וחבל על הזמן
ולכן אותם אנשים שאתה יודע שהם מבזים את גדולי הדור לא מצטרפים למנין
למה אתה מבזה ציבור שלם כמו שיש בציבור דגל התורה שהם מבזים הרבה תלמידי חכמים מהפלג כך יש בפלג אנשים שמבזים תלמידי חכמים מדגל .אבל למה לבזות את כל התלמידי חכמים בפלג הם ממשיכים את דרכו של רבי שמואל אוירבך שהיה אחד מתלמידיו הבכירים של הרב שך .חוץ מזה ראה גם בשו"ת באין חזון שדן שם שצריך לדון לכף זכות מישהו שמבזה את גדולי ישראל כי יכול להיות שטועה ועושה באמת לשם שמים וזה וודאי יותר טוב מאיש שמחלל שבת והיום יש הרבה מהפוסקים שאומרים שהוא תינוק שנשבה ומצטרף למנין.
 
#18
מה שקורח נתחייב על מה שהיה משה רבינו מנהיג
ולא משום שמשה רבינו היה מלך וזה ענין ארוך בפנ''ע בענין מלכותו של משה שלא הייתה ממש כמו מלך ובמק''א הארכתי בזה

וגם הגרח''ק אמר את זה אז שחלקו על מרן הגראי''ל שטיינמן זצוק''ל
משה רבינו היה כמו מלך אבל זה לא משנה הוא נמלך ע"י הקב"ה אבל היום אין דבר כזה אי אפשר להחליט מי הוא "גדול הדור" היום יש עשרות קהילות בין אצל הספרדים ובין אצל האשכנזים.
 
#19
אני רואה כאן זלזול בתלמידי חכמים
במרן שר התורה שליט''א
ההסרטה הזאת אמיתית וכפי ששאלו ר' שלום בער סורצקין
ח"ו לא התכוונתי לזלזל ברבי חיים קניבסקי שליט"א .אני רק דן לדברים שאמר וידוע מה קרה בבחירות לאלעד שהתפרסם מכתב שהיה לצד מועמד מסוים ובסוף רבי חיים המליץ על מישהו אחר.
ואי אפשר להכחיש זה.
גם לדוגמא בזמן הקורונה יצא הוראה מרבי חיים שחייב לשים מסיכה ואסור להתפלל במנין(בהתחלה) אבל באמת רבי חיים לא שם אף פעם מסיכה והיום אנחנו יודעים את דעתו האמיתית.
 
#20
ח"ו לא התכוונתי לזלזל ברבי חיים קניבסקי שליט"א .אני רק דן לדברים שאמר וידוע מה קרה בבחירות לאלעד שהתפרסם מכתב שהיה לצד מועמד מסוים ובסוף רבי חיים המליץ על מישהו אחר.
ואי אפשר להכחיש זה.
גם לדוגמא בזמן הקורונה יצא הוראה מרבי חיים שחייב לשים מסיכה ואסור להתפלל במנין(בהתחלה) אבל באמת רבי חיים לא שם אף פעם מסיכה והיום אנחנו יודעים את דעתו האמיתית.
וכן ההוראות שפורסמו בשמו כביכול מותר ח"ו למסור מי שלא מקפיד על הוראות משרד הבריאות
 
סטָטוּס
סגור לתגובות נוספות.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'