• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
  • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

החזרת הנוסח המקורי של ברכת המינים.

#1
הראש"ל שליט"א אמר כמה פעמים שמרן זצ"ל לא שינה נוסחאות חדשות אלא החזיר את הנוסחאות הקודמות הישנות. וסיפר ששלח אחד מהתלמידים לספריה הלאומית ובדק בספרים ישנים ומצא שכל הגהותיו של מרן זצ"ל הם הנוסחאות הקדומות.
שאלתי היא האם הרב שליט"א יודע מזה שברכת המינים בנוסח שלנו הוא לא הנוסח המקורי כלל, ומלבד המחלוקת הידועה על החתימה מכניע זדים או מינים שודאי שהעיקר הוא זדים - יש עוד שינויים רבים בנוסח שאינו בגדר מחלוקת כלל אלא טעות ושיבוש הצנזורה. מצורף בזה מאמר שכתב ת"ח חשוב המקיף את כל הסידורים והנוסחאות העתיקות בברכה זו, כך שאין שום סיבה וטעם למה לא להחזיר עטרה ליושנה ולומר למשומדים אל תהי תקוה וכו'. וכבר ראיתי בשו"ת תשובות והנהגות ח"ז עמ' ל"ו שהזכיר את מאמרו של הכותב הנ"ל ופסק כן למעשה עי"ש. ויזכר לטוב גם מחבר הסידור הנפלא כונת הלב שבמהדורה החדשה של הסידור הביא למטה בשולי העמוד את הנוסח האמיתי הנ"ל. האם יש מישהו שיכול להראות לרב יצחק יוסף שליט"א או לרבנים גדולים אחרים את המאמר הנ"ל ולשמוע את חוות דעתם בענין
 

קבצים מצורפים

#2
תודה רבה!!!
מדהים ומחכים ומצער גם יחד. והלואי שיתקנו כולם כאחד את השיבוש הנורא הזה. כמו שתיקנו שיבושים קלים ופחותי ערך הרבה יותר מהנ"ל
 
#4
שאלתי בישיבת כסא רחמים וזה מה שענו לי - מרן ראש הישיבה שליט"א באור תורה תשרי התשנ"ג סי' ח' כתב כדברי כבודו שהנוסחא המדוייקת היא "למשומדים" והשתנה הנוסח מפחד הצנזורה. וכתב שהטעם שאין אנו מחזירים את הנוסח המקורי , כיון שהמלה "משומד" נשכח פירושה, והמורה במלת "מומר" הנח להם לישראל לומר "למינים" ע"ש.
 
#5
טענה זו צע"ג. אם זו הנוסחא הודאית שתקנו חז"ל - עד שיש לנו נוסחא כזו [בעוד שבשאר הדברים יש הרבה מחלוקות] - דוחים טענה זו בטענות משונות. מה הבעיה ללמד לעם מה זה משומד ומה זה מין. אדרבה יש חובה שידעו מזה משום שגם בתלמוד ישנה הבחנה זו ויש הבדל הלכתי ביניהם, וב"ה בגמרות החדשות מחזירים לאט לאט את הנוסח המקורי, וגם ברמב"ם פרנקל החזירו הנוסח המקורי של משומד ומין, ואם יתרגלו בתפלה לומר כן, ויעיינו באבודרהם מה ההבדל בין מין למשומד - ידעו גם בחז"ל מה ההבדל.
ועוד שיש עוד שינויים בברכה זו כגון וכל 'אויבינו' וכל 'שונאינו' במקום 'אויבך' ו'שונאיך', וכן ומלכות 'זדון' במקום ומלכות 'הרשעה'. ואותם ודאי שאפשר להחזיר.
ומ"מ למה לנו להתחכם בטענות כאלו ולשנות חלקים גדולים מהסידור בדברים השנויים במחלוקת, ולהשאיר את הדברים המשובשים שודאי אין בהם מחלוקת?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'