• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הכנה מיו"ט ושבת לחול

#2
ב"ה
שלום וברכה,
כל שעושה פעולה במטרה שלא יפסד המאכל, אינו נחשב לצורך חול, אלא לצורך שמירת המאכל שלא יפסד, ואין בזה איסור הכנה.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'